In your opinion, what impacts will the massive construction of large malls have on the local Balinese community? Post your comments here or propose a question.

SITARAM

0
Vote
Title (Indonesian)
SITARAM
Title (Balines)
SITARAM
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
  • Putu Gadis Agustini
Institution / School / Organization
SMA Negeri 1 Gianyar
Related Places
Wikithon competition
Harmony


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What can we do to maintain religious harmony?

Videos

Description


In English

In Balinese

Kerukunan inggih punika kahanan urip sane damai utawi masyarakate sane kadasarin antuk tulung lan rasa damai ring sajeroning sekaa sane mawit saking soroh utawi soroh sane matiosan. Indik pasemetonan sane prasida kapolihang antuk rasa saling asah asih, saling toleransi, lan ngamargiang ibadah manut agama. Sekadi sane sampun kauningin English known Indonesian diketahui , ring Indonesia wenten sane unik inggih punika madu krama sane mabinayan. yadiastun mayoritas krama ring Indonesia nganut agama Islam, nanging wenten makudang agama tiosan minakadi Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, miwah Konghucu. Agama sane mabinayan nenten ja mapiteges iraga nenten dados kulawarga, nanging mabinayan punika ngawinang iraga sayan uning napi sane sujati dados kulawarga. Y ning nyingakin makasami agama ring Indon sia san becik miwah ngulangunin sakadi, Agama Hindu ngamiletin rahina Galungan lan Kuningan nyabran 6 sasih, ipun nyiapang makudang-kudang banten sane pacang kaaturang ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Agama Islam ngamiletin rahina Idul Fitri sasampun puput sasih puasa nyabran warsa, ipun pacang mamargi ka umah wargi-wargi mangda polih panugrahan lan ngamiletin sareng-sareng. agama Buddha ngamiletin rahina Waisak nyabran warsa ring bulan purnama ipun pacang ngamargiang ibadah ring pura utawi monastik sane nampek sareng kulawarga. agama Kristen Katolik miwah Kristen Protestan pateh-pada ngamiletin rahina Natal nyabran warsa nanging ipun ngaturang puja sane matiosan. Agama Konghucu ngarayaang Taun Anyar Imlek nyabran warsa ipun ngarayaang antuk ngedumang angpao miwah nghias umah antuk tema barak taler ngenyit petasan. Yadiastun kawentenan iragane matiosan, iraga patut saling ngajiang, tur saling nulungin.

In Indonesian