How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Netesin Bali saking Balap Liar

0
Vote
Title
Netesin Bali saking Balap Liar
Affiliation
SMA Negeri 1 Gianyar
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Para juri sane banget kesumayang titiang, Para panitia BASAbali Wiki sane dahat wangiang titiang, Miwah para pemilet lomba sane tresnasihin titiang.

Suksma atur titiang, antuk galah sane katiba ring titiang sane mangkin. Sadurung titiang matur amatra indik Netesin Bali saking Balap Liar , iring titiang nunas ica dumun ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, mangdane sareng sami ngemangguhin kerahayuan lan kerahajengan melarapan antuk pangastungkara panganjali umat, Om Swastyastu.

Ida dane sareng sami sane kesumayang titiang, ring galah sane becik puniki titiang jagi matur amatra nganinin indik Netesin Bali saking Balap Liar . Ring zaman sekadi mangkin, akeh wenten aksi kenakalan remaja. Sane ngranayang kenakalan remaja puniki inggih punika efek globalisasi. Wenten makudang - kudang soroh kenakalan remaja, sinalih tunggil inggih punika balapan liar. aksi balapan liar puniki sepatutnyane nenten dados ketiru napi malih balapan ring jalan raya umum.Tiosan ring mengganggu kenyamanan umum taler prasida ngawinang baya ring anak tiosan. Balap liar ngwetuang dampak buruk sane serius, minakadi meningkatnya resiko kecelakaan, gangguan ketertiban umum, lan kerusakan lingkungan. Tiosan ring punika, parilaksana puniki taler prasida ngawetuang tindakan kriminal miwah merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Disinilah dibutuhkan nya peran pemerintah menangani masalah puniki mangda nenten ngawetuang bencana sane ngancan nincap. sekadi kasus sane wenten ring Bali akhir - akhir puniki. Akeh para yowana sane nyarengin balap liar ritatkala wengi. Krana ritatkala wengi kidik masyarakatne sane aktif beraktivitas, utaminyane ring Bali. Parindikan sane ngawinang para yowana punika meled utawi demen balap liar nenten je tios wantah kirangnyane uratian guru rupaka ring anak alitne sami. Wenten makudang - kudang parindikan sane ngawinang para yowana nyarengin balap liar, inggih punika Iusan para sawitrane, anggen nyihnayang dewek ngrereh jati diri, lan ngrereh keberanian, utawi meled uning indik adrenalin.

Faktor lingkungan lan kurangnyane kegiatan positif taler prasida dados penyebabne. Pangaptin titiang ring Pemerintah sane kapilih ring warsa 2024 mangdane mautsaha antuk makarya alternatif sane positif taler ngicen pawarah - warah mangdane ngawetuang kesadaran ring para yowana indik resiko sane terlibat balapan liar mangdane prasida nulungin tur nempasin fenomena ring kalangan remaja puniki. Silih sinunggil inggih punika wantah wenten program ring pemerintah inggih punika 1. Ring setiap pos polisi mangdane setata wenten polisi sane ngajaga lalu lintas, utamanyane rikala wengi 2. Pemerintah mangdane negasang peraturan lalu lintas tur netapang konsekuensinya yening wenten sane melanggar utaminyane para yowana 3. mangdane wenten petugas sane khusus ditugaskan antuk setata keliling ring daerah rawan balap liar, mangde nenten wenten malih balap liar

Ida dane sareng sami wantah asapunika atur titiang, dumogi wenten mapikenohnyane. Yening wenten atur titiang sane nenten manut ring kayun titiang nunas pengampura. Makawasananing atur, sineb titiang antuk parama shanti.

Om shanti, shanti, shanti om

In Indonesian