Catur Purusa Artha Pinaka Jalaran Antuk Nambekin Gering Agung Covid-19

EE80F763-75D2-41BC-8105-AC69AAB03F99.png
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Reference for photograph
Author(s)
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  opini


  You are not allowed to post comments.

  Description


  In English

  In Balinese

  Covid-19 inggih punika panyungkan san metu sangkaning virus Sars CoV-2. San katib n gering agung Covid-19 sayan nincap. Santukan sayan ngak hang san keni virus Covid-19 puniki, guru wisesa mak h sampun ngamedalang uar-uar minakadi ipun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM . Kebijakan punika kaangg n mangda pikobet puniki n nten sayan nglimbak. Kebijakan puniki kabaos n nten ef ktif santukan kirang ngulangunin ring manah saking para jadman sami rikala nampenin pikobet sakadi puniki, yadiastun sampun kamargiang kebijakan PPKM, angka Covid-19 tetep nincap santukan guru wisesa n nten lagas ritatkala ngamargiang PPKM berskala mikro. Kebijakan san kaambil puniki ngranayang s ktor konomi ring Bali sayan lami ngreredang sakadi patapan rokon ngured-nguredang. Yening manut manah titiang, nabdabang pikobet puniki antuk ngamargiang catur purusa artha, santukan budaya catur purusa artha sayuakti mabukti manut penelitian Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana prasida ngamedalang pengaruh positif signifikan ritatkala ngamacikang kinerja ekonomi. Catur purusa artha mateges pat-pat pamargi san prasida nganterang maraga umat Hindu nyujur Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Catur purusa artha kakepah dados 4, inggih punika: dharma, artha, kama, miwah moksa. Dharma inggih punika kebajikan utawi parilaksana san patut. Artha inggih punika pasugihan utawi barana, ng lingan indik kebijakan PPKM san ngranayang ekonomi rered, artha brana puniki pacang mawiguna antuk mapitulung ring anak san kakirangan, lan iraga patut ngawigunayang teknologi digital mangda prasida dados sumber pemasukan, conto pemanfaatan teknologi digital punika sakadi bisnis online, pelayanan pesan antar, bimbel online, miwah pelayanan kesehatan. Napi malih ring kaw ntenan aab jagat sakadi mangkin, ak h anak san keni PHK utawi n nten madu pakaryan san gumanti prasida katulungin, mangda ipun prasida nglanturang kauripan ring marcapada. Kama inggih punika manah utawi nafsu san patut kaeret antuk dharma mangda n nten ngaw tuang baya, sakadi kaw ntenan jagat san katiban lara gering agung Covid-19 puniki sampunang ngalumbar indriya antuk malancaran kagenah-genah wisata dumun, becikan meneng ring jero soang-soang, nginutin pawarah-warah sang guru wisesa antuk ngelaksanayang protokol kesehatan miwah ngelaksanayang vaksinasi. Iraga taler prasida ngangg n sastra minakadi usada bali pinaka alternatif pengobatan tradisional, silih sinunggil nyan inggih punika titiang newek sampun nyelehin jamu kudu laos san sampun kaloktah miwah mabukti angg n nincapang imun tubuh. Moksa inggih punika tetujon san kaping untat mangda prasida nyujur genah Ida Sang Hyang Widhi Wasa antuk ngeret Sad Ripu miwah Sapta Timira ring angga soang-soang, pamargi mangda prasida nyujur moksa puniki patut kadasarin antuk dharma lan kasarengin antuk jemet ngaturang bakti nunas kerahayuan majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Ngamargiang catur purusa artha sayuakti pinaka silih sinunggil san madu pikenoh becik anggen nambekin gering agung Covid-19 puniki.

  In Indonesian