UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Narkotika Ring Indonesia

From BASAbaliWiki
Title
Narkotika Ring Indonesia
Affiliation
Smk negeri 1 tampaksiring
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Ni ketut winda
Video Credit/Source
Ni ketut winda
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

In English

In Balinese

Om swastyastu, merdeka para angga panureksa sane dahat wangiang titiang, punika taler para yohwana sareng sami sane tresna asihin titiang. Pinih riin ngiring iraga ngaturang suksma ning manah,majeng ring ida Sang Hyang Widi Wasa.Duaning sakaning asung kerta wara nugraha ida titiang punika taler ida dane sinareng sami prasida masadu ajeng ring galah sane becik puniki, malarapan antuk punika jaga titiang ngaturang Pidarta Orasi sane mamurda NARKOTIKA Om Swastiastu . Ring galahe sane becik puniki, titiang jagi nguningayang atur indik Narkotika,mawinan narkotika punika pinaka baya nasional sane dahat madurgama. Sane mangkin dados biuta wantah parindikan nganggen narkotika sane nenten manut tetujon, taler sane nententepet kawigunanyane. Sadurunge teges narkotika utawi ubad bius punika wantah sahananingtamba sane ngranaang lipia tan eling ring raga. Soroh narkotika punika katah pisan luireminakadi ganja, eroin, morfin, kokain, opium, sabu-sabu, miwah sane lianan. Sire sane patut nganggen narkotika??? Sane dados utawi patut nganggen narkotikawantah para dokter ring rumah sakit rinuju pinungkan banget jagi maoperasi mangda sangsungkan tan merasa sakit. Nanging manut siaran TV miwah radio sane nganggen narkotika punika sampun nglimbak. Ganja soroh narkotikan sane kagenang ring lanjaran utawi amik-amikan nanging eroin boya ring lanjaran sakewanten kasuntikang utawi kasedot antuk irung.Punika mawinan para janane ring pambiaran akeh sane nganggen minakadi para sisya, paramahasiswa, miwah para yowanane. Yening sane nenten patut nganggen raris nganggen punika mawasta salah surup. Sane sampun kecanduan utawi ketagihan, tan urungang pacangkedap sepra, bengong-bengong ngrawatang sane tan kasidan sekadi kasida. Antuk punikanarkotika sampun kapastikayang olih pemerintah marupa gegodan, ngoda katreptian jagat. Ngapialangin pewangun, pinaka meseh sajeroning garba. Santukang sekadi punika, ngiringmangkin, sampunang lali. Mangda iraga pamekas para yowanane setata menget ring sikiansandurung kasep. Patut nyane sareng sami sayaga minakadi guru rupaka, guru pengajianmiwah guru wisesa. Sane pinih tragia tanlian wantah para yowarane setata eling ring rage. Wantah kadi asapunika minakadi atur titiang,minab wanten iwang ring sajeroning titiang maktayang pidarta oraau puniki, titiang nunas angung rna pangampura, sibeb titiang antuk parana santih,Om Santih, Santih, Santih ,Om

In Indonesian