How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Utsaha sane patut kamargiang olih pamerintah mangda prasida nanganin kemacetan ring Bali

Title
Utsaha sane patut kamargiang olih pamerintah mangda prasida nanganin kemacetan ring Bali
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMA Negeri 1 Gianyar
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

In English

In Balinese

Trafik macet sampun dados pikobet ring Bali. Pamerintah sayan mautsaha nyalanang pamargi lalu lintas, punika ngawinang efek samping marupa macet. Kram sampun dados hal sane lumrah majeng ring para pengguna lalu lintas, utamanyane ring jam puncak inggih punika ring semeng ritatkala jagi makarya sekolah sawatara jam 07.00 - 08.00 miwah sore sawatara jam 16.00 - 17.00. Kramane nenten ja wantah proyek, kemacetan ring Bali inggih punika pikobet sane majemuk. Kagiatan agama dados silih tunggil san ngawinang. Bali san banget masikian sareng adat miwah upacara agama taler sering pisan ngelaksanayang upacara agama. Nenten ketah, upacara ngambil atenga margi kangg n antuk pemedek umat Hindu ngaturang sembah. San mabuat ring kaw ntenan mac t puniki, inggih punika kaw ntenan margin san sayan nglimbak. Kamacetan punika nentenje abot pisan, napi malih yening sampun biasa. Solusine sederhana, iraga ngerasayang liangne, lan enggal iraga lakar neked ka tongos ane tujuang iraga. Nanging, Bali sane kasub tur kasub antuk daya tarik wisatawannyane, genah para turis saking sajebag jagat seneng ring Bali, napike pikobet-pikobet puniki sane kaicen olih iraga angg n nyanggra para turis? Masalah kemacetan ring Bali pacang gelis pisan kabakta ring m dia massa, san makta dampak negatif majeng wisatawan san jagi malancaran, taler prasida ngingsirang destinasi wisata ipun ka kompetitor. Napi pikolihne? Bali pacang mawali sayan doh. Pamerintah patut nyukserahang makudang-kudang program sane prasida ngirangin kemacetan ring bali, silih sinunggilnyane antuk ngenahang Bus umum, langsung ngenahang polisi-polisi lalu lintas lalin antuk ngatur ring jam-jam padet lalin, taler pawewehan margi. Pamuputne, solusi punika wantah nyalanin margi antuk volume kendaraan, napi malih nincapang utawi ngawewehin, nenten solusi jangka panjang. Pemerintah patut ngutsahayang utsaha-utsaha mangda prasida ngarepin macet ring Bali. Utaminnyane ring margi margi san keni macet pinih parah sekadi ring widangan Kuta lan Ubud. Cara san pinih becik angg n nepasin pikobet puniki inggih punika masosialisasiang antuk pamargi alternatif san sampun su . Utaminnyan ring m dia sosial san ak h kawigunayang, punika ngawinang parajanan uning sadurungnyan miwah n nten kantos macet.

In Indonesian