What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Taksu Bali Nista Riantukan Parindikan Luu Mekabehan

20231113T063425939Z854314.jpg
0
Vote
Title
Taksu Bali Nista Riantukan Parindikan Luu Mekabehan
Affiliation
SMAN 1 Denpasar
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Ni Kadek Belinda Maheswari Prahsini
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMAN 1 Denpasar
Location
Denpasar


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu. Ida dane sane wangiang titiang, Pinih ajeng mantuka ring ida dane sareng sami, mustikannyane pisan Angga Juri sane kusumayang titiang. Asapunika taler para semeton sareng sami sane tresna sihin titiang. Sadurung titiang matur, lugrayang titiang ngaturang suksmaning manah ring Ida Hyang Parama Kawi, riantukan sangkaning asung kertha wara nugrahan Ida, ring galah sane becik kadi mangkin, titiang prasida sadu ajeng ring ida dane sareng sami, gumantinipun ngamiletin Utsawa Orasi, sane mapaiketan ring pamargi wimbakara sane kamargiang olih Basa Bali Wiki, sayan limbak kawentenan nyane, wastu sida ngelestariang saha ngawerdiang Basa, Seni, lan Budaya Baline. Ida dane sami, mungguing Orasi sane jagi aturang titiang mamurda Taksu bali nista riantukan parindikan luu mekabehan Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, Luu Napi sane wenten ring manah Ida dane ritatkala kruna puniki kepiragi olih karna Ida dane? Sinalih tunggil kruna puniki sayuwakti pinaka sinalih tunggil kruna sane sensitive ring karna para kramane. Napi mawinan asapunika ida dane? Kruna Luu pinaka kruna sane nyihnayang paindikan sane sayuwakti nenten wenten kawigunnyane malih, bilih-bilih nenten punike kemanten, kruna puniki taler prasida nyihnayang rasa ewuh pakewuh ring sajeroning Kahuripan kramane. Luu pinaka sinalih tunggil biuta ageng sane mangda prasida polih uratian ring Bali. Kenapi luu dados biyuta ageng ring Bali? Bali pinaka wewidangan tetujon plesiran sane akeh kerauhin olih para turis lokal miwah mancanegara. Akeh turis-turis saking dura negara sane ngerauhin ke Bali mesadu indik biuta luu sane mebrarakan ring wewengkon Destinasi Wisata Pulau Bali, ngawit saking pesisi pantai, Kebun Raya, Danu, tukad, miwah pura sane tamis-tamis nyabran rahina kaebekin luu. Gubernur Bali, Wayan Koster, taler ngangkenin durung Efektif indik Muputang luu ring Bali, taler pakilitannyane biuta luu lan Daya Tarik Wisata. Ida dane sareng sami, Ngenenin Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK nyihnayang, volume timbunan luwu ring Bali sampun nyantos 1,02 juta ton 2022. Puniki sane ngawinang Bali pinaka Provinsi antuk Timbunan luu sane pinih akeh ke kutus ring Indonesia. Sinalih tunggil turis asing Gary Benchegib ngunggahang ring akun Instagramnyane mapaiketan kecunduk sareng gunung luu tegehnyane 50 meter sane makehan olih luu plastik kewentenannyane ring tengahing wana. Luwu punike mewiwit saking Turis Asing sane nenten bertanggung jawab, ngutang luu nenten ring genahnyane mawinan Pulau Bali tercemar olih luu. Lianan ring punika, krama Bali sane ngemargiang pemuspaan lan aktivitas sane kekaryanin nyabran rahina pastika ngamedalang luu. Sakewanten, sane dados pitaken inggih punika Napike makasami kramane bertanggung jawab ring Penanggulangan Luu? Manahang tityang nenten. Kesadaran krama ring nanganin luu kantun kedik pisan niki sane ngawetuang pinaka dasar biuta sane Wenten ring Bali. Yening puniki kebanggeang kemanten, pastika sampun popularitas Bali pinaka Pulo Pariwisata pacang runtuh lan ngawinang Turis Asing nenten malih rauh ke Bali. Sampunang sangkaning puniki pesona Wisata Bali cedangga sangkaning biuta luu yening nenten polih penanganan becik. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, Napi anggen pakinkin sane patut kemargiang pinaka krama Bali indik biuta luu punika? Luu nenten setata ngerugiang kemanten majeng ring kahuripan jatmane. Luu prasida dados prakanti yening kaolah antuk becik, mawinan nenten ngemedalang biuta majeng ring jatmane lan wewidangannyane. Ngerincikang luu prasida kemargiang antuk daur ulang luu risampun praside keanggen dados malih mawiguna tur dados barang adol adolan, sekadi daur ulang plastik dados barang kerajinan. Sapunapi antuk luu organik? Luu organik sekadi don-donan taler dados ka daur ulang dados rabuk kompos. Utsaha tiosan sane prasida antuk iraga margiang pinaka krama Bali inggih punika antuk ngirangin nganggen plastik apisan ngangge lan kegentosin antuk tas meblanja miwah plastik bungkus ajengan antuk tupperware mawinan mersidayang ngirangin jumlah luu ring wewidangan genah irage meneng. Napi mawinan wewidangan patut kalestariang? Wewidangan pinaka genah iraga maurip, iraga sane bertanggung jawab jagi nyaga kelestarian buana mangda setata asri lan nyaman. Ring Tri Hita Karana, paiketan jatma sareng wewidangan kasengguh Palemahan. Pinaka genah iraga nongos, sampun sepatutne iraga nyaga keasrian Palemahan mangda metu keharmonisan, lan iraga prasida idup antuk nyaman lan bagia. Ancer ancer sane pinih alit sane prasida iraga margiang jagi nyaga Palemahan lan ngetus biuta luu ring Bali inggih punika antuk ngutang luu ring genahnyne. Yadiastun marupa geginan sane campah, makuweh jatmane sane kantun ngutang luu nenten ring genahnyane. Punike mawinan luu mebrarakan ring pulo Bali lan nadosang palemahan kotor. Iraga taler ajahine indik Memayu hayuning bhawana sane mapiteges iraga patut ngawetuang Kedamaian Dunia. Dadosne, sareng sareng nyaga keajegan Buana Agung pinaka swakarsa lan swadarma krama Bali. Iraga pinaka krama Bali sampun sepatutnyane ngutsahayang muputang biuta luu sane wenten ring pulo Dewata puniki kekawitin antuk sane alit sane prasida antuk iraga margiang sane mersidayang ngawetuang Perubahan ageng majeng ring pulo irage sane banget tresnain puniki. Antuk punika titiang ngajakin makasami krama Bali mangda ngiring sareng sareng berpartisipasi jagi muputang biuta luu puniki lan nincapang kesadaran ring pentingne nyaga lingkungan palemahan Bali mangde tetep asri. Ida dane sareng sami sane kusumayang titiang, Lianan ring krama Bali, pemerintah Provinsi Bali ring era Pemilu 2024 sane pacang kamargiang ring sasih Pebruari puniki sampun seharusnyane mekarya Kebijakan ngenenin indik luu puniki. Peran Pemerintah ring pengelolaan luu patut tegas malih rikala nureksa lan membina krama mangda mengelola luu, napi je jenisne. Kebijakan punika dados marupa ngirangin nganggen kantong plastik antuk kerja sama sareng swalayan mangda nenten nyayagayang kantong plastik ring swalayan lan kagentosin antuk kantong belanja. Lianan ring punika, pemerintah dados ngawentenang sosialisasi indik Pengelolaan luu antuk ngemarging 3R reuse, reduce, lan recycle . Mejalaran antuk sosialisasi indik pentingne pengelolaan luu, pengaptine luwu ring wewidangan prasida sayan sayan kirang. Calon Pemimpin Bali taler patut nincapang jagi ngutang luu ring genahnyane antuk makarya sanksi pidana lan dande majeng ring krama sane ngutang luu nenten ring genahnyane riantukan setios ngawinang wewidangan cemer, taler ngawinang beburon sane ngamah luu plastik riantukan ipun memanah luu plastik punike pinaka amah-amahan ipune. Jagi nitenin biuta luu, pemerintah era pemilu sepatutne mekarya aturan sane marupa perundang-undangan, PP, Permen, lan Perda sane makilitan sareng luu. Titiang mapangapti, Calon Pemimpin Bali mangda malih tegas nitenin indik luu puniki mangdane biuta luu gelis puput. Inggih ida dane sareng sami, wantah asapunika sane prasida atur uningayang titiang. yening wenten atur titiang iwau sane nenten manut ring arsa santukan Tan Hana Wang Swasta Anulus, nenten wenten manusa sane paripurna. Titiang ngaturang geng rena pengampura. Tan lali titiang taler ngaturang suksmaning ring manah antuk uratian ida dane sareng sinamian. Puputang titiang antuk paramashanti Om Shanti, Shanti, Shanti Om

In Indonesian