UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Nyaga Palemahan

From BASAbaliWiki
20231113T064345042Z573119.jpeg
0
Vote
Title
Nyaga Palemahan
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6954098/penebangan-liar-di-hutan-sari-kuning-jembrana-resahkan-warga/amp#
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMAN 2 Kuta
Location
SMAN 2 Kuta
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu. Sane wangiang titiang para angga panureksa. Sapunika taler, para sameton yowana sareng sami sane tresna asihin titiang. Pinih ajeng ngiring ngaturang rasa angayu bagia ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan ida, titiang ngiring ida dane sareng sami prasida mapupul i riki sajeroning acara Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi. Ring galahe mangkin, lugrayang titiang ngaturang pidarta utawi orasi sane mamurda Nyaga Palemahan ring Bali.

Ida dane sareng sami pastika sampun uning ring makudang-kudang pikobet sane sering iraga alami utaminnyane ring wewidangan Bali sane sayang iraga puniki. Pikobetnyane inggih punika Pemotongan Kayu secara liar utawi ilegal, sane pastika prasida ngawetuang dampak sane kaon majeng ring krama ring wewidangan punika utawi ring Pulo Bali. Y ning kaselehin indik dampak utawi dampak san pacang kapolihang saking pemotongan taru liar punika prasida ngicalang kasuburan tanah san w nten ring wewidangan alas, prasida ngawinang bencana sekadi tanah longsor, banjir, erosi, miwah san lianan.

Ida dane sareng sami, wenten makudang-kudang pikobet lan pikobet sane mawit saking pikobet puniki. Sane pastika yaning puniki mamargi ring sinalih tunggil genah pastika pacang ngawetuang baya majeng ring soang-soang angga miwah krama Bali sami. Indayang bayangin y ning pikobet puniki terus mamargi saking genah asiki nuju genah tiosan miwah n nten gelis kabecikang olih pamerintah Bali miwah sang san ngamargiang punika wantah meneng k manten indik napi san sampun kamargiang? Sakadi kasus san sampun kapolihang titiang, puniki mamargi ring D sa Melaya, Kecamatan Melaya, Jembrana, Bali. Ring sasih september sane sampun lintang, wenten warga ring Desa Melaya maosang wenten anak saking desa punika sane ngaonang taru ring alas Lindung tur kawedarang sang sane ngaonang taru punika sampun mamargi salami siki kalih sasih sane lintang.

Para kramane maosang, kramane jejeh yening wenten toya sane nenten cekap, yening wenten pemotongan alas sane terus kamargiang. Sampun sareng Perbekel ring desa Melaya sampun nyaurin keluhan kesah saking wargine lan pacang nyisipang sang sane malaksana. Nanging napik indik puniki prasida muputang pikobet indik penebangan ring alas san kasengker? Sampun janten nenten.

Para yowana sareng sami, ngiring sareng-sareng mautsaha antuk alam sane dahat tresnain iraga utaminnyane ring Bali. Malantaran punika iraga pacang mrasidayang muponin urip sane sujati, sane gemuh landuh miwah sane luih sane kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring iraga. Antuk punika, titiang nunas ring para pamimpin Bali sane jagi kapilih ring warsa 2024 mangda urati ring baya penebangan alas ring Bali. Pemimpin Bali kaaptiang prasida ngic nin solusi miwah tanggapan tegas majeng pikobet penebangan liar san w nten ring Bali, ngawit saking kulawarga, d sa, miwah secara keseluruhan Pemimpin Bali taler patut ngic nin conto utsaha miara palemahan utawi palemahan mangda prasida kadadosang conto olih krama Bali tiosan.

Ngiring iraga sareng-sareng, urati ring kahanan ring sekitar iraga utaminnyan ring lingkungan sekitar iraga mangda n nten ngawetuang pikobet serius majeng kahanan jagat Bali. Santukan wantah malantaran punika kewanten tiang mrasidayang nunas pangampura ring semeton. Om santhi, santhi, santhi, Om.

In Indonesian