TOLERANCE IN RELIGIOUS DIVERSITY IN BALI

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Indonesian)
TOLERANSI DALAM KEBERAGAMAN UMAT BERAGAMA DI BALI
Title (Balines)
TOLERANSI PABINAYAN UMAT BERAGAMA RING BALI
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Dewa Ayu Anindya Premasita
Institution / School / Organization
SMA NEGERI 1 GIANYAR
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Kawasan Puja Mandala dados conto toleransi antar umat beragama san prasida dados conto ring wewidangan tiosan mangda saling saling sinamian sareng umat beragama tiosan antuk nglimbakang wewidangan genah mabakti. Krama agama sane wenten ring wewidangan Nusa Dua miwah sekitarnyane ngamargiang genah mabakti ring Puja Mandala pinaka sarana anggen nglimbakang toleransi antar umat agama secara sinergis. Saking makudang-kudang genah mabakti san w nten ring Puja Mandala san sayan aktif ngamargiang upacara mabakti inggih punika Masjid, gereja, miwah monastik. Krama Hindu taler ngawigunayang pura ring Puja Mandala pinaka sarana silaturahmi sareng krama Hindu taler ngwangun silaturahmi sareng krama agama tiosan. Parilaksana sane pateh sane kalimbakang olih soang-soang umat agama punika manut sosiologis nyihnayang kalih pola interaksi sane dinamis pisan lan nglimbakang semangat perdamaian. Puja Mandala ngamargiang kalih pola keselarasan dialektik inggih punika, san kapertama, pola cross cutting affiliation san mapaiketan sareng kahanan saling simpang ring pantaraning parajanan ring soroh sosial miwah san kaping kalih pola cross cutting loyalties san mapaiketan sareng rasa saling madue miwah tanggung jawab ring genah anggotan . Tiosan ring punika, affiliasi cross cutting inggih punika model internalisasi nilai-nilai agama sane negesang mabuatnyane genah mabakti pinaka sumber inspirasi. Ring widang puniki, sumber inspirasi sane akeh pisan, genah mabakti puniki kaanggen pinaka media anggen nyebarang nilai-nilai perdamaian lan ngejawantahang sakancan soroh egoisme sane prasida ngicalang sikap intoleran. Sesolahan punika kamargiang miwah kalestariang olih soang-soang krama agama ring Puja Mandala mangda samian pihak prasida miara lan miara martabat Puja Mandala sane secara genealogis sampun kakaryanin mangda prasida ngukuhang simbol toleransi ring Indonesia. Rikala soang-soang agama sampun uning indik mabuatnyane ngwangun rasa madue rasa majeng ring agama tiosan sajabaning ring agama soang-soang, raris silih sinunggil sikap utama sane patut kawedarang majeng ring ruang publik inggih punika nglimbakang rasa tanggung jawab antuk nglestariang kerahayuan lan semangat toleransi. Samaliha anake sane pracaya ring Ida Hyang Yesus punika patut uning, mungguing kapracayan sane sujati punika kadasarin antuk manah sane sadu. Indik puniki, prasyarat utama san n nten dados kaicalang ring sajeroning ngamargiang agama san luhur inggih punika n nten dados ngicalang peran agama tiosan ring makudang-kudang wentuk ngamargiang ajaran miwah nyinahang nilai-nilai agama ring kahuripan sosial. Saluiring agama punika maderbe dasar kasujatian sane pateh suci tur kajaga olih para janan suang-suang. Ring sajeroning paiketan sosial, parajanane sane mabinayan pacang sedia saling adaptasi sajeroning ngamargiang ajah-ajahannyane ring genah umum, saling ngajiang yening sajeroning soang-soang parilaksana agamannyane wenten pabinayan pamineh, saling ampurayang yening wenten pabinayan ring sajeroning pasemetonannyane, saling mendukung sajeroning ngamargiang makudang-kudang kegiatan agamannyane, miwah saling nutupin rasa kimud miwah celana yening wenten sane kirang becik ring pantaraning umatnyane. Ring sajeroning punika, simbiosis mutualisme sakadi puniki dados dasar utama antuk ngamolihang semangat toleransi, sakadi san mamargi ring wewengkon Puja Mandala.

  In Indonesian