UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

What Can Be Done To Maintain Religious Harmony

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Indonesian)
Yang Bisa Dilakukan Untuk Menjaga Kerukunan Beragama
Title (Balines)
Napi sane prasida kamargiang anggen nglestariang kerahayuan parajanane
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Ni Kadek Andini Putri
Institution / School / Organization
SMA NEGERI 1 GIANYAR
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Nama: Ni Kadek Andini Putri No : 27 Kelas : X9 ESAI Yang Bisa Dilakukan Untuk Menjaga Kerukunan Beragama Krama Indonesia inggih punika bangsa sane mawit saking makudang-kudang soroh, agama, miwah ras, nanging kauningin dados bangsa sane ramah lan toleran, taler ring sajeroning kauripan agama. Agama ring Indonesia sampun su katandingin ring negara tiosan. Ring makudang-kudang warsa san sampun lintang w nten makudang-kudang parindikan san nyihnayang parilaksana agama ring masyarakat Indon sia san n nten utawi kirang toleran. Indik punika n nten ja wantah w nten ring Indon sia kemanten, nanging taler w nten ring negara-negara demokratis tiosan, taler ring negara-negara barat san kawastanin toleran. Ring widang sosiologi, puniki wantah aks s saking mobilitas san dinamis pisan sareng proses globalisasi, mawinan para krama adat saking makudang-kudang latar belakang budaya miwah kepercayaan interaksi puniki prasida dados paiketan integrasi, perdamaian miwah kerjasama, taler prasida dados prasangka, ketegangan, persaingan, intoleransi, konflik, disintegrasi. Indik sane kaping untat puniki kamargiang yening sane kasobyahang ring interaksi punika wantah politik identitas. Politik identitas puniki nenten ja wantah kawedarang pinaka perjuangan seka minoritas sekadi rikala istilah puniki kawedar ring pangawit warsa 1970-an, nanging taler seka mainstream utawi seka mayoritas mangda prasida nglestariang identitasnyane sane ngewarnain kahuripan ring masyarakat. Kerukunan agama inggih punika paiketan antar umat beragama sane kadasarin antuk toleransi, saling pikenoh lan saling hormat sajeroning ngamargiang ajaran agama miwah kerjasama sajeroning kahuripan masyarakat. Kerukunan puniki mabuat pisan, taler santukan wantah keyakinannya ring sajeroning nglestariang hak asasi manusa HAM , taler santukan kerukunan puniki dados syarat antuk prasida mamargiang integrasi nasional, integrasi puniki dados syarat antuk prasida nglimbakang negara. Paindikane punika kadasarin antuk kalih paindikan, inggih punika parisolah miwah parisolah anake sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah parisolah pamrentah sane becik. Makudang-kudang agama ngajahin indik pasemetonan puniki, mawinan agama dados faktor integrasi. Sujatinipun, paiketan ring pantaraning parajanane ring Indonesia sampun becik pisan. Nanging, ring era reformasi, san nyokong kebebasan puniki, w nten makudang-kudang ekspresi kebebasan san medal, inggih punika sajeroning pikayun, miwah ideologi politik, taler sajeroning ekspresi hak asasi. Ring iklim sakadi puniki taler medal ekspresi kelompok sane paham radikal utawi intoleran, sane yadiastun ak hnyane akidik nanging ring kasus-kasus tertentu ngungkulin aran kelompok mayoritas. Kaw ntenan negara ring sajeroning paiketan agama inggih punika san pinih becik miwah dados conto ring sajebag jagat. Sakewanten, makudang-kudang pamrentah lokal sane madue pikayunan politik kadang-kadang ngadukung sikap nenten toleran saking sekaa tertentu antuk ngaran ngenenin aspirasi sekaa mayoritas. Aspirasi saking kelompok mayoritas taler nenten ja setata manut ring kasunyatan, santukan tindakan sane nenten toleran sering pisan wantah katuntun olih kelompok tertentu antuk ngaran mayoritas. Yadiastun asapunika, kebijakan Pemerintah sane cukup wicaksana lan adil, taler ring konteks menjaga kerukunan umat beragama, akeh sane nenten manut ring kebijakan sane kasengguh mendukung sikap intoleransi puniki.

  In Indonesian