How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Mutual Respect

0
Vote
Title (Indonesian)
Saling Menghargai
Title (Balines)
Saling Ngajiang
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
Author(s) / Contributor(s)
 • A A I Pramodya Wedanti
Institution / School / Organization
SMA NEGERI 1 GIANYAR
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Saling Ngajiang Ring Indonesia wenten makudang-kudang soroh. Soroh nike sajeroning; agama, budaya, basa lan sane lianan. Agama ring Indon sia kakepah antuk 6 agama inggih punika: Islam, Hindu, Kristen, Konghucu, Buddha miwah Katolik. Kaw ntenan puniki dados cecir n ring Indon sia, ring Bali san ak h kramanyan Hindu madu makudang-kudang pabinayan utawi keunikan soang-soang. Nanging punika nenten dados jalaran iraga nenten prasida saling toleran lan ngajiang pabinayan. Santukan pabinayan punika sane ngawinang iraga unik, lan matiosan saking negara tiosan, santukan iraga Indonesia. Napi sane ngawinang iraga mabinayan? Ring sajeroning ngajiang sakancan pabinayan sane wenten, santukan saling ngajiang silih tunggil pinaka dasar pasemetonan, mawinan mangda prasida ngamolihang pasemetonan pamargi kapertama inggih punika saling ngajiang.

  Ngajiang inggih punika sikap peduli lan becik ring raga utawi anak lian lan palemahan, ngrawat anak lian sakadi pangaptin mangda kasayangang, sopan, nenten ngrejek lan ngremehang anak lian, nenten nepasin anak lian nenten becik sadurung uning becik napi ten anak punike.

  N nten ja m weh antuk ngajiang, iraga wantah saling ngajiang lan n nten ngukum anak tiosan. Sak wanten sering pisan pikayun iraga san ngawinang iraga nenten saling hormat. Sakancan laksanan manusane sinah pacang kasengguh iwang ring paningalan iragane, yening iraga nenten ngangen-angen sane lianan. Duaning punika, iraga patut tansah eling tur saling ajiang. Indike punika ngawinang pikayun miwah manah iraga sayan kabuka, tur iraga prasida nganistayang pabinayan.

  Ring sekolah, iraga malajah mangda nenten nyakitin agama tiosan ngamargiang ibadah, punika wantah silih sinunggil pamargin sane ngajiang pabinayan agama. Ring umah iraga sampun malajah maosang krama sane becik ring reraman iragane, punika taler pinaka saling bakti. Punika wantah makudang-kudang soroh rasa ajiang. N nten ja m weh, san m weh inggih punika rikala iraga ngicalang ego mangda prasida nglaksanayang punika.

  Nenten ja wantah ring genah soang-soang k manten, nanging ring dija ja. saling ngajiang yadiastun iraga sareng sami mawit saking negara sane mabinayan, punika dados paindikan sane becik pisan. Yening iraga ngajiang anake punika, anake punika pacang ngrasayang iraga ngajiang ipun, tur ipun pacang meled mangda iraga dados sawitrannyane. Punika mawinan ipun prasida nganggep anak saking panegara druene taler madue sifat sane pateh. Indike punika nyinahang mungguing parisolah iraga prasida ngamolihang anak lian. Punika sane ngawinang iraga saling ajiang.

  Nah timpal-timpal tiang sareng sami, sasampun irage ngwacen cerp n singkat indik mabuatnyane saling ajiang. Iraga prasida ngresepang napi sane kabuatang iraga mangda saling asah asih ring sapasira ja lan ring dija ja. Ngajiang dodos prasida iraga laksanayang saking laksanane sane alit, dadosne ngiring iraga saling ngajiang.

  In Indonesian

  Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Ngajiang inggih punika sikap peduli lan becik ring raga utawi anak lian lan palemahan, ngrawat anak lian sakadi pangaptiné mangda kasayangang, sopan, nenten ngrejek lan ngremehang anak lian, nenten nepasin anak lian nenten becik sadurung uning becik napi ten anak punike." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.