Literature BASAbali Wiki di kalangan kaum milenial

From BASAbaliWiki
20221113T065415553Z354716.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
SMA Negeri 1 Manggis
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pemaksimalan


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  How can the BASAbali Wiki platform encourage you to participate with civic issues?

  Description


  In English

  In Balinese

  Ring aab sekadi mangkin sane kebaos serba digital antuk ngrereh miwah ngamolihang gatra karasa dangan pisan. Pungkuran puniki iraga akeh miragiang pikobet sane wenten ring wewidangan iraga minakadi tanah longsor, banjir, korupsi, pikobet indik ekonomi, taler panglimbak pinyungkan COVID-19 sane ngawinang rered pangrauh wisatawane ring Bali. Akeh sane madue pepineh utawi pangenjuh sakewanten nenten madue genah kaanggen nyobyahang pepineh punika. Ring warsa 2011 sampun kamedalang Platform BASAbali Wiki sane akeh madue fitur-fitur unggulan tur prasida keakses ring sajeroning galah miwah genah antuk gawai utawi laptop. Platform BASAbali Wiki, nanganang para milenial nganggen basa Alus Singgih, santukan wenten fitur kamus basa Bali ring platform punika. Nenten basa Bali kemanten sane kasiagayang, wenten taler fitur kamus Bahasa Indonesia lan bahasa Inggris sane nanganang para sisia utawi anak milenial antuk melajah mebasa. BASABali Wiki inggih punika platform digital sane kaaturang ring kramane mangda prasida ngukuhang basa, budaya lan wewidangan. Akeh wenten fitur ring BASABali Wiki, minakadi ruang komunitas lan Wikithon. Malarapan fitur puniki iraga prasida sareng ngelestariang kejatian Bali lan nyarengin isu-isu sipil sane sedeng marak. Conto isu publik sane jagi kemargiang inggih punika parikrama G20 ring Bali. Antuk kawentenan parikrama punika wisatawan asing pacang rauh ke Bali. Antuk kawentenan platform BASABali Wiki iraga mresidayang nyobyahang budaya sane wenten ring Bali. Lianan punika wenten ruang komunitas, irika iraga prasida nyurat pikobet utawi pangenjuh iraga. Antuk kawentenan fitur punika, kramane madue genah anggen mawicara. Iraga taler katuntun miwah kaajahin ngolah kruna saking bahasa Indonesia ke Basa Bali taler bahasa Inggris ngangge fitur kamus 3 bahasa. Lianan saking ruang komunitas wenten taler fitur unggulan sane lianan minakadi Komik Luh Ayu Manik Mas. Komik Luh Ayu Manik Mas inggih punika sinalih tunggil fitur ring platform BASAbali Wiki sane marupa buku bacaan miwah virtual sane nyeritayang indik anak sane rungu tekening wewidangannyane. Malarapan antuk kawentenan BASABali Wiki akeh keuntungan sane kapolihang minakadi mlajahin basa Bali, ngwedar pepineh, taler prasida nguningin isu-isu sane wenten ring wewidangan iraga. Rikala iraga nyarengin lomba-lomba sane kawentenang olih BASABali wiki iraga prasida nincapang kreativitas miwah kewagedan iraga nyurat lengkara utawi ngarya video tur ngamolihang hadiah. Pemaksimalan kawigunan BASABali Wiki ring sajeroning jagat Bali patut stata kainovasiang mangda sayan luwih tur kasenengin olih para yowana sami minakadi animasi. Siosan ring menghibur miwah ngedukasi , pemaksimalan punika mresidayang ngwetuang minat para sisia utawi yowana sami anggen ngelestariang Basa Bali masarana antuk situs BASABali Wiki. Pepineh titiang ring BASABali Wiki inggih punika mangda ngwentenang sosialisasi ke sekolah-sekolah utawi krama indik kawentenan BASABali wiki sane banget maguna anggen ngelestariang basa lan budaya Bali. Taler mangda kasobyahang indik cara mengakses fitur sane wenten ring Platform BASABali Wiki. Indik fitur sane sampun wenten yening dados mangda wewehin fitur anggen nranslate kruna latin ke aksara bali. Seantukan akeh genah sane meweh ring sinyal, pepineh titiang dumogi Platform BASABali Wiki prasida keakses secara offline.

  In Indonesian