UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Literature Pembayaran Digital menggunakan Qris Perlu di Terapkan Lebih Dalam Lagi

From BASAbaliWiki
20230509T035048358Z092980.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Author(s)
Affiliation
Universitas Pendidikan Ganesha
Category
University
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Oneday


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What do you think about Bali today?

  Description


  In English

  In Balinese

  Sabilang numbas pasti malih nominal Rp.1000 ring sor bange manisan. Pinaka mahasiswa san masekolah ring kota anak patut ngenehang tempat tinggal lan biaya hidup sesaine. Rikala tiang matumbasan ring toko, sering pisan mesusuk kirang saking Rp1.000 wantah manisan. Yening ngitung saking pangawit semester tiang kuliah kantos semester kaping papat, jinah tiang sane anggen makarya permen minab kantos Rp. 200,000 ring baduur, tiang dados mahasiswa ekonomi, pastika sampun ngitungang. Nenten ja punika kemanten, para sisia sane mangkin, minakadi tiang taler, ritatkala mamargi ka warung-warung, sering lali ngambil jinah dumun, mawinan ipun mawali ngrereh ATM mangda prasida ngambil jinah. Inggih punika paindikan sane sampun mamargi ring pura Besakih. Samaliha akeh anake pada rauh mabriuk medana punia, Indike punika ngawinang pemedek sane tangkil ngantre kanti medesek-desekan, nike sare ngeranayang dadi uyut lan saling tuludang. Yening tolih teknologi jaman jani sampun ngelimbak becik pisan, sepatutnyane nike dimanfaatkan sebecik mungkin. Napi buin jaman jani sampun liu pembayaran nganggen digital sane terapange pelaku usaha utami UMKM. Laan semeton sareng sami, mangda prasida ngamargiang pembayaran digital sakadi Qris. Nenten ja wantah ngamecikang tiang, nanging taler ngicenin keamanan mangda nenten wenten jinah palsu sane nglimbak, ical jinah, lan nenten perlu repot malih makta jinah. Ak h pikenoh san prasida kapolihang ritatkala ngamargiang pembayaran digital. Yadiastun sampun wenten pembayaran digital puniki nanging kantun akeh masyarakat sane kirang paham indik ngawigunayang. Yadiastun tiang sampun manggihin dana punia sampun prasida kamargiang secara digital ngangg n Qris sak wanten ak h kraman san n nten uning ring metode pembayaran digital punika. Mangda ring masa san pacang rauh, kaw ntenan pemerintah, masyarakat miwah para pejabat san mapaiketan mangda nglimbakang informasi indik pembayaran digital. Napi malih teknologi san sayan nincap mangkin san ngawinang ngemecikang samian.

  In Indonesian
  Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Laan semeton sareng sami, mangda prasida ngamargiang pembayaran digital sakadi Qris. Nenten ja wantah ngamecikang tiang, nanging taler ngicenin keamanan mangda nenten wenten jinah palsu sane nglimbak, ical jinah, lan nenten perlu repot malih makta jinah. Akéh pikenoh sané prasida kapolihang ritatkala ngamargiang pembayaran digital." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.