Mamula Entik Pacah Anggen Nglimbakang Perekonomian Lokal Ring Bali

Entik pacah.jpg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Reference for photograph
Author(s)
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Mengwi
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Gunakaya


  Anggaramahendra

  11 months ago
  Score 0
  coba lebih dekat dengan subyek agar para pembaca bisa melihat lebih jelas ekspresi dan aktifitas yang dilakukan.

  You are not allowed to post comments.

  Description


  In English

  In Balinese

  Sasukat masan COVID-19 nyantos mangkin, akeh para janane katiben pikobet. Pandemi COVID-19 puniki berdampak besar ri sajeroning widang kauripan. Dampak pandemi COVID-19 nenten ja ngranayang infeksi kesehatan utawi ngarugiang sisi kesehatan kemanten, pandemi puniki taler ngarugiang sisi perekonomian ring Bali. Pulau Bali sampun kasub ngantos dura nagara pinaka pulau wisata. Riantukan wenten pandemi COVID-19 puniki, pangrauh wisatawan sayan-sayan rered ka Bali. Akeh krama Baline sane keni PHK. Lianan sakadi punika, sektor pariwisata utamanipun ring Bali taler nandang panedunan indik pangrauh wisatawan saking dura Negara sane pacang rauh ka Bali. Pariwisata Bali ring kawentenan COVID-19 puniki nenten mamargi becik. Sekadi sane sampun kauningin, ring Bali wantah ngandelang sektor pariwisata pinaka sumber sane mautama indik perekonomian masyarakat ring Bali. Punika mawinan akeh para janane meweh ngrereh pangupajiwa.

  Antuk punika, para janane mangda jengah ngruruh pangupajiwa saking potensi-potensi widang lianan sane prasida lakar nglimbakang perekonomian lokal Bali ring masan COVID-19. Silih tunggilnyane sektor pertanian, duaning sektor pertanian sampun pastika nenten rered, minakadi ring masan miwah pasca pandemi COVID-19 puniki. Sane luih kapamulain inggih punika mamula entik pacah. Yan sampun mabunga, bungane alap tur adol pastika ngamolihang jinah. Arga bungan pacah yening adol masan rerainan ring Bali kirang langkung Rp. 35.000 ngantos Rp. 40.000 per kilo. Lian ring punika yan ten masan rerainan, bungan pacah taler dados adol anggen iasan-iasan ring villa-villa miwah anggen nanding canang sarahina-rahina. Yening bungan pacahe punika kaadol ngantos ka villa-villa pastika mael ajine. Entik pacah nenten ja ring carike manten prasida kapulain, ring tegal, ring paumahan taler prasida kapulain. Mamula entik pacah nenten ja meweh pisan, duaning dija kemanten pamula pastika idup lan mabunga. Punika mawinan, malarapan antuk sektor pertanian silih tunggilnyan mamula entik pacah prasida kaanggen ide kreatif nglimbakang perekonomian ring Bali.

  In Indonesian