UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Kawentenan Pariwisata Bali Mangkin Kantos Ka Pungkur Wekas

From BASAbaliWiki
E3DC514C-42E1-414E-A928-32F473433CAD.jpeg
0
Vote
Title
Kawentenan Pariwisata Bali Mangkin Kantos Ka Pungkur Wekas
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
  Category
  -
  Year
  Photo Credit/Source
  basabaliwiki.org
  Video Credit/Source
  School/Org (if applicable)
  STKIP Agama Hindu Amlapura
  Location


  Krisna dewantara

  29 months ago
  Votes 0++
  Karyane ne luung gati, tiang cumpu teken ide kreatif ne. Nyen ne sing nawang, yen suba ngortang Bali sing joh-joh ling pariwisatane. Iraga jak makejang bareng ngenehang pariwisata ne cara engken lakar jalanang lan ngolahne cara kenken. Diastun pandemi coronane ngaenang dampak ka sektor pariwisatane kewala sektore ne tetep dadi primadona lan jalan pangupa jiwa anak Bali. Dumadak Baline nyidang bangkit sakabedik disuude pandemine ne. Mogi-mogi idene ne maan perhatian teken pemerintahe.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What should the government do to stimulate and sustain tourism in Bali?

  In English

  In Balinese

  Pateh sakadi sameton Baline tiosan, titiang mapangapti mangdane pariwisata Bali prasida matangi malih. Duaning sektor pariwisata puniki sane banget ngicen sangu pati majeng ring krama Bali. Yadiastun kasus Covid-19 mangkin sampun nguredang, sakewanten wenten kocap varian-varian virus anyar sane prasida nglahlah malih ring Bali. Punika mawinan, iraga patut mataki-taki tur ngrincikang pariwisata Bali sane sampun sayaga indik kahanan gering agung utawi sane siosan. Puniki sering kabaos pariwisata berkelanjutan utawi sustainable tourism. Raris, indik utsaha napi sane prasida kamargiang anggen nangiang pariwisata Bali, titiang madue ide sakadi.

  In Indonesian