What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

KRAMA WIKAN NGICEN SUARA RING CALON SANE PATUT KAPILIH

0
Vote
Title
KRAMA WIKAN NGICEN SUARA RING CALON SANE PATUT KAPILIH
Affiliation
SMK NEGERI 2 KUBU
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
I Wayan sepiawan
Video Credit/Source
I Wayan sepiawan
School/Org (if applicable)
Location
Karangasem


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

OPTIONAL

In Balinese

Para angga panureksa sane wangiang titiang, Sapunika taler para yowana sane tresne sihin titiang Pinih ajeng lugrayang titiang ngaturang puja pangastungkara OM SWASTIYASTU Rasa angayubagia aturang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa,krane wantah sangkaning pasuecan ida, titiang kaicen galah ngaturang sarin-sarin manah titiange. Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang orasi sane mamurda KRAMA WIKAN NGICEN SUARA RING CALON SANE PATUT KAPILIH

Pinaka krama sane wikan, iraga patut nyuksmayang calon sane pinih becik, sane prasida lan kayun mirengang aspirasi krama, mangda pembangunan sane pacang kamargiang nganutin pikayunan krama, tur nenten milih calon sane wantah mautama ring dewek utawi kelompoknyane kantos lali ring janjin sane sampun kawedar ring masa kampanye. Pinaka pamilet sajeroning pemilu iraga nenten dados ngaonang hak suara iraga wantah anggen nglimbakang pikayunan dumun sane mateges iraga patut ngicen suara ring sang sane patut. Santukan pamimpin inggih punika cerminan saking para kramannyane.

Ngiring iraga sareng sami setata ngicenin dukungan majeng ring gerakan perubahan utawi arah sane lebih becik majeng ring negara miwah bangsa sane ageng puniki, silih sinunggilnyane antuk nenten dados warga negara sane nenten kayun nganggen hak pilihnyane. Ngiringja iraga mapikayun manut pepineh sane jujur.

Inggih wantah asapunika sane prasida titiang atur, dumogi napi sane atur titiang i wawu mangda karesepang utawi kalaksanayang Puputang titiang antuk Parama Santhi OM SANTHI SANTHI SANTHI

In Indonesian

OPTIONAL