How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Religion harmony

20230215T004249686Z039453.jpeg
Title (Indonesian)
Kerukunan beragama
Title (Balines)
Kerukunan Beragama
Original title language
English
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
  Institution / School / Organization
  Related Places


   Maylaniputri

   14 months ago
   Votes 0++

   Kelompok XII UPW 3: 1. Maylani Atista Putri (20)

   2. Ni Luh Wulandari (26)
   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   Videos

   Description


   In English

   In Balinese

   Kerukunan agama inggih punika kawentenan paiketan antar agama sane kadasarin antuk toleransi, saling pikayunan lan saling hormat sajeroning ngamargiang ajaran agama miwah kerjasama sajeroning kahuripan masyarakat. Paindikane punika kadasarin antuk kalih paindikan, inggih punika parisolah miwah parilaksana anake sane pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah parisolah pamrentah sane becik. Makudang-kudang agama ngajahin indik pasemetonan puniki, mawinan agama sane becik dados faktor integrasi. Sujatinipun, paiketan pantaraning soroh agama ring Indonesia sampun becik pisan. Sakewanten, ring era reformasi, sane utamanyane nyokong kebebasan puniki, medal makudang-kudang ekspresi kebebasan, inggih punika sajeroning pikayunan, ideologi politik, pemahaman agama, miwah ekspresi hak-hak dasar. Suasana sane kawangun saking gaya urip sane harmonis pacang ngawinang genah punika tentrem tur tentrem santukan ring pantaraning soang-soang individu miwah sekaa puniki saling ngresepang. Silih asuh, saling tulungin, nyingkirin pasulayan, nyingkirin pasulayan, ngajiang pendapat inggih punika kahanan sane katon saking kahuripan sane rukun. Semeton patut saling tresnain sakadi sane kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ngardi suasana sane nyaman lan kondusif anggen ngawetuang paiketan sane harmonis ring pantaraning umat agama Beda agama boya ja iraga beda rasa sakewanten sujatinyane iraga wantah nunggil, manados siki iriki ring panaraga Indonesia pamekas iraga ring Bali. Duaning punika, saling ngajiang, saling raket masemeton sareng anak e sami,mangda sida ngardi iagate santhi

   In Indonesian