Panlataran indik kerahayuan antar agama

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Indonesian)
-
Title (Balines)
Panlataran indik kerahayuan antar agama
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Sinatrya Dirgantara Wisnu Putra
Institution / School / Organization
SMA Negeri 1 Gianyar
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Kerukunan agama inggih punika kawentenan paiketan antar agama sane kadasarin antuk toleransi, saling pikayunan lan saling hormat sajeroning ngamargiang ajaran agama miwah kerjasama sajeroning kahuripan masyarakat. Toleransi inggih punika rasa seneng ring rasa, kabiasaan, pikayunan, utawi kapercayaan sane mabinayan ring sane sampun wenten. Sane pinih utama mangda iraga uning, inggih punika indik pasemetonan ring pantaraning parajanane sane maderbe agama, inggih punika silih sinunggil soroh sane utama sane prasida ngwangun kerahayuan ring kahuripan. Punika awinanipun paindikane punika kalintang penting pabuat para janane sane maderbe agama. Malantaran punika tan wenten malih wicara ring pantaran semetone. Paindikane punika kadasarin antuk kalih paindikan, inggih punika parisolah miwah parilaksana anake sane pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah parisolah pamrentah sane becik. Makudang-kudang agama ngajahin indik pasemetonan puniki, mawinan agama sane becik dados faktor integrasi. Sujatinipun, paiketan pantaraning soroh agama ring Indonesia sampun becik pisan. Sakewanten, ring era reformasi, sane utamanyane nyokong kebebasan puniki, medal makudang-kudang ekspresi kebebasan, inggih punika sajeroning pikayunan, ideologi politik, pemahaman agama, miwah ekspresi hak-hak dasar. Ring iklim sakadi puniki taler medal ekspresi kelompok sane paham radikal utawi intoleran, sane yadiastun ak hnyane akidik nanging ring kasus-kasus tertentu nyihnayang kelompok mayoriras. Kaw ntenan negara ring sajeroning paiketan agama inggih punika san pinih becik miwah dados conto ring sajebag jagat. Sakewanten, makudang-kudang pamrentah lokal sane madue pikayunan politik kadang-kadang ngadukung sikap nenten toleran saking sekaa tertentu antuk ngaran ngenenin aspirasi sekaa mayoritas. Klaim aspirasi kelompok mayoritas puniki taler n nten ja setata patut, santukan tindakan intoleransi sering pisan wantah katincapang olih kelompok tertentu antuk nyihnayang mayoritas. Yadiastun asapunika, kebijakan Pemerintah sane cukup wicaksana lan adil, taler ring konteks menjaga kerukunan umat beragama, akeh sane nenten manut ring kebijakan sane kasengguh mendukung sikap intoleransi puniki.

  In Indonesian