What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Nenten Nyiagayang Efesiensi Pengolahan Lahan ring Bali

20231113T132625785Z102629.jpg
0
Vote
Title
Nenten Nyiagayang Efesiensi Pengolahan Lahan ring Bali
Affiliation
SMA Negeri 1 Kuta Utara
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Dokumentasi Pribadi
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Sadurung titiang ngelanturang atur amatra, lugrahyang titiang ngiringang ida danen titiang ngeluhurang genah linggih Ida Sang Hyang Widhi Wasa melarapan antuk nguncarang panganjali umat Om Swastyastu . Ring galah sane becik puniki titiang jagi ngelanturayang indik orasi sane mamurda Nenten Nyiagayang Efesiensi Pengolahan Lahan ring Bali

Bali sampun kaloktah antuk keindahan alam san bersih lan asri, ngawit saking carik, gunung, tukad, segara ngantos pasisi. Bali taler kaloktah antuk budaya miwah tradisi san kantun ajeg kantos mangkin. Sak wanten ring galahe puniki kaluihan alam Bali sayan sayan rered. Carike ngawit kagentosin antuk paumahan, genah san dumun entik-entikan mangkin sampun dados beton, sak wanten nyansan kidik Bali nyansan ilang kaluihannyan . Tanah sane nenten akeh punika pastika pacang ngwetuang pikobet ring generasi sane jagi rauh. Nenten ja sangkaning pariwisata kemanten, tanah warisan leluhurne ngawit karusak tur kagentosin antuk wangunan-wangunan sane ngusak keasrian bali.

Patutnyane pemerintah sayan gencar rikala nyiapang perencanaan tata ruang Bali ring masa depan mangda tanah ring Bali nenten kawigunayang sembarangan, Pamerintah taler patut netepang kebijakan miwah awig-awig indik tata ruang propinsi Bali sareng ngalibatang parajanane ring sajeroning punika tur pastika urati ring panglalah ketataruangan Bali ring aspek ekonomi, sosial, miwah palemahan parajanan . Sampun ketah kauningin olih kramane sami indik tanah ring Bali sampun kagentosin saking pertanian dados industri. Nanging nyantos. Nanging malih amunapike suenipun? Sapunapi jagi panados sentana-santanan iragane ring benjang pungkur, rikala tanahe puniki nenten kantun? Napike Bali sane dumun kasengguh swarga ring jagate sangkaning kaluihan alamnyane dados swarga polusi?.

Santukan mangkin Bali keni baya karusak antuk kaw ntenan palemahannyan sangkaning pawangunan infrastruktur san gelis pisan. Pangrencana tata ruang san becik, san nyarengin partisipasi krama, miwah uratian ring widang ekonomi, sosial, miwah palemahan, mabuat pisan angg n nglestariang kaw ntenan pulau punika. Yadiastun w nten dukungan antuk transformasi lahan dados industri, kelestarian jangka panjang miwah masa depan generasi san jagi rauh kantun dados uratian utama.

In Indonesian