UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Matelu Bulanan

From BASAbaliWiki
Tigang-bulanan.jpg
Holiday or Ceremony
Matelu Bulanan
Related books
 • Bali
 • Ancient Rites in the Digital Age
Related children's books
 • 3 - Luh Ayu Manik Mas
 • Luh Ayu Manik Pahlawan Lingkungan
 • Childrens Book Luh Ayu Manik Mas
 • Tresna ring Alas
Related folktales
  Related lontar
   Related places
    Calendar
    • Pawukon:
    • Sasih
    Dictionary words


    Add your comment
    BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

    Information about Holiday or Ceremony

    Matelu Bulanan

    Where did this ceremony take place:


    In English

    [EN] Matelu bulanan is derived from a phrase ‘telu bulan’ which means three months. This ritual is one of many rites of passage for an infant reaching three-month old on the basis of Balinese 7-day-week-based calendar. So, three months according to this calendar (known as Pawukon calendar) equals to five weeks times three, or 15 weeks. It is to be noted that a month in Balinese Pawukon calendar equals to 5 weeks whose amount of days are always the same (35 days). The total amount of days in a Pawukon month is different from that of Sasih-based calendar system, which is calculated according to lunar phases.

    The Matelu Bulanan ceremony is the time when a baby takes permission and blessing from mother Earth (Pertiwi) to start his/her maiden step on the ground. The Hindu priests chant prayers for the baby to receive energy from the Earth, nurtured and grown by the Earth.

    The ceremony proceeds to Ngogo (that’s how it is called in some areas in southern Bali). The baby, helped by the parents, circumambulates a terracota jar filled with water. Then, on behalf of the child, the parents take jewelries from the base of the jar. This is a symbol that human beings take a lot of natural resources from Earth. As children of mother Earth, therefore, one should not torture her. Damaging the nature (Earth) means an impudency of a child to the mother. This is a morality concept inherited by the Hindu society in Bali since a long time ago.

    In Balinese

    BA Matelu bulanan mawit saking kruna telu bulan utawi tigang sasih. Upacara puniki pinaka dudonan upacara majeng ring anake alit sane mayusa genep tigang wulan manut ketekan pawukon Bali. Tigang wulan manut ketekan pawukon Bali pateh antuk limang wuku pang tiga, dadosne limolas wuku. Patut taler kauningin indike awulan pawukon Bali kawangun antuk limang wuku sane akeh rahinane satata pateh sasur dina . Akeh rahina ring awulan pawukon puniki tios saking akeh rahina manut sasih, sane kaketek manut pamargin bulane.

    Upacara Matelu Bulanan inggih punika rahina ritatkala anake alit nunas lugra ring ibu pertiwi mangda kaicen ngawit napak tanah. Para pandita HIndune nguncarang panunas ica mangda i rare ngamolihang bayu saking pertiwine, kapiara olih pertiwine, tur tinuwuh olih pertiwine.

    Upacarane raris kalanturang antuk ngogo kenten upacara puniki kabawos ring akudang pradesa ring Bali kelodan . Anake alit ngiterin pane tanah madaging toya. Sampun kenten, kasarengin olih reraman ipun, anake alit ngambil sarwa bebranan saking dasar panene. Niki wantah niasa indike janmane ngambil akeh pisan kertih saking gumine, nika mawinan sadados warih ibu pertiwine, i manua tan dados ngusak gumine. Ngusak palemahan gumi maarti i manusa dados janma alpaka ring ibu. Niki wantah tattwa sane tinurun ring krama Hindune ring Bali ngawit saking lawas.

    In Indonesian

    [ID] Matelu bulanan berasal dari kata ‘telu bulan’ yang berarti tiga bulan. Upacara ini adalah rangkaian upacara untuk seorang bayi yang berusia genap tiga bulan menurut kalender pasaran Bali. Jadi, tiga bulan menurut kalender pasaran Bali sama dengan lima minggu dikali tiga, yakni 15 minggu. Perlu diketahui bahwa satu bulan pasaran Bali terdiri atas lima minggu yang jumlah harinya selalu sama (35 hari). Jumlah hari dalam satu bulan pasaran Bali berbeda dengan jumlah hari Sasih, yang dihitung berdasarkan fase bulan.

    Upacara Matelu Bulanan adalah saat bayi memohon izin kepada Ibu Bumi (Prthiwi) untuk kali pertamanya menginjak tanah. Para pendeta Hindu mendoakan bayi supaya mendapatkan energi dari Bumi, dipelihara oleh Bumi, dan dibesarkan oleh Bumi.

    Upacara kemudian dilanjutkan dengan ngogo (demikian upacara ini dikenal menurut beberapa daerah di Bali selatan). Si bayi mengelilingi sebuah tempayan tanah liat berisi air. Kemudian, dibantu oleh kedua orang tuanya, bayi itu mengambil perhiasan dari dalam tempayan. Ini adalah sebuah simbol bahwa manusia mengambil banyak sumber daya dari Bumi, sehingga sebagai anak-anak Bumi, orang tidak boleh merusak Bumi. Merusak alam (Bumi) berarti sebuah kedurhakaan anak kepada ibunya. Ini adalah konsep yang ditanamkan oleh masyarakat Hindu di Bali sejak dahulu.


    Yogi Pradnya


    https://www.youtube.com/channel/UCtA4QmDsD7VlmYMD4NNXnXg

    <ul><li>Property "Holiday information text" (as page type) with input value "EN] Matelu bulanan is derived from a phrase ‘telu bulan’ which means three months. This ritual is one of many rites of passage for an infant reaching three-month old on the basis of Balinese 7-day-week-based calendar. So, three months according to this calendar (known as Pawukon calendar) equals to five weeks times three, or 15 weeks. It is to be noted that a month in Balinese Pawukon calendar equals to 5 weeks whose amount of days are always the same (35 days). The total amount of days in a Pawukon month is different from that of Sasih-based calendar system, which is calculated according to lunar phases.The Matelu Bulanan ceremony is the time when a baby takes permission and blessing from mother Earth (Pertiwi) to start his/her maiden step on the ground. The Hindu priests chant prayers for the baby to receive energy from the Earth, nurtured and grown by the Earth.The ceremony proceeds to Ngogo (that’s how it is called in some areas in southern Bali). The baby, helped by the parents, circumambulates a terracota jar filled with water. Then, on behalf of the child, the parents take jewelries from the base of the jar. This is a symbol that human beings take a lot of natural resources from Earth. As children of mother Earth, therefore, one should not torture her. Damaging the nature (Earth) means an impudency of a child to the mother. This is a morality concept inherited by the Hindu society in Bali since a long time ago." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "Holiday information text ban" (as page type) with input value "BA] Matelu bulanan mawit saking kruna ‘telu bulan’ utawi tigang sasih. Upacara puniki pinaka dudonan upacara majeng ring anake alit sane mayusa genep tigang wulan manut ketekan pawukon Bali. Tigang wulan manut ketekan pawukon Bali pateh antuk limang wuku pang tiga, dadosne limolas wuku. Patut taler kauningin indike awulan pawukon Bali kawangun antuk limang wuku sane akeh rahinane satata pateh (sasur dina). Akeh rahina ring awulan pawukon puniki tios saking akeh rahina manut sasih, sane kaketek manut pamargin bulane.Upacara Matelu Bulanan inggih punika rahina ritatkala anake alit nunas lugra ring ibu pertiwi mangda kaicen ngawit napak tanah. Para pandita HIndune nguncarang panunas ica mangda i rare ngamolihang bayu saking pertiwine, kapiara olih pertiwine, tur tinuwuh olih pertiwine.Upacarane raris kalanturang antuk ngogo (kenten upacara puniki kabawos ring akudang pradesa ring Bali kelodan). Anake alit ngiterin pane tanah madaging toya. Sampun kenten, kasarengin olih reraman ipun, anake alit ngambil sarwa bebranan saking dasar panene. Niki wantah niasa indike janmane ngambil akeh pisan kertih saking gumine, nika mawinan sadados warih ibu pertiwine, i manua tan dados ngusak gumine. Ngusak palemahan (gumi) maarti i manusa dados janma alpaka ring ibu. Niki wantah tattwa sane tinurun ring krama Hindune ring Bali ngawit saking lawas." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "Holiday information text id" (as page type) with input value "ID] Matelu bulanan berasal dari kata ‘telu bulan’ yang berarti tiga bulan. Upacara ini adalah rangkaian upacara untuk seorang bayi yang berusia genap tiga bulan menurut kalender pasaran Bali. Jadi, tiga bulan menurut kalender pasaran Bali sama dengan lima minggu dikali tiga, yakni 15 minggu. Perlu diketahui bahwa satu bulan pasaran Bali terdiri atas lima minggu yang jumlah harinya selalu sama (35 hari). Jumlah hari dalam satu bulan pasaran Bali berbeda dengan jumlah hari Sasih, yang dihitung berdasarkan fase bulan.Upacara Matelu Bulanan adalah saat bayi memohon izin kepada Ibu Bumi (Prthiwi) untuk kali pertamanya menginjak tanah. Para pendeta Hindu mendoakan bayi supaya mendapatkan energi dari Bumi, dipelihara oleh Bumi, dan dibesarkan oleh Bumi.Upacara kemudian dilanjutkan dengan ngogo (demikian upacara ini dikenal menurut beberapa daerah di Bali selatan). Si bayi mengelilingi sebuah tempayan tanah liat berisi air. Kemudian, dibantu oleh kedua orang tuanya, bayi itu mengambil perhiasan dari dalam tempayan. Ini adalah sebuah simbol bahwa manusia mengambil banyak sumber daya dari Bumi, sehingga sebagai anak-anak Bumi, orang tidak boleh merusak Bumi. Merusak alam (Bumi) berarti sebuah kedurhakaan anak kepada ibunya. Ini adalah konsep yang ditanamkan oleh masyarakat Hindu di Bali sejak dahulu." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li></ul>