UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Foto-Masepedaan-I Gusti Agung Gde Adilakshmana Awiyata

From BASAbaliWiki
Masepedaan.jpg
0
Vote
Title
Foto-Masepedaan-I Gusti Agung Gde Adilakshmana Awiyata
Year
Related Places
  Writer(s)
   Photographer(s)
    Reference
    081916290596
    Photo Credit
    Video Credit
    Wikithon competition
    Photo


    Add your comment
    BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

    Description


    In English

    In Balinese

    Saking panyumu grubuge sane kaadanin Corona Virus rawuh ring jagat Baline akeh pisan gegaen anake sane ten mamargi sekadi biasane, akeh sane wusan mekarya. Tiyosan malih akeh sisiane ngaruruh kaweruhan saking puri, jero tur umah soang- soang ngangge hp, sane rasayang titiang nenten banget ngewantu sekadi padewekan titiang ngaruruh kaweruhan utawi ngaruruh ilmu. Sampun makiri nem bulan titiang meneng ring jero ngelaksanayang perkuliahan online jeg rasayang titiang akidik pisan ilmu sane kapolihang, makehan ilmu sane ten kakeniang sekadi kuliah biasane. Sane mangkin wenten wacana saking pemerintah jagi ngalaksanayang sane maadan New Normal, yen sane titiang panggihin ring wewidangan desan tiyange sampun memargi napi sane kaadanin New Normal. Makeh anake sampun ngemargiang kekaryanne sane biasa, sekadi meadolan, ka carik, tur wenten sane mekarya ring perusahaan lan sane tiyosan. Wenten kekaryan anake mangkin santukan nenten wenten gae rikala pandemi Corona sane dados pikobet ring jagate, masepedaan. Kapanggihin akeh pisan anake ring kota utawi ring desa-desa sane masepedaan. Wenten sane ngerereh peluh mangde tetep seger oger wenten masi sane anggene selah mangde polih ngalincak ulian med meneng ring puri, jero utawi umah soang-soang. Anake masepedaan rikala pandemine puniki nenten uning jam, sabilang nyingakin ka margi agenge makeh pisan anake sliwar-sliwer malinggihin sepeda. Wenten sane ngauhang sareng akeh, wenten masi sane nganginang ten ja pegat-pegat uli semengan kanti ka sandikalane. Sakewanten anake sane masepedaan puniki tur sane tiyosan pinih utama kaaturin ngangge sane kaadanin masker tur ngewajikin tangan makekalih yening rawuh tur ngeranjing ring dija ja jagi ngerawuhin tur melancaran. Napi nike sane kaadanin New Normal sane sampun memargi ring jagate sekadi mangkin?

    In Indonesian