How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Puisi Bali: Gering Nyaluk Makuta (I Putu Suwèka Oka Sugiharta)

Jpg.Gegambaran Gering Mamakuta. Kareka olih Ida Bagus Gde Adiputra Nindyeng Praja (Sisya SMPN 2 Semarapura).jpg
Title
Puisi Bali: Gering Nyaluk Makuta (I Putu Suwèka Oka Sugiharta)
Year
Related Places
  Writer(s)
   Photographer(s)
    Reference
    Photo Credit
    Video Credit


    Add your comment
    BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

    Description


    In English

    In Balinese

    Di Bali ortane magejeran

    Kocapan di Wuhan

    Di gumine gesit

    Nadak liu anak pajerit

    Sedih kelangan

    Wit geringe sukil katon

    Liu suba kalah dadi tanah dadi aon

    Anake mapayas tutur tusing bani kadropon

    Liunan cara masesemon

    Mapi-mapi tusing muatang pailon

    Nanging di kenehne jejeh kapinton

    Sasuban geringe ngutang-ngutang lampah

    Mileh-ilehan singgah

    Ngancan ilang munyine campah

    Miribang suba benyah dadi srapah

    Nyansan linyap kedeke bungah

    Takeh suba recah manadi utah

    Sang panatas ngadanin Korona

    Apan geringe nyaluk makuta

    Yen geringe suba magelung nata

    Tiang uli Bali matakon apa mirib warase suba wadih ngraja ?

    Uli Bali dingeh tiang geringe ene gegaen manusa

    Kareka baan makudang-kudang wisia

    Kadadiang sanjata utama

    Srana ngrejek satru magelar waja

    Kewala manusane nyen ngupapira ?

    Para lingsire di Bali ngorahang

    Suryane mamakuta caya

    Sunarane ngebekin akasa

    Kanti nyusupin hredaya

    Lemahe matemahan amerta

    Yan makutan suryane suba tusing enu dadi tamba

    Apa mirib manusane suba kaliwat drowaka ?

    Tusing di Bali dogenan

    Ngliunang anake nginyah natakin sunar surya

    Ngacepang gering di awakne enggal kapralina

    Nanging gering kenehne enu kapiara

    Apa mirib Hyang Sora lakar mapaica ?

    Negarane pastika ngelah makuta

    Uli Bali mase dingeh tiang

    Jani kuta negarane suba karejek grubug

    Kaulane seduk madugdug

    Masekeb baan kapaksa

    Apa mirib kutane enu pantes sumbungang ?

    Apa mirib kutane enu pangus angobang ?

    Lelingsire di Bali tusing wadih narta

    Makutan manusane tuah darma

    Boya mas mirah ane tuah ngae ulap mata

    Anake ane panjakin brana

    Bikasne tusing sida satia

    Joh para lakar bani mapunia

    Pepesan enu ngrebutin isin basang anak lara

    Apa mirib enu ada ane satia sedana ?

    Nganti buin pidan geringe nyaluk makuta ?

    Lelingsire narka nganti bikas ala manusane sida masalin jalan mula

    Nganti makutan suryane kasungkemin sujati

    Di sajebag negarane tusing ada anak nyakit ati

    Makutan ragane kaentikang baan bakti

    In Indonesian