Caption - Budaya Kalawan Grubug - Ida Bagus Purwa

Gumi grubug.jpg
0.00
(0 votes)
Title
Caption - Budaya Kalawan Grubug - Ida Bagus Purwa
Related Places
  Related Biographies
   Reference
   Photo reference
   Video reference

   Description


   In English

   ‚Ź§

   In Balinese

   Nenten karasa nggih, sampun telung bulan iraga ring jero manten santukan grubug COVID-19 puniki. Nongos ring jero sekadi mapaku nenten prasida ngamargiang panguripan sekadi biasane. Akeh pisan parikrama tur pangrancana sane kapaksa nenten sida kamargiang lan benyah pejalane. Minab, niki siki imba sane keni panglahlah grubuge puniki. Potone punika nyihnayang parikrama adat sane kalaksanayang nenten sekadi biasane. Parindikane mangkin ngranayang, yening meled mapikayunan makarya parikrama napi manten nika sorohnyane, krama ring Bali patut nganutin sulur sane sampun kekawi tur kasobyahang olih pamrentah sekadi, nenten dados makumpul akehan teken selae diri, nenten dados ngawi parikrama sane ageng, tur sane lianan. Mangkin, iraga dados jatma pinaka pinih utama ring kahuripan tur madue manah anggen mapikayunan, sepatutne sida nuutin sulur saking pamrentah puniki, sampunan bengkung, kalu, tur setata nglawan. Pamrentah yening manut tiang, sampun mautsaha tuyuh pisan mangda panglahlah grubug puniki nenten jimbal nglahlah tur mangda sida gelis ical. Titiang ngraga dewek, ngaturang suksema dahat majeng ring pamrentah sane sampun rungu tekening kramanyane. Nanging, sane kawastanin manusa pastika nenten naenin lega teken deweknyane, jele melah nika sane kawastanin jeleme, wenten sane melah nampi, tur wenten mase sane jele nampi sulur saking pamrentah puniki. Parindikan puniki wantah seleksi alam kabaos. jagate mangkin masandekan santukan sampun kenjel ngarunguang iraga manusa sane loba, nenten naenin lega. Para jatma sepatutne nguningin indik punika. Mangkin, yening mapikayunan mangda panglahlah grubug puniki gelis ical, ngiring laksanayang tur tuutin sulur sane kawentenan... Nenten samian petaka makta parindikan sane jele dogen utawi mapikobet . Ngiring cingak taler kaluwihannyane sekadi iraga sida makumpul sareng kaluwarga, sida ngawi jagate masandekan ngicalan polusi sane jele, tur akeh malih kaluwihan lianan sane nenten iraga cingak nanging kawentenannyane pasti. Ngiring mabesikan lan sareng-sareng iraga ngicalan grubuge puniki. Gugu, pastika parindikan sane melah lan luwih kapolihang ri sampune grubug puniki ical... Suksema

   In Indonesian

   ‚Ź§