Pangelolaan pariwisata Bali ritatkala pandemi

From BASAbaliWiki
A51ba94d8223fb358604cc557080ff8b.jpg
0
Vote
Title
Pangelolaan pariwisata Bali ritatkala pandemi
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
  Category
  -
  Year
  Photo Credit/Source
  Dreamstime stock photos
  Video Credit/Source
  School/Org (if applicable)
  Location


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What should the government do to stimulate and sustain tourism in Bali?

  In English

  In Balinese

  Bali inggih punika sinalih tunggil dados tujuan wisata sane kasenengin antuk wisatawan domestik utawi mancanegara. Keasrian pulau bali, adat budaya, lan kepolosan masyarakat bali punika ngawinang bali kedadosang tujuan pariwisata. Riantukan covid-19 kadi puniki bali sipeng antuk sepengrauh tamiu sane ngawinang lesu perekonomian ring bali utamine saking sektor pariwisata. Punika ngawinang pariwisatane ring bali kebaos padem. Kawentenane punika mangda nenten kelantur sue pisan. Punika ngawinang pemerintah bali patut nincapang mangda pariwisata ne mangda gelis mewali. Ring pinyungkan kadi mangkin sane patut katitenin olih pemerintah bali inggih punika nugesang sami masyarakat ngangge protokol kesehatan mangdane bali mewali sekadi riin. Inggihan punika, semangdene tamiu domestik utawi mancanegara mangda sampun kevaksin lan swab antigen. Ring mekasami hotel, cafe, lan obyek wisata patut ngange aplikasi peduli lindungi. Tetep ngangge masker, mersihin tangan, lan jaga jarak. Semangdene bali setata dados tujuan wisata sane pinih becik, sepatutne iraga setata nyaga keasrian bali. Sinalih tunggil nenten ngentungang luu ring margi, pinih ajeng ring pasisi sane dados obyek utama bali. Pasisi sane asri ngawinang wisatawane seneng. Pemerintah mresidayang nyarengang masyarakat ring widangan pasisi lan komonitas-komonitas pencinta alam mangdene ngelaksanayang mereresik ring wewidangan pasisi lan nenten lali ngelaksanayang suwadarma go green. Pemerintah taler banget menonjolkan kebudayaan-kebudayaan bali sane durung kacingakin olih wisatawan, nyihnayang makeh kebudayaan bali punika semangdene wisatawan sayan-sayan nincap rauh ka bali. Kantun akeh pisan utsaha sane patut kamargiang olih pemerintah mangda pariwisata baline gelis metangi.

  In Indonesian