UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Bali Resik, Tunain Plastik!

From BASAbaliWiki
20231112T073527189Z744288.jpg
0
Vote
Title
Bali Resik, Tunain Plastik!
Affiliation
SMA BASAbali Wiki
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Eka Werdi Putra
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Sameton Bali sane wangiang titiang. Napi ke sameton kari eling daweg TPA Suunge urab api dawege puniki? Napi ke kantun eling ring bon andusne tur luune punika? Ngiring sameton, jeg puputang pikobet plastike puniki Majeng Sang Angawerat, titiang nunas mangdane sumeken ring pikobet luu puniki Yening sampun cumpu nunain nganggen luu plastik, jeg ngiring margiang.

Sapunapi antuk, mangdane luu plastik nguredang ring sajebag genah, rauh ring sagara. Ngiring sumekenang ngamargiang peraturan druene Majeng angga DPD, mangdane sayaga nyingakin pamargi ngolah luu ring sajebag TPA. Ring soang-soang genah matumbasan mangdane trepti ring aturan nunain plastik sekali pakai.

Cutetne, silih tunggil utsaha nangiang gunakaya utawi kauripan ring Bali, nenten ja tios antuk urati ring palemahan Baline. Yening sampun urati ring palemahan, palemahan punika sane pacang ngicen iraga guna sakaya. Ngiring tunain luu plastike. Astungkara Bali resik

In Indonesian