How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Ngupapira Kelestarian Bhuana Agung

0
Vote
Title
Ngupapira Kelestarian Bhuana Agung
Affiliation
SMA NEGERI 1 GIANYAR
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
SMA NEGERI 1 GIANYAR
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastiastu. Sane wangiang titiang angga panureksa makesami, sane wangiang titiang Tim BASAbali Wiki, punika taler para atiti sareng sami sane tresnasihin titiang. Rasa angayubagia aturang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning asung kerta wara nugrahan Ida, titiang prasida masadu majeng ring Ida Dane sareng sami.

Parasemeton sane wangiang titiang, iraga sareng sami uning indik palemahan inggih punika warisan sane patut kauratiang antuk generasi sane pacang rauh. Iraga patut tanggung jawab ngajegang kebersihan lan kelestariannyane mangda prasida kaicen ring sentanan iragane.

Sakewanten, ring makudang-kudang dasawarsa sane sampun lintang, manusa sampun nganistayang palemahan. Iraga sampun nguugang toya miwah udara, ngrusak ekosistem, miwah ngaonang sumber daya alam antuk loba.

Mangkin sampun galah iraga ngamargiang. Ngiring iraga ngawitin antuk paindikan-paindikan sane alit-alit sakadi ngicalang sampah, nglestariang toya miwah listrik, miwah ngawigunayang bahan-bahan sane ramah lingkungan.

Iraga taler patut nglimbakang parilaksana sane becik ring sajeroning ngatur sampah. Ngiring iraga ngirangin bahan sane nenten prasida rusak lan ngawigunayang malih sane kantun becik. Iraga nenten dados lali mungguing jagate puniki dados umah iragane. Iraga nenten dados ngamargiang paindikan sane tan patut marep ring ipun. Ngiring iraga majanji mangda sayan peduli ring palemahan lan nglestariang palemahan iraga majeng ring generasi sane pacang rauh.

Ainggih wantah asapunika prasida aturang titiang, yening wenten iwang titiang matur majeng ring Ida Dane sareng sami, titiang nunas geng rena sinampura. Sineb titiang antuk paramashanti. Om Shanti Shanti Shanti Om

In Indonesian