UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Socio-economic and Environmental Sustainability of Ecotourism Implementation: A Study in Ubud Monkey Forest-Bali, Indonesia

From BASAbaliWiki
20231223T052645475Z376508.png
Title of article (Indonesian)
Keberlanjutan Sosial Ekonomi dan Lingkungan dalam Penerapan Ekowisata: Studi di Monkey Forest Ubud-Bali, Indonesia
Title of article (Balinese)
Kaajegan sosial-ekonomi lan wawidangan ring panglaksanan ekowisata,studi ring Monkey Forest Ubud- Bali,Indonesia.
Original title language
English
Title (other local language)
Author(s)
 • Omar Sambou
 • Harsuko Riniwati
 • Zaenal Fanani
Subjects
 • ecotourism
 • environment
 • sustainable
Title of Journal
Journal of Indonesian Tourism and Development Studies
Volume and Issue number
7,3
Date of Publication
Page Numbers
200-204
Link to whole article
https://jitode.ub.ac.id/index.php/jitode/article/view/379
Related Places
Related Holidays
  Related Books
   Related Lontar


    Add your comment
    BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

    Abstract


    In English

    Ecotourism is the fastest growing sector in the global tourism industry and provides for environmental conservation, socio-economic development, cultural preservation, employment and empowerment of indigenous people of ecotourism destinations. This study seeks to find the socio-economic and environmental sustainability of ecotourism practices in Ubud Monkey Forest-Bali under the three dimensions of sustainable development; economic progress, environmental protection and conservation, and socio-cultural preservation. Both quantitative and qualitative research methodologies used with the following conduct: (1) Questionnaire administration, (2) Interviews, and (3) Observations. Data was analized using Content Analysis and Multidimensional scaling (MDS) techniques to describe: (1) the susainabiliti of ecotourism in Is ecotourism in Ubud Monkey Forest (2) sustainability index of each of the dimensions under study in Ubud Monkey Forest, and (3) describes the level of sensitivity of sustainability of each dimension in Ubud Monkey Forest. The Kite Diagram of Sustainability Analysis presents that the sustainability status of all the used dimension which classified as sustain. The overall sustainability status of ecotourism is sustainable with an index of 76.49. The most sustainable dimension is education and recreation, while the least is the participation dimension. It shows that the dimensions under study support sustainability in ecotourism. The results of this study confirmed that within the parameters of the study, the forest maintained an ecological balance, socio-economic advancement, and cultural preservation. Ecotourism has high attraction potentials for both tourist and local businesses while impacting less on the culture, environment and the traditional practices of the Balinese people. Notwithstanding, there is a general problem of land-use change and waste management in Bali.

    In Balinese

    Ekowisata marupa widang sane prasida pinih digelis tumbuhnyane ring industri pariwisata global tur prasida ngawetuang kaajegan palemahan, ngalimbakang sosial - ekonomi, ngalestariang budaya, genah nangun karya lan mikukuh bakuhin prajana adat ring wawidangan ekowisata inucap. Panyuratan puniki ngutsahayang mangda prasida nemu keajegan sosial - ekonomi lan palemahannyane mawit saking panglaksanan ekowisata ring Monkey- Forest Ubud,Bali nganutin patitis tatiga inggih punika ; pawangunan sane prasida lantur,kasukertan sane nincap, palemahan sane kaupapira lan sosial - budaya sane lestari. Metodologi panyuratan makadi kuantitatif wiadin kualitatif kalaksanayang sekadi ring sor. 1 . Nyobyahang kuesioner. 2 . Saur pitaken. 3 . Observasi. Data kapitatasin ngawigunayang teknik Content Analysis lan Multi dimensional Scaling MDS . Mawit saking data sane sampun kapupul raris kapitelebin ; 1 . Tincap kaajegan ekowisata ring Monkey Forest Ubud. 2 . Tincap kaajegan soang soang parindikan sane kapetitis ring Monkey Forest Ubud. 3 . Nlatarang tincap pakeweh ngajegang soang soang widang ring Monkey Forest Ubud. Tincap kaajegan madue indek mawilang 76,49.Sane pinih ajeg inggih punika pendidikan lan kreasi,inggihan sane pinih tuna keajegannyane inggih punika indik pangerasa sareng neruwenang.Prasida raris kapitatasang inggihan separiindik sane kapetitis gumanti nyundul kaajegan ekowisata.Pikolih panyuratan mitegesang patut kautamayang nyaganin kalestarian palemahan ,nin capang sosial - ekonomi lang ngukuh bakuhin kaajegan budaya.Ekowisata madue pikenoh sane utama inggihan mantuka ring para wisatawan taler ring pangupa jiwa prajanane, yadiastun kantun kirang puarannyane mantuka ring budaya, wawidangan lan tata pakraman prajana baline.Naler kantun akeh pakeweh ngeninin kapatutan tata pangawigunan wawidangan lan nanganin indik leluu ring sejebag Bali.

    In Indonesian

    Ekowisata adalah sektor dengan pertumbuhan tercepat dalam industri pariwisata global dan menyediakan konservasi lingkungan, pengembangan sosial-ekonomi, pelestarian budaya, lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat adat di tujuan ekowisata. Penelitian ini berupaya untuk menemukan keberlanjutan sosio-ekonomi dan lingkungan dari praktik ekowisata di Monkey Forest Ubud-Bali dalam tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; kemajuan ekonomi, perlindungan dan konservasi lingkungan hidup, serta pelestarian sosial budaya. Metodologi penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif digunakan dengan pelaksanaan sebagai berikut: (1) Pemberian kuesioner, (2) Wawancara, dan (3) Observasi. Analisis data menggunakan teknik Content Analysis dan Multidimensional scaling (MDS) untuk mendeskripsikan: (1) susainabiliti ekowisata pada ekowisata Is di Monkey Forest Ubud (2) indeks keberlanjutan masing-masing dimensi yang diteliti di Monkey Forest Ubud, dan (3) ) menggambarkan tingkat sensitivitas keberlanjutan masing-masing dimensi di Monkey Forest Ubud. Diagram Layang-layang Analisis Keberlanjutan menunjukkan status keberlanjutan dari seluruh dimensi yang digunakan tergolong berkelanjutan. Status keberlanjutan ekowisata secara keseluruhan adalah berkelanjutan dengan indeks sebesar 76,49. Dimensi yang paling berkelanjutan adalah pendidikan dan rekreasi, sedangkan yang paling tidak berkelanjutan adalah dimensi partisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi yang diteliti mendukung keberlanjutan dalam ekowisata. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam parameter penelitian, hutan tetap menjaga keseimbangan ekologi, kemajuan sosial ekonomi, dan pelestarian budaya. Ekowisata memiliki potensi daya tarik yang tinggi baik bagi wisatawan maupun bisnis lokal, namun berdampak lebih kecil terhadap budaya, lingkungan, dan praktik tradisional masyarakat Bali. Meskipun demikian, terdapat masalah umum mengenai perubahan penggunaan lahan dan pengelolaan sampah di Bali.