Sané Alit Nanging Mawesana Kaon

From BASAbaliWiki
20231113T121307023Z470717.jpg
0
Vote
Title
Sané Alit Nanging Mawesana Kaon
Affiliation
SMK Wira Harapan
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
nusabali.com
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location
Badung


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastysatu, Om Awighnam Astu Nama Sidham,

Matur Suksma tiang singgihin ring para semeton yowana sareng sami sane wangiang titiang. Sadurung titiang nglantur matur, ngiring Ida dane sareng sami ngaturang suksemaning manah pamekas majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, melarapan antuk pasuecan ida, iraga sareng sami prasida makumpul i riki sajeroning acara Wikhithon Partisipasi Publik Bali Berorasi, ring manggihin karahayuan sekadi mangkin.

Ida Dane sareng sami, iraga idup ring Bali akeh hal sane kaanggep nenten penting olih kramane, krana hal punika sampun kaanggep lumrah ring kramane. Iraga dados krama Bali patut eling ring lingkungan. Masalah sane wenten ring Bali nenten polih uratian khusus saking iraga sareng sami, masyarakat lan pemerintah, sekadi conto sane akeh kabaosang ring masyarakat sane mangkin inggih punika indik sampah sane mentik ring Bali. Indik punika pacang ngawetuang pikobet san ageng ring benjang pungkur. Nanging, sapunapi y ning iraga sareng sami mrasidayang ngarepin pikobet punika?

Om Swastiastu Ida dane sane dahat wangiang titiang Ring galahe sane becik puniki, titiang Putu Jeni Manda Artasari saking sekolah SMK Wira Harapan mangkin jagi ngelugrayang pidarta utawi orasi sane matur samatra ngeninin indik San Alit Nanging Mawesana Kaon

Ida Dane sareng sami, W nten ring pantaran iraga san kantun ngangkenin sampah sekadi plastik miwah botol. Nanging sujatinipun, ambun karyane punika sane ngawinang iraga nemu sengkala. Sane mangkin, masan sabeh sampun ngawit, puniki pastika pacang ngawetuang bencana banjir sane pacang ngerusak palemahan kramane. Minakadi ring wewidangan Jembrana miwah Kuta Utara Buduk miwah Dalung , sampah sampun ngawinang wewidangan irika kalikub antuk toya ring soang-soang margi. Sapunapi pamerintah Bali ngambil pamargi ring kaw ntenan punika? Napik utsaha ipun mangda Bali san marupa Pulo Seribu n nten setata keni pikobet puniki nyabran masan sabeh?

Pamerintah patut ngambil pamargi sane tegas marep pikobet puniki. Para calon pamimpin Bali 2024 patut uning indik kahanan Bali ring masa san jagi rauh. Pinaka imba ring pangawit warsa puniki, sampun w nten yowana san ngawitin ngamargiang parilaksana ngenenin indik sampah puniki santukan ipun sampun bosan ring genah ipun san setata dados genah sampah. Ipun ngelaksanayang kegiatan puniki antuk tetujon mangda prasida nguwah palemahan Bali dados becik lan bersih. Ipun nyambatang organisasi para yowanane punika dados Pancawara. Dane sareng patpat punika para yowanane saking Kota Denpasar sane ngwangun komunitas alit dados sukarelawan sane ngungsi tukad. Ipun polih inspirasi saking komunitas remaja sane mawit saking Bandung Pandawara lan Pancawara sampun mresidayang ngresiki 8 lokasi sungai lan 2 lokasi pantai ring seputar Kota Denpasar miwah Kabupaten Badung, nganggen alat sane sedeng wenten, lokasi sane ipun resiki taler patut nampek ring tongos sampah.

Pamerintah miwah calon pemimpin Bali patut gelis mamargi tur prasida makarya sareng-sareng sekadi para yowanane puniki, santukan punika pastika pacang ngamolihang uratian saking parajanane utamannyane para yowanane lan para lingsir. Sane pinih utama sane patut kamargiang olih pamerintah inggih punika nyediayang genah sampah ring soang-soang wewidangan Bali, nenten wantah ring kota-kota ageng kemanten. San alit puniki prasida ngawinang sampah sayan kidik. Pamerintah taler patut setata ngingetang krama lan ngelaksanayang sosial indik baya sampah ring palemahanne. Pamerintah taler prasida ngwantu ngatur sampah, antuk nyewa petugas kebersihan mangda ngambil sampah ring tongos sampah manut galah .

Saking makasami kegiatan sane sampun direncanayang, titiang percaya pastika Bali panegara iraga pacang setata resik. Duaning punika ngiringja iraga ngubah laksana sane tan patut punika. Ngawitin antuk ngirangin ngangg n plastik miwah sampunang ngentungang sampah, utaminnyan ring genah san n nten w nten genah sampah. Ngajegang palemahan sane bersih punika nenten ja wantah swadharma i manusa kemanten, nanging punika swadharma i manusa sareng sami. Ngiring ngawit saking ragan semetone. Iraga patut eling, yening wenten utsaha sane alit prasida mapikenoh sane ageng ring palemahan miwah masa depan. Iraga nenten dados nganggep sampah puniki nenten penting, santukan indike punika pacang ngwetuang paindikan sane kaon.

Ida dane miwah semeton sami sane banget kusumayang titiang kadiasapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane becik puniki, mogi-mogi wenten pikonipun ring wesananing atur, banget titiang nglungsur geng rena pengampura, wenten atur titiang sane nenten munggan ring arsa. Matur suksma antuk ring uratian ida dane sinamian, pinaka panguntat, puputang titiang antuk parama santih.

OM, SANTIH, SANTIH, SANTIH, OM

In Indonesian