What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Ngirangin Sampah Plastik Mangda Bersih Lan Asri

0
Vote
Title
Ngirangin Sampah Plastik Mangda Bersih Lan Asri
Affiliation
SMA N 1GIANYAR
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Kadek dian sistari
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Ida Ayu sri yasmita putri

2 months ago
Votes 1++
Mih niki wawu becik👍

Kadek dian sistari

2 months ago
Votes -1++
Nggih rahayu
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om swastyastu

Kaping ajeng ngiring iraga sareng sami ngaturang suksmaning manah ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning paswecan Ida, iraga sareng sami prasida kacunduk ring galahe sane becik puniki. Ring galahe sane becik puniki, titiang nunas mangda parajanane sareng sami mabawos indik pikobet palemahan, utaminnyane indik tata cara ngicalang sampah.

Para semeton Bali, minab wenten ring pantaran iraga sane sering pisan ngutang-ngutang sampah. Nanging, parilaksana sane kaon puniki prasida ngawinang akeh pikobet ring palemahan, minakadi banjir, polusi toya, udara miwah tanah. Taler, kahanan lingkungan sane cemer prasida ngawinang makudang-kudang panyungkan sane nyakitin. Duaning punika ngiringja iraga sareng sami muputang paripolah sane tan becik puniki. Ngawitin antuk ngurangin plastik sekali pakai miwah makta tas ka toko. Samaliha sampunangja ngawetuang paindikan sane kaon, minakadinipun pisan ring genahe sane tan madaging genah sampah. Taler iraga prasida ngepah sampah organik miwah anorganik mangda sayan dangan karesikalan.

Parasemeton, iraga sareng sami sampun kicen tetegenan sane patut sajeroning ngamargiang ayahayahan iragane ring jagate puniki. Ngiringja iraga mabakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur mabakti ring Ida antuk manah sane liang. Iraga patut eling, wantah utsaha sane alit sane prasida ngawetuang pikenoh sane ageng majeng ring palemahan miwah kahuripan iraga benjang pungkur.

Punika taler indik kawentenannyane nenten patut ngutang-ngutang sampah. Dumogi napi sane sampun kaplajahin prasida maguna tur ngicen i raga sareng sami motivasi anggen nglaksanayang perubahan sane becik majeng ring palemahan. Suksma antuk uratiannyane. Panguntat, puputang titiang antuk parama santhi.

Om Santhi, Santhi, Santhi, Om.

In Indonesian