Tapakara, Pawiwit Energi

XTMU2038.JPG
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Reference for photograph
Author(s)
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Gunakaya


  Anggaramahendra

  12 months ago
  Score 0
  nandurin karang awak :) pesannya jelas

  You are not allowed to post comments.

  Description


  In English

  In Balinese

  Pandemi Covid-19 sampun makardi meweh akeh krama utamanyan ring widang ekonomi. Nenten wantah krama sane ring kota besar, krama ring desa taler keni pakeweh. Pangarga pangan ngawit nincap punika patut katampenin antuk para kulawarga. Nampenin kawentenan punika, pinaka utsaha sane kalaksanayang mangda prasida ngrereh pangupa jiwa inggih punika gerakan tapakara. Parikrama takapara puniki wantah nandur entik-entikan ring pekarangan paumahan pinaka jalaran mangda ajeg kawentenan pangan ring galah puniki lan pinaka pamargi ngrahina. Punika mawinan saking pamargi ngrahina puniki pacang prasida pinaka kebutuhan sane magumana. Yening rerehang filosofisnyane tapakara mawiwit saking kalih kruna inggih punika tapa sane mateges pawiwit energi, lan kara sane mateges wija, tangan utawi sunar. Pikenohnyane manut sekadi anak metetanduran pastika ngrereh Sunar lan tangan sane ngewaliang energi.

  In Indonesian