UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

You maintain religious harmony

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Indonesian)
Saudara menjaga kerukunan beragama
Title (Balines)
Menyama braya kerukunan beragama
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Putu Galuh Kesya
Institution / School / Organization
SMA NEGERI 1 GIANYAR
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Menyama Braya inggih punika konsep ideal kahuripan masyarakate ring Bali pinaka filosofi karma marga san mawit saking sistem nilai budaya miwah adat istiadat krama Bali mangda prasida maurip mautama. Menyama braya iriki taler madu arti plural, inggih punika ngajiang pabinayan miwah nyelehin anak tiosan pinaka kulawarga. Kawicaksanan lokal puniki sane ngawinang krama Bali kasub ring jagate. In Balinese: Krama Bali sajeroning ngaurip budaya masama braya nyihnayang indik kahuripan sosial sane plural ring paiketannyane sekadi taru. Akar taru kasengguh Tat Twam Asi Tiang wantah semeton: manusa wantah asiki , punyan tarune inggih punika fasudewam khutumbhakam sami iraga dados kulawarga , samya braya inggih punika carang-carangnyane, raris daun, bunga, miwah wohnyane inggih punika karukunan. Santukan iraga puniki manusa, iraga ngandelang saluiring paindikan sane wenten ring urip iragane, minakadinipun iraga nganikain Ida Sang Hyang Widi Wasa, iraga nganikain sesama manusa miwah iraga nganikain sakancan sane murip. Budaya masama braya sampun mentik ring kahuripan krama Bali saking nguni. Panglalah budaya puniki nenten ja kawatesin wantah ring para sesama Hindu kemanten nanging taler patut kaanggen ring para non-Hindu sami. Budaya braya ring masyarakat Bali nenten naenin kakirangan antuk galah miwah nenten naenin dados sane sampun lintang.

  In Indonesian