UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Kirangnyane pasilitas pemerintah majeng ring petani

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title
Kirangnyane pasilitas pemerintah majeng ring petani
Affiliation
SMA N 1 Payangan
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu. Sane wangiang titiang para angga panureksa. Basa Bali wiki sanae wangiang titiang. Sapunika taler, para sameton sareng sami sane tresna sihin titiang. Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan ida, titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi . Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang orasi sane mamurda KIRANGNYANE PASILITAS PEMERINTAH MAJENG RING PETANI

Titiang jagi maosang indik pikobet sane mabuat pisan sane patut kauratiang sareng sami, inggih punika kirangnyane wantuan saking pemerintah majeng ring para petani. Santukan Para petani, pinaka tulang punggung pertanian, ngicenin kontribusi sane signifikan ring keamanan pangan miwah kesejahteraan nasional.Nanging iraga nenten dados lali ring pikobet sane daweg punika katempuh santukan kirangnyane prasarana miwah wantuan saking

pemerintah.Matetanduran nenten wantah dados pakaryan kemanten.Ring makudang-kudang kasus,para petani kantun kakirangan sarana miwah prasarana sane mabuat anggen nincapang kawentenan pertanian modern, jalan sane rusak, irigasi sane kaon, miwah kawentenan teknologi pertanian sane nenten ja akeh,punika sane nyokong produktivitas miwah panglimbak sektor pertanian.

Kondisi puniki nenten ja wantah nglahlahin hasil pertanian, sakewanten taler ngirangin daya saing para petani ring pasar sane nyansan meweh. Tiosan punika, kirangnyane pelatihan miwah pendidikan indik praktik pertanian sane anyar taler dados pikobet sane serius. Petani patut uning ring teknologi san pinih anyar. ngelola sumber daya, miwah pasar mangda prasida nincapang produktivitas ipun. Tan prasida katulak pikenohnyan indik kawentenan fasilitas puniki ring pasar sane prasida ka adol olih para petani. Nenten wenten prasarana sane becik, distribusi hasil pertanian nenten prasida mamargi becik. ngawinang panglalah miwah karugian sane nenten prasida katepasin.

Duaning punika ring galahe sane becik puniki, iraga sareng sami patut nguningayang ring pemerintah mangda dane sami nguratiang wicara puniki. Investasi ring infrastruktur pertanian, pelatihan miwah pendidikan majeng para petani, taler utsaha nincapang akses pasar patut kadadosang prioritas. Boya ja iraga ngraosang indik pertanian kemanten, nanging taler indik ketahanan pangan, kesejahteraan petani, miwah ketahanan ekonomi nasional.san dados pemimpin utawi wakil rakyat patut prasida nincapang pasilitass majeng para petani mangda nincapang kualitas pertanian utaminnyan ring indonesia. Sane mangkin sampun galah iraga sareng sami masikian, ngewantu para petani, lan ngukuhang kapatutan ring sektor pertanian. Inggih wantah kadi asapunika sane prasida aturan titiang ring rahinane mangkin. Sineb titiang antuk paramasanthi Om Santih Santih Santih Om.

In Indonesian