Caption - Becik nganggen Media Sosial ritatkala Pandemi COVID-19 - I Gede Septian Kusuma Narendra

Septian K.N.jpg
Title
Caption - Becik nganggen Media Sosial ritatkala Pandemi COVID-19 - I Gede Septian Kusuma Narendra
Related Places
  Related Biographies
   Reference
   Photo reference
   Video reference

   Description


   In English

   In Balinese

   Om Swastyastu

   Semeton sane wangaing tityang, punapi gatrane ? dumogi sami rahayu lan setata ngemolihang pasuecan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Sadina-dina iraga pastika makarya sane mawasta kegiatan sosial mawinan jadma ipun kewastanin MAKHLUK SOSIAL . Mangkin gumine keni pikobet, inggih punika Pandemi COVID-19 sane ngawinang rasa jejeh ring masyarakat. Punika sane ngaranayang pemerintah ngewatesin pakaryan utawi kegiatan interaksi sosial , mangda virus puniki nenten ngelimbak. Sinalih tunggil pakaryan sane prasida kaanggen nglaksanayang interaksi sosial, inggih punika MEDIA SOSIAL . Punika ngawingang pikenoh masyarakat ritatkala ngemolihang gatra lisan utawi tulisan. Akeh jadma sane kirang teliti ritatkala ngewacen daging gatra informasi sane ngalimbak ring media sosial, utamannyane ring tengah pandemi COVID-19 sane ngawinang rasa jejeh ring masyarakat. Mangkin, beciknyane iraga nyaring gatra sane ngalimbak indik COVID-19, mangda nenten manggihin pikobet sane ngeranayang kasenjangan sosial. Dumogi sameton sami setata eling lan nyaring gatra sane ngalimbak, nuju Bali sane MANDARA Bali Aman, Damai, lan Sejahtera .

   Om Santih,Santih,Santih Om

   In Indonesian