More beggars are seen in Bali today. How to employ and train them to get a better life? Post your comments here or propose a question.

Nyelehin Gatra indik Thermo Gun sane Prasida Nyungkanin Wangun Untek Para Janane

WhatsApp Image 2021-04-11 at 7.01.12 PM.jpeg
Photo credit
Issue name
Year
Contributor
A.A Dewi Rahmawati
Author(s)


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  Jagate mangkin keni panglalah sasab marana sane kawastanin virus Covid-19. Pinaka pamargi ngirangin panglalah Covid-19, kramane kaarepang mangdane setata ngamargiang protokol kesehatan, inggih punika: setata nganggen masker, ngawajikin tangan, miwah ngwatesin pagubugan. Pamargi protokol kesehatan tiosan sane kaapti prasida ngirangin pinyungkan Covid-19 inggih punika rikala iraga malancaran ka silih tunggil genah, iraga patut nureksain dingin miwah panes angga. Piranti sane kanggen nureksain kawastanin thermometer. Nanging, dumun iraga wantah nguningin tata titi nganggen thermometer antuk ngapit piranti punika ring sipah saha mangda sida uning dingin miwah kebus anggane Sakewanten, ring aab jagate mangkin duaning kawentenan teknologi sane nyansa nglimbak, medal raris piranti anggen nureksain dingin miwah kebus angga sane nenten malih neket ring angga sakadi dumun miwah nenten nelasang akeh galah. Piranti sane anyar punika mangkin ketah kawastanin Thermo Gun. Indike punika pastika pacang prasida ngwantu iraga ngirangin pinungkan Covid-19. Piranti punika dangan pisan rikala kawigunayang, sakadi nyujuh gidat, iraga sampun prasida uning dingin miwah kebus anggan iragane. Mangkin raris kapiragi orti tan sujati hoax , yening Thermo Gun punika sering kaanggen pacang ngrananyang sengkala ring sajeroning pikayunan iragane saha prasida nyungkanin wangun untek. Pinaka anak istri saha krama tiosan, orti tan sujati punika pastika patut katampenin becik. Iraga patut nureksain malih napike orti punika sujati utawi nenten. Duaning panglimbak teknologi sane mangkin, saha kawentenan pandemi puniki pastika akeh anak ane setata ngawinang rug jagate, ngawinang osek manah. Punika mawinan, sampunang gelis percaya antuk orti-orti sane durung janten kapatutannyane. Sapatutne iraga ngrereh kapatutannyane malarapan antuk makudang-kudang gatra lianan sane kakeniang ring pustaka, web, miwah media sosial lianan. Ngiring sareng-sareng nandurin karang awak, mangdane prasida dados anak istri sane waged sajeroning nyelehin gatra sane katrima.

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )