What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

SUTINDIH NINDIHIN NEGARA INDONESIA NUJU INDONESIA MAJU MIWAH GEMAH RIPAH LOH JINAWI

20231113T065111836Z773166.jpg
0
Vote
Title
SUTINDIH NINDIHIN NEGARA INDONESIA NUJU INDONESIA MAJU MIWAH GEMAH RIPAH LOH JINAWI
Affiliation
Siswa
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Pribadi
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMKN 7 DENPASAR
Location
Jln. imam bonjol No.603, pemecatan kelod, Denpasar barat,bali
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

SUTINDIH NINDIHIN NEGARA INDONESIA NUJU INDONESIA MAJU MIWAH GEMAH RIPAH LOH JINAWI

Om Swastiastu, Assallamualaikum Salam Sejahtera, Salom Namo Budaya Salam Kebajikan Angayubagia aturuningang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning malarapan sih asung kerta wara nugrahan Ida Sang Hyang Widhi, mawinan titiang pingkalih ida-dan sida mangguh karahajengan, sida mapadu wedana rahinan mangkin. Gargita dahat manah titiang, riantuk kaic nin galah matur amatra, nganinin indik SUTINDIH NINDIHIN NEGARA INDONESIA NUJU INDONESIA MAJU MIWAH GEMAH RIPAH LOH JINAWI . Inggih Ida-dane sane wangiang titiang, nenten karasa galahe sampun nepek ring pangutat warsa 2023. Kirang langkung malih 44 raia iraga nyanggra warsa anyar 2024. Nepek ring warsa Anyar 2024 sasih Februari iraga pacang nyanggra pesta demokrasi sane kamargiang olih KPU. Ring galahe punika iraga sareng sami jagi mamilih alon DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota naler Presiden miwah Wakil Presiden. Manut punika iraga sadang pesan maparidabdab nyelehin visi tur misi para angga calon legislatife miwah calon anggota yudikatif mangda yukti uning ring program pamargi sane jagi kalaksanayang. Yening iraga sampun uning ring program kerjane mabuat becik antuk panegara lan krama Indonesiane sami janten calon punika sandang pesan kapilih, napi malih ring kawentenane sampun naenin ngamel makudang-kudang kadudukan ring legislatife miwah yudikatif tur yukti kawentenanne irika sampun becik. Inggih idadane sareng sami,pemilihan pemilu warsa jagi rauh puniki pateh kalaksanayang sakadi dumun, langsung, umum, bebas,rahasia, jujur lan adil. Iraga dados krama ring panegara Indonesia sapatutnyane mamilih angga calon anggota legislatife lan paslon yudikatif sane yukti-yukti nindihin Panegara Indonesiane mangda kapungkur wekasan janten Panegara iraga sida nuju Indonesia maju miwah gemah ripah loh jinawi. Inggih Ida-dane sareng sami, prasida cutetang titiang daging atur titiang. Wantah ring sajeroning pemilihan calon anggota legislatife lan paslon yudikatif sane mabinayan, sujati iraga nue tatujon wantah asiki mangda panegara Indonesiane sida maju tur gemah ripah loh jinawi, kadi semboyan Bhineka Tunggal Ika, yan diastun mabinayan tetep wantah iraga tunggal. Salam Demokrasi, Merdeka...

Inggih Ida-dane sareng sami, kadi punika prasida aturang titiang, manawita wenten nenten manut ring kayun titiang nunas Gung sinampura. Mogi-mogi naler napi sane aturang titiang prasida dados titi pangacan ring sajeroning pamilihan jagi rauh puniki. Pangutat atur, titiang puputang atu antuk matur suksma lan parama shantih.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

In Indonesian