Wasana Kaon Kenakalan Yowana, Majeng ring Yowana Bali

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title
Wasana Kaon Kenakalan Yowana, Majeng ring Yowana Bali
Affiliation
SMAN 1 Dawan
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Suksma antuk galah sane kapaica ring padewekan titiang. Para pamiarsa sane dahat wangiang titiang, pamekas para yowana sane tresna sihin titiang. Lugrayang titiang ngaturang pangastungkara panganjali umat Om Swastyastu . Titiang rumasa angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sangkaning asung kertha wara nugrahan Ida, iraga prasida mapupul iriki sajeroning ngamiletin parikrama Wikithon Partisipasi Publik Bali Berorasi rahina mangkin sida ngamangguhang karahajengan. Para Pamiarsa sane banget kusumayang titiang, Titiang Ni Made Regita Dwi Cahyani, saking SMAN 1 Dawan, Klungkung. Jagi matur amatra sane mamurda Wasana Kaon Kenakalan Yowana, Majeng ring Yowana Bali . Para pamiarsa sane wangiang titiang ring aab jagat sekadi mangkin akeh kakeniang pikobebet sane nibenin yowana Baline indik Pernikahan dini ngamargiang grahasta asrama kantun wimuda. Akeh sane mobot sadurung kamargiang upacara pawiwahan , bilih bilih kantun wenten ring SD sampun mobot. Punika sangkaning wasanan saking pagubugan sane tan pawates utawi sering kabaos Pergaulan Bebas. Pamargi sekadi punika sane mahawinan jagi nemu kasengsaran, lempas ring tata sesana sane nenten patut. Mangkin ring Bali akeh para yowanane sane memadat jantos ngawetuang sane kabaos pelecehan seksual utawi samara dudu. Tios ring punika wenten taler wicara sane kabaos BULLYING utawi parilaksana sane ngawinang rasa nenten seneng sungkan kayun sakit hati sangkaning babaosan. Ring Indonesia, utaminyane ring Bali akeh wicara sekadi punika jantos kabaos depresi Gangguan Mental mamanah jagi ngamargiang ulah pati. Iraga taler sering manggihin lan miragiang yowane sane kaejuk polisi sangkaning ngawe uruwara lan ngisep narkoba. Iriki keluarga mautama pisan sajeroning urati ring kawentenan okane mangda nenten keni pikobet sekadi punika. Napi maawinan sapunika? Santukan akeh yowana utawi anak punika sane reramanipune sane sapian cerai, rumasa sebet, gedeg, sedih metu kabiahparan sane ngawinang yowana punika ngrereh pamargi sane lempas ring sesana anggena ngamedalang rasa jengah ipun ring kawentenan nibenin padewekannyane. Puniki sane dados medal pikobet sane ageng ring yowana pinaka generasi muda ring aab jagat sekadi mangkin. Bali sane sampun kaloktah ring budayannyane sane adiluhung kakasorang antuk parilaksanan yowana sane lempas ring tata susila Kenakalan Remaja. Akeh yowana sane nenten renga ring kawentenan pikobet kenakalan remaja, semaliha guru wisesa sampun ngrereh pamargi midabdabin indike puniki. Titiang nunas majeng ring guru wisesa ring Bali mangda prasida ngamargiang panureksaan sane becik ring sekolah lan ring masyarakat pakraman saha ngawentenang soaialisasi nyobiahang indik nenten cumpu ring parilaksana lempas ring tata susila, makarya uger-uger sane janten ring yowana sane sakadi punika. Titiang, lan para yowana sane wenten ring Bali lan dura Bali pinaka generasi penerus siaga jagi makta Bali kawekasan ngingkupang raga sajeroning nawengin kenakalan yowana Iraga sareng sami prasida ngamargiang sane mawasta TRI KAYA PARISUDA, inggih punika Manahcika mapikayun sane becik lan patut, Wacika mabaos sane becik lan patut, kayika maparilaksana sane becik lan patut. Ngiring iraga sareng sami pinaka yowana sane ngedohin pariindikan sane kaon saha uleng ring parindikan sane becik. Inggih wantah asapunika prasida titiang matur, menawi wenten atur titiang sane nenten manut ring kayun lugrayang tititang nunas pangampura. Pinaka wasananing atur puputang titiang antuk Parama Santih. Om Santih Santih Santih Om

In Indonesian