Thought of Bali

From BASAbaliWiki
20230510T020946775Z373443.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
-
Author(s)
Category
General Public
Reference for photograph
Balinesse
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Pepineh Majeng ring Bali

  Bali sampun kaloktah ring duranegara, ring Bali puniki taler akeh pura lan kesenian sane sampun kasub antuk taksunyane. Wisatawan sane ke Bali ngon ngatonang indik kaluwihan Budaya Baline puniki. Nyansan nincap warsane, nyansan rered Kabudayaan Baline. Akeh yowana ne mangkin nenten eling marep ken budaya bali luire ; megambel, ngigel, metembang Bali miwah metanding canang. Dinane mangkin akeh yowane sane mepituutin Budaya Barat sane nenten malih eling ken raga pinake sesana yowana Bali. N pi m lih ring dinane sek di m ngkin wenten yus n sakeng gumi globalisasi, t ler s mpun s y n nglimb k ring masyarakat sane mepituut kebudayaan sakeng luar negeri. Yening yakti jagi nglestariang gumi Bali sepatutnyane ngawit sakeng alit alit lan yowana Bali. Nincapang pariwisata ring Bali nenten wantah ring fasilitas, sepatutnyane taler nincapang sane mewasta Tri Hita Karana punika nenten sios malih wantah tetiga sane prasida ngranayang iraga rena. Mangkin nenten panjang atur indik tri hita karana, nanging pabaosan ring patemone mangkin jagi kecutetang indik sampah. Sampah, luwu, mis wiadin barang sane sampun nenten dados kaanggen malih, wiadin sane sampun tan maguna malih. Umpaminipun bungkus roko, bungkus jaja, miwah sane lenlenan. Sampah wiadin luwu punika wenten duang soroh, inggih punika luwu organik, luwu anorganik. Indayang mangkin uratiang ring palemahan duene soang soang. Ring genah makarya wiadin kantor, ring umah jero puri griya soang-soang. Ring margi ring angkutan umum, miwah ring genah sane tiosan. Ring pura manawi. Aken kantun wenten sampah luwu mabrarakan, ngardi palemahane nenten asri. Yening luwu ring margine punika yening sampung ngempetin jinjing, nika makardi toyan sabehe meluab ke margine, ngantos ka paumahan, napi malih yening sabehe ageng. Ngiring macecingak malih, luwu ring tukade, ring danu, ring pasisi wiadin pasih, ring genah-genah sioasan ring pasar umpaminipun. Asapunapi kawentenanne? Ngiring sareng sami eling lan jaga budaya bali lan keasrian Bali, yening sampun sami eling pastika akeh wenten kawigunanyane utaminyane tamiu utawi wisatawan pastika sayan nincap. Progr m s king Pemerint h Provinsi B li puniki p tut k cumpuin t ler k l ks n y ng boy j w nt h s king pemerint h l n p iket nny ne kem nten, n nging pik yun n kr m B li ntuk ng lest ri ng bud y B li punik s ne pinih ut m l n m bu t pis n.

  In Indonesian