How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

WISATA BUDAYA BALI DENGAN SAMPAH

0
Vote
Title
WISATA BUDAYA BALI DENGAN SAMPAH
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMA NEGERI 1 GIANYAR
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu, Para angga panureksa sane dahat wangiang titiang. Tim BASAbali Wiki sane kusumayang titiang. Miwah para atiti sami sane tresna asihin titiang. Sadurung titiang nglanturang atur, pinih riin ngiring iraga sareng sami ngaturang rasa angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa sangkaning pasuecan Ida, iraga prasida masadu ajeng ring genah lan galah sane becik puniki. Ring rahina sane becik mangkin lugrayang titiang jagi maktayang pidarta utawi orasi sane mamurda MARAKNYA SAMPAH MENYEBABKAN TERCORENGNYA WISATA ALAM BALI . Sakadi sane sampun kauningin luu inggih punika silih tunggil masalah sosial akeh sane sampun mamargi ring Indonesia, utaminnyane ring Bali. Ring Bali padidi luu dados isu palemahan sane utama kantos ngawinang kawentenan alam dados kaon lan kualitas alamnyane sayan rered. Kantos baan akehnyane sampah ngawinang pesona Bali dados cemer lan ngicalang Bali saking 10 tetujon pariwisata pinih kasub ring dura negara. Indike punika sangkaning kirangnyane kesadaran krama sareng sami sajeroning ngajegang kabersihan palemahanne lan pangolahan sampah utaminnyane luu plastik. Krama punika kantun akeh sane ngutang luu ulah aluh, sakadi ngutang luu ke pasih, sisin jalan, miwah tukad. Ida dane sareng sami, sampun janten panglalah sane kaon saking luu plastik akeh sane karasayang, contohnyane cemernyane klabah olih sampah plastik kantos ring masan ujan ngawinang banjir miwah ambu saking luu punika nenten becik antuk kesehatan. Yening iraga maosang indik luu plastik sinah nenten pacing naenin telas krana peran krama sareng sami mabuat pisan tekening kalestarian lan kabersihan palemahan utaminnyane ritatkala iraga sareng sami nyortir miwah ngolah luu plastik punika. Utsaha sane prasida kamargiang antuk ngirangin kawigunan luu plastik antuk kamargiang 3R sane madaging Reduce, Reuse, dan Recycle. Reduce inggih punika utsaha sane kamargiang mangda ngirangin kawigunan brana brana saking plastik. Reuse inggih punika utsaha sane kamargiang antuk nganggen malih asiki barang lintangan ring apisan. Recycle inggih punika parilaksana utawi tindakan sane kamargiang anggen mendaur ulang brana sane sampun nenten kaanggen malih manados bahan anyar sane maguna miwah prasida ngirangin kawigunaan bahan baku. Paindikan sane sadarana sekadi nganggen tumbler miwah tote bag rikala mablanja banget ngwantu ngicalang nganggen luu plastik. Ngiring iraga sareng sami nyaga kalestaraian miwah kualitas alam bali mangda tetep asri lan akeh kasenengin olih para wisatawan santukan mresidayang nincapang SDM dados sayan sejahtera. Alam Bali inggih punika padruwen iraga sareng sami, yening nenten iraga sira malih sane jagi nyaga lan Bali inggih punika objek wisata sane kasub antuk keindahannyane taler dados sumber perekonomian Pulau Bali. Inggih kadi asapunika titiang prasida atur uningayang titiang, suksma antuk uratian ida dane sareng sami. Kirang langkung titiang nunas ampura. Makawasananing atur, puputang titiang antuk paramasanti, Om Santhi, Santhi, Shanti, Om.

In Indonesian