What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Harga Barang Naik, Masyarakat Menjerit

0
Vote
Title
Harga Barang Naik, Masyarakat Menjerit
Affiliation
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu, Suksma aturang titiang antuk galah sane kapaica olih Tim BALI WIKI antuk ngaturang aspirasi para sisya ring para pemimpin ring warsa 2024 taler ring warsa 2023 puniki. Sakadi san sampun kauningin, Bali sampun su ngalaksanayang endemik. Punika kacihnayang antuk pariwisata san sampun kabuka majeng wisatawan dura negara. Punika taler para pedagang sane sampun prasida madolan bebas ring genah pariwisata. Sane mangkin titiang jagi nyaritayang indik pikobet indik Harga barang-barang sane tegeh. Antuk krama san alit, antuk pangargan barang san mael, miwah pendapatan san alit ngawinang inflasi ring warsa 2023. Akeh Masyarakat sane keni pikobet indik puniki. 100rb sane dumun akeh anggen numbas barang, mangkin kirang. Antuk punika sapunapi antuk mangda pangargan barang akidik minab prasida tedun antuk barang barang pangan pokok. Yadiastun akeh utsaha saking pemerintah minakadi ngicen bantuan sembako 3 bulan sekali majeng masyarakat miskin, nanging inflasi tetep mamargi antuk pangarga barang san men k tegeh. Punika mawinan pangarga barang dagangan tanja nincap tur sayan nincap antuk sayan nglimbaknyan anak tiwas. Duaning punika tiang nunas ring parasemeton sane jaga kadegang dados pamimpin pasamuane ring masane sane pacang rauh, mangda semeton mrasidayang ngarepin pakewuh- pakewuh sane kadi asapunika. Suksma aturang titiang majeng ring pamerintah sane sampun ngwantu antuk ngicenin wantuan, titiang ngaptiang mangda aspirasi titiang puniki prasida kapiragi tur prasida kapuputang becik-becikne. Ampurayang yening wenten atur titiang sane iwang utawi wenten kruna sane nyakitin manah. Titiang puput antuk pramasanthi Om Shanti Shanti Shanti Om

In Indonesian