Panglalah saking krama sané kirang wikan ring pengelolaan sampah

From BASAbaliWiki
20231114T050701700Z462959.jpeg
0
Vote
Title
Panglalah saking krama sané kirang wikan ring pengelolaan sampah
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Genah san resik pacang ngawinang iraga rahayu, nyaman, lan trepti. Yening iraga nguratiang tur nglimbakang indik sane kirang becik ring genah-genah punika, iraga marasa nenten becik nguratiang genahe punika. Nenten wantah punika, taler iraga nenten purun nampekin. Santukan ambunnyane tan becik.

Nenten nyaga palemahan minakadi ngutang sampah ngawag-ngawag prasida ngawinang tanahe cemer. Polusi ring tanah ngawinang entik-entikan miwah mikroorganisme padem, tanah n nten subur, utawi tanah san madaging racun san ngawinang tetanduran san mentik n nten becik kaangg n olih manusa.

Kesadaran indik kabersihan ring krama kantun kirang. Yadiastun sampun prasida nyaga kebersihan ring angga sarira miwah ring kulawarga, sak wanten ak h taler krama san n nten nyaga kebersihan ring genah ipun soang-soang. Pinaka imba, kraman ngutang plastik permen ring genah san n nten patut. Dadosipun, laksana sane alit punika pacang ngawinang anake tiosan taler pacang nglaksanayang paindikan sane pateh. Indayang kayunin y ning ring margi utawi ring taman, w nten dasa utawi duang dasa diri anak ngentungang plastik permen ngawag, punika ngawinang genah punika cemer. Limbah punika madu dampak san n nten prasida katepasin, ngawit saking dampak majeng ring i manusa pinaka sang san ngawetuang limbah miwah ring palemahan san prasida ngawinang bencana alam. Tan wenten anak sane andelin, mungguing manusane punika nyabran rahina ngardi paindikan sane tan patut. Limbah sane nenten kaicalang sekadi patut pacang ngawetuang pikenoh sane kaon majeng ring i manusa, i manusa pinaka penghasil sampah patut pisan ngatur sampah becik utawi paling nenten sane pinih sadarana nanging madue pikenoh sane ageng inggih punika ngutang sampah ring genahnyane. Ngiring ngawit mangkin jaga karesikan genah soang-soang antuk nenten ngutang luu ngawag-ngawag. Mangda jagate setata resik tur lestari.

In Indonesian