Caption - Meabian riantukan Covid-19 - Ni Luh Gede Lyana Utari

0200608 204155.JPG
Title
Caption - Meabian riantukan Covid-19 - Ni Luh Gede Lyana Utari
Related Places
  Related Biographies
   Reference
   Photo reference
   Video reference

   Description


   In English

   In Balinese

   Kawentenan Covid 19 niki, iraga sareng sami kanikain mangdane menghargai urip lan setata ngaturang suksma ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Kaping siki, wesanane ring desa wantah kramane mangkin ngawit saking sane makarya ring perkantoran mewali malih ring tegalan soang-soang antuk mamula entik-entikan. Ngawit saking pengawit ten uning sapunapi kawentenan ring abian sane druwenange, nanging krana dampak Covid puniki, krama soang-soang pamuput ipun akehan ngajiang abian sane druwenang ipun nanem sarwa entik-entikan. Tiang ngugu antuk kawentenan pandemi puniki polih orahang karma sane patut irage sareng sami tampi mangde mawali eling tur matur suksma ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Dumogi pandemi puniki gelis wusan tur sareng sami polih mewali rahayu antuk parilaksana sane becik.

   In Indonesian