What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

PARTICIPATION OF PUBLIC ISSUES WITH THE BASABALI WIKI PROGRAM

20221113T065101269Z458830.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
SMA NEGERI 1 TABANAN
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pemaksimalan


  Agung satryawan

  15 months ago
  Votes 0++
  Verry interesting wish you all good luck

  Kadek yoni

  15 months ago
  Votes 0++
  Very nice

  Meiny sumilat

  15 months ago
  Votes 0++
  Very Nice

  Shanty

  15 months ago
  Votes 0++
  Good luck sista....

  Endra Nugraha

  15 months ago
  Votes 0++
  Very Nice👍

  Adi Setiawan

  15 months ago
  Votes 0++
  Very nice 🙏

  Ida Bagus Gede Dhananjaya

  15 months ago
  Votes 0++
  Manut opinin titiang, Wikhiton Partisipasi Publik puniki wantah genah sane aman kaanggen ngawedar sarin-sarin pikayun Krama Bali manut ring pikobet-pikobet sane ngalimbak ring jagate. Dumogi BASAbali Wiki satata ngemargiang Utsawa Utsawa sekadi Wikhiton Partisipasi Publik puniki mangdane penampen Krama Baline indik pikobet-pikobet sipil sayan nincap.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  How can the BASAbali Wiki platform encourage you to participate with civic issues?

  Description


  In English

  Om Swastyastu.

  At this time Balinese language and Balinese culture are rarely known in public, generally they are more inclined to foreign cultures. With a more adequate platform, they prefer to study foreign cultures. Without them realizing there is a BASAbali Wiki platform that can be used to understand Balinese culture and also participate in public issues. BASABALI WIKI has a program that is good to use if we have a desire to follow public issues, there is a 3 languages dictionary we can use to translate languages when we have difficulty in that language. If we have the desire to read biographies, literature, tourism, the environment, and others, there is a program called the Community Space. The millennial generation now likes illustrated stories like comics. There is a comic made by BASABALI WIKI entitled “Luh Ayu Manik Mas” Comic The theme is about our environment. In this comic, there is a heroine named “Luh Ayu Manik Mas”. This comic has an impact on all of us, such as following public issues, preserving the environment, culture, and literature in Bali. Furthermore, BASA BALI WIKI has a WIKI MARATHON program called Wikithon, this is a program that can be used to compete and upload our work. Based on this program we can all participate in public issues where we are now. We can all present the work that we have made, if the work has been uploaded to BASABALI WIKI it can be seen by the whole community and the millennial generation. With a platform as good as this, people should explore more information about its use and usage. In this era, all people and millennial generation has the goal of Preserving culture, of course, this can be done through this platform. Our suggestion for this 3 languages dictionary is to provide features that have translators from cameras or pictures. The second is provided voice features for the correct way of pronunciation. The last, 3 language dictionaries can add translations of the Balinese script because at this time Balinese script is rarely understood by people.

  Om Shanti, Shanti, Shanti Om.

  In Balinese

  Om Swastyastu.

  Kawentenane sane mangkin basa miwah budaya bali aran kauningin olih kramane sami, luirnyane akeh kramane sane seneng sareng kabudayaan saking dura kota utawi negara. Kawentenan platform sane becik tur tegep puniki, ngawinang kramane seneng malajahang budaya saking dura kota utawi negara. Nenten kauningin sujatinipun wenten platform sane kabaos BASABALI WIKI, sane mawiguna anggen nelebang budaya bali taler nyarengin ring isu-isu publik. BASABALI WIKI madue program sane becik rikala mapikayunan antuk nagingin isu publik, wenten kamus 3 basa sane prasida kaanggen yening iraga madue pikobet indik basa. Punika taler yening iraga meled ngwacen biografi, sastra, wisata, lingkungan, miwah isu-isu sane lianan wenten program sane kabaos Ruang Komunitas. Generasi milenial mangkin akeh sane seneng cerita madaging gambar minakadi komik. Wenten komik sane kabuat olih BasaBali Wiki sane mamurda Luh Ayu Manik Mas ,Komik puniki ngangkat unteng ngenenin indik palemahan utawi lingkungan iraga. Ring komik punika wenten tokoh Pahlawan Istri sane mawasta Luh Ayu Manik Mas. Komik puniki mabuat antuk iraga anggen nyarengin kawentenan isu publik, ngelestariang lingkungan, budaya, lan sastra ring Bali. Selanturnyane, BASABALI WIKI puniki madue program Wiki Marathon sane kawastanin Wikithon, punika program sane kaanggen berkompetisi lan ngunggah pakaryan ipun. Manut saking program punika, iraga sareng sami prasida nyarengin isu-isu publik sane wenten ring genah iraga mangkin. Iraga dados ngabaktayang karya sane sampun kakaryanin, yening karya punika sampun kaunggah ring BASABALI WIKI prasida kacingak olih makasami kramane lan generasi milenial. Antuk platform sane becik sakadi puniki sepatutne para janane sayan nelebin malih indik kawentenan informasi saluir kawigunannyane. Sakadi era mangkin, makasami kramane lan generasi milenial madue tatujon mangda prasida ngelestariang utawi ngajegang budaya Bali, punika prasida kalaksanayang antuk kawentenan platform puniki. Pikenoh titiang, benjangan pungkur mangda kamus 3 Basa kasayagayang fitur sane madue penerjemah saking kamera utawi gambar, lianan punika taler mangda prasida madaging suara antuk bebaosan sane becik, lan sane kaping untat kamus 3 basa punika mangda prasida nagingin terjemahan aksara bali, riantukan mangkin langah krama sane uning indik aksara bali punika.

  Om Shanti, Shanti, Shanti Om.

  In Indonesian

  Om Swastyastu.

  Pada saat ini bahasa bali dan budaya bali jarang diketahui oleh masyarakat,umumnya mereka lebih cenderung pada kebudayaan luar.Dengan platfrom pendukung yang lebih memadai membuat mereka lebih memilih untuk mempelajari budaya luar.Tanpa mereka sadari ada platfrom Basabali wiki yang dapat digunakan untuk memahami kebudayaan bali dan berpartisipasi dalam isu isu publik. BASABALI WIKI mempunyai program yang sudah baik di saat kita kita mempunyai keinginan untuk mengikuti isu-isu publik, ada kamus 3 bahasa yang bisa kita pakai untuk menerjemahkan bahasa apabila kita mempunyai kesulitan di bahasa itu. Apabila kita mempunyai keinginan untuk membaca seperti Biografi, Sastra, Wisata, Lingkungan, serta yang lainnya ada program bernama ruang komunitas. Generasi milenial sekarang banyak menyukai cerita bergambar seperti komik,Ada komik yang dibuat oleh BASABALI WIKI yang berjudul “Luh Ayu Manik Mas” Komik tersebut mengangkat tema tentang lingkungan kita. Pada komik itu terdapat tokoh pahlawan perempuan yang bernama “Luh Ayu Manik Mas”. Komik tersebut memiliki dampak untuk kita semua seperti utuk mengikuti isu publik, melestarikan lingkungan, budaya, dan sastra di Bali. Selanjutnya BASABALI WIKI memiliki program WIKI MARATHON yang disebut Wikithon,ini merupakan program yang dapat digunakan untuk berkompetisi dan mengunggah karya kita. Berdasarkan program tersebut kita semua bisa berpartisipasi dalam isu-isu publik pada tempat kita sekarang. Kita semua dapat membawakan karya yang sudah kita buat, karya itu jika sudah diunggah pada BASABALI WIKI bisa dilihat oleh seluruh masyarakat dan generasi millenial. Dengan platfrom sebagus ini masyarakat seharusnya lebih menggali informasi mengenai kegunaan dan pemanfaatannya. Di era sekarang, seluruh masyarakat dan generasi millenial mempunyai tujuan untuk melestarikan budaya,hal itu tentunya bisa dilakukan melalui platfrom ini. Saran kami untuk kamus 3 bahasa agar kedepannya menyediakan fitur yang mempunyai penerjemah dari kamera atau gambar, yang kedua disediakan fitur suara untuk cara pengucapan yang benar, dan yang terakhir kamus 3 bahasa bisa menambahkan terjemahan Aksara Bali karena pada saat ini Aksara Bali jarang masyarakat yang mengerti.

  Om Shanti, Shant, Shanti Om.