What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Kebersihan Ring Lingkungan Sekolah

0
Vote
Title
Kebersihan Ring Lingkungan Sekolah
Affiliation
SMK NEGERI 2 DENPASAR
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastiastu, Semeton, Ida dane sareng sami sane prasida rauh ring genah puniki. Wastan tiang Ni Komang Nila Eka Wahyuni. Titiang merasa gargita pisan, duaning ratu ida dane prasida kacunduk, tur samiankapica karahuan seger-oger. Para pamiarsa sane wangiang titiang, palemahan iraga patut nyihnayang budaya iraga sane setata ngutamayang kenyamanan. Tan patut yening wenten genah sane nenten becik buat iraga. Napi malih ring sekolahan, ring genah iraga mlajahin nyabran rahina. Indike punika taler mapikenoh pisan pabuat iraga. Sakadi ngutang sampah ring genah ipun , n nten ngutang sampah san n nten becik. Duaning punika, ngiringja iraga sareng sami pada peduli ring palemahan iragane, tur nglaksanayang paindikan sane becik. Ngiringang mangda sekolah-sekolah iraga dados imba ring wewidangan sane becik. Ngiring iraga ngutang sampah ring tongosnyane lan setata nyaga kebersihan lingkungan sekolah, mangda prasida nyiptayang sekolah sane asri lan becik taler nyiptayang lingkungan belajar sane becik, duaning lingkungan taler dados faktor sane ngawantu proses belajar mengajar ring kelas, duaning kelancaran pembelajaran taler tergantung saking kebersihan lingkungan sekitar. Matur suksma antuk ring uratian ida dane sinamian, pinaka panguntat, puputang titiang antuk parama santih. Om Santih Santih Santih Om.

In Indonesian