How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Marake khasus pembuangan bayi

20231114T052952529Z918749.jpg
0
Vote
Title
Marake khasus pembuangan bayi
Affiliation
Sma/smk
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Bali, san taler kasengguh Pulau Dewa san asri, sampun dados genah malancaran san utama ring Indon sia. Nanging, ring ungkur kaluihan punika, wenten pikobet indik ngancan nglimbaknyan kajahatan ring wewidangan punika. Silih tunggil pikobet sane pinih ageng inggih punika kawentenan anake alit sane katulak. Kaw ntenan punika m weh pisan karesepang tur ngawinang pikobet ring krama Balin . Ring artikel-artikel puniki, iraga pacang mlajahin indik pikobet-pikobet sane sayan nincap miwah sapunapi ipun ngamolihang pikolih. Kajahatan ring Bali nincap. Sane kapertama, ngiring iraga uning ring kaw ntenan kriminalitas ring Bali.

A. Nusa puniki sampun ngamolihang pertumbuhan ekonomi san pesat ring warsa-warsa san lintang, antuk pariwisata manados sektor utama san ngic nin kontribusi ageng ring pertumbuhan ekonomi punika. Sak wanten, nincapnyan pariwisata taler ngawinang nincapnyan krama, utaminnyan ring kota. Indike puniki ngawinang akeh pisan pikobet ring kaw ntenan sosial miwah ekonomi, tur ngawinang taler ak h pisan jadma san ngamademang anak.

B. sane In Balinese: Silih tunggil pikobet sane pinih ageng ring Bali inggih punika kawentenan anake alit sane katulak. Ngecorang anak alit inggih punika parilaksana sane nenten manut ring kamanusan miwah nglanggar hak asasi manusa. Makudang-kudang faktor san ngawinang fenomena puniki, minakadi kakirangan pendidikan, taler kakirangan pendidikan, miwah stigma sosial ring anak san mobot ring genah anak durung marabian.

III. sane San ngawinang panincapan kriminalitas ring Bali

A. In Balinese: Silih sinunggil sane ngawinang kriminalitas ring Bali, inggih punika kawentenan anak sane tiwas. Ak h krama Balin san idup ring sor garis kemiskinan, san ngawinang ekonomi Balin sayan rered. Tegenan jinah sering ngawinang para janane ngamargiang paindikan sane tan patut, minakadi ngentungang oka, mangda prasida ngirangin pikobetnyane.

B. sane Kaw ntenan pendidikan san kirang Kaw ntenan pendidikan san n nten jangkep taler dados faktor san mabuat san ngawinang panincapan kriminalitas ring Bali. Pendidikan sane becik inggih punika kunci anggen ngirangin kawentenan kemiskinan miwah nincapang kesadaran indik mabuatnyane ngajegang hak-hak asasi manusa. Malarapan antuk nincapang akses pendidikan, krama Bali prasida sayan uning ring konsekuensi saking tindak kriminal, rumasuk ngutang anak alit.

C. sane Stigma sosial Stigma sosial majeng ring anak san mobot ring jabaning pawiwahan taler mabuat pisan ring panincapan kasus pembuangan bayi ring Bali. Budaya san kantun konservatif miwah nilai moral san keras majeng ring pikobet ring jabaning pawiwahan ngrasayang n nten madu pamargi tiosan ring ngamargiang parilaksana san n nten anut ring kamanusan sekadi ngaonang anak alit.

IV. sane Kaw ntenan kriminalitas ring Bali

A. Panglalah sosial Peningkatan kriminalitas ring Bali, utaminnyan kasus pembuangan bayi, madu panglalah sosial san serius. Kasus-kasus puniki ngawetuang rasa nenten percaya ring krama, ngaonang pasawitran, miwah ngawetuang lingkungan sane nenten aman. Panglalah sosial puniki prasida ngrusak struktur sosial miwah nilai-nilai san kasub ring Bali.

B. sane Dampak Psikologis Lianan ring dampak sosial, panincapan kriminalitas taler madu dampak psikologis san signifikan, utaminnyan majeng ring para korban miwah kulawargannyan . Ritatkala rumasa tan kakayunin miwah katilarin, alit-alite sane kawedalang sering pisan ngrasayang pikobet sane abot pisan. Lianan ring punika, kulawarga san kelangan anak sangkaning sentana, taler ngrasayang pikobet miwah rasa n nten pasti indik masa san jagi rauh. Peningkatan kriminalitas ring Bali, utaminnyan kasus pembuangan bayi, inggih punika pikobet san serius san ngamerluang uratian miwah solusi san patut.

Malarapan antuk nincapang kasadaran, nincapang institusi, miwah nincapang kesejahteraan ekonomi, iraga prasida ngungkulin pikobet puniki tur prasida ngardi palemahan sane aman tur lestari ring Bali, ngalestariang Pulau Dewa mangda tetep becik majeng ring generasi sane jagi rauh.

In Indonesian