UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Lamun

From BASAbaliWiki


lmun/
lamun
Root
lamun
Other forms of "lamun"
Definitions
 • if; when; in case (Andap) en
 • a type of sea plant whose fruit is green and delicious to eat (Mider) en
 • kind of sea plant with edible green fruit en
 • jika; kalau (Andap) id
 • sejenis tumbuhan laut yang buahnya hijau dan enak dimakan (Mider) id
Translation in English
if; when; in case
Translation in Indonesian
kalau; jika
Synonyms
 • Yen (l)
 • Yening (h)
 • Antonyms
  Related words
  Puzzles
  Origin
  Linked pages
  Word audio
  Level of Speech Option
  Mider
  -
  Kasar
  -
  Andap
  lamun
  Alus sor
  -
  Alus madya
  -
  Alus mider
  yening
  Alus singgih
  -
  Dialects
  Bali Dataran
  -
  Bali Aga
  -
  Sentences Example
  Balinese
  Lamun payu luas kemu, kabarin malu nah!
  English
  If you go there, let me know!
  Indonesian
  Jika jadi pergi kesana, kabari ya!
  Balinese
  Lamun keto, bisa masih Ayu ngae ajengan ane lenan? Sane ajeng Beli jani dogen rasane pas gati.
  English
  If that's so, do you know how to make other kind of foods (Lit: If that's so, does Ayu know how to make other kind of foods)? The one that I just tasted has a perfect flavor (Lit: The one that Brother just tasted has a perfect flavor).
  Indonesian
  Kalau begitu, apakah Ayu bisa juga membuat makanan lainnya? Yang Kakak santap sekarang saja rasanya pas sekali.
  Usage examples pulled from the Community Spaces
  Balinese
  Jaman jani, bajang-bajange tusing nyak lamun ajake menyama braya teken keluarga meme bapane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bahasa Ibu di kalangan Generasi Z
  Balinese
  Lamun demen beline tunden ngalihang!
  English
  -
  Indonesian
  Si Pembunuh kemudian ke rumah Men Bekung, bertanya kepada Siti Patimah.
  Folktale Anak Agung Mesir
  Balinese
  Ngrengkeng kone I Marakarma,

  “Beh, dija sih tongosné I Kedis Nuri?” Mara keto abetne I Marakarma, I Kedis Nuri lantas masaut. “Ih nyen ento nakonang kai?” “Iba lakar ajak ka umah kainé.”

  “O, lamun keto, jalan malu singgah ka umah kaine,” kéto munyine I Kedis Nuri.
  English
  -
  Indonesian
  Mau katanya I Marakarma mampir.
  Folktale Anak Agung Mesir
  Balinese
  Karana, lamun salah satu solah sane jele sekadi ngwada utawi nyempolehang agama ane lenan makrana, perpecah belahan antar umat beragama ring Indonesia pasti jagi kejadian.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural BHINNEKA
  Balinese
  Lamun keto, ngiring semeton istri maka sami iraga mapupul ring Bale Banjar apang bale banjar iraga khusus nyane ring bali niki tetap eksis silih sinunggil ruang publik sane ramah tur ajer majeng ring masyarakat umum termasuk untuk krama istri.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Bale Banjar Dados Genah Sane Becik Antuk Ngaryanin Kegiatan Sareng Krama Istri
  Balinese
  Lamun keto, ngiring semeton istri maka sami iraga mapupul ring Bale Banjar apang bale banjar iraga khusus nyane ring bali niki tetap eksis silih sinunggil ruang publik sane ramah tur ajer majeng ring masyarakat umum termasuk untuk krama istri.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Bale Banjar Dados Genah Sane Becik Antuk Ngaryanin Kegiatan
  Balinese
  Lamun keto, ngiring semeton istri maka sami iraga mapupul ring Bale Banjar apang bale banjar iraga khusus nyane ring bali niki tetap eksis silih sinunggil ruang publik sane ramah tur ajer majeng ring masyarakat umum termasuk untuk krama istri.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Bale Banjar Pinaka Genah Ngewangun Kreativitas Antuk Anak Istri
  Balinese
  Meme tuah ngelah payuk bunter, to di paon, silih ja lamun kanggoang Nyai!” keto raos pisaganne.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Be Beno
  Balinese
  Patut Nike tebing Wenten berita selidiki dumun ,cek judul ,periksa ,cermati Nike alamat situs punike bilaperlu telpon lamun ba sing angkate telpon e jeg De Suba runguange.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Berita HOAX pipis Rp.100.000.000 juta
  Balinese
  Nanging sabda sampun runtuh, kimud ida nitya samaya. “Nah, lamun buka keto pangidih nyaine.
  English
  -
  Indonesian
  Namun kata telah terucap dan janji pantang diingkari. “Baiklah, jika seperti itu yang kau mau.
  Folktale Bojog Jegeg
  Balinese
  Nyen ja bani mai nginem yehe kal matiang!”

  “Icang kaliwat bedak, ada yeh ngudiang tusing dadi inem?” Sang Prabu nyautin. “Ingong tusing rungu, bani ka tengah danune, kal tadah idup-idup!”

  “Nah, lamun buka keto munyin caine, icang tusing lakar ka tengah danune ngalih yeh.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Bojog Mogbogin Raksasa
  Balinese
  Sube dadi rahasia umum, nak SMA lamun sube suud perpisahan baju sekolah nike corat-coret nganggen cet.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Merusak Baju Gampang, Kenapa Tidak Disumbangkan Saja
  Balinese
  I Cupak makraik baan takutne. “Aduh mati jani beli adi, yan mone geden taine, lamun apa ja gedene I Benaru, adi?.
  English
  -
  Indonesian
  Aku akan mengantar beliau ke istan".
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Suud keto laut bapane ngrumrum I Cupak. “Nah, mendep dewa mendep, buin ajahan lamun teka I Grantang lakar tigtig bapa, lakar tundung bapa uli jumah. “Lega pesan kenehne I Cupak ningeh bapane pedih teken I Grantang.
  English
  -
  Indonesian
  Walaupun demikian prilaku kakaknya I Grantang masih menerima dengan baik.
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  I Grantang ngomong munyine alus tur nyunyur manis. “Kemu beli malunan mulih tiang lakar manjus abedik. “I cupak masaut gangsar,”Lamun keto kola lakar malunan mulih, adi.
  English
  -
  Indonesian
  Dikisahkan sekarang I Cupak diusir dari istana.
  Folktale Cupak Ajak Gerantang
  Balinese
  Sube jelas krna bilang malam minggu tusing taen ketemu , pateh sekadi lagu baline tusing ketemu ngae hati paling sepi kerasayang, sebet seken sebet, tusing je ketemu sareng tunangan , katemu sareng timpal timpal masih tusing taen, corona ne masi ngae hubungan ajak nyama sane joh pegat, pegat seken seken pegat, pegat dalam artian tusing nyidang bareng bareng, yadiastun nyidang katemu lewat video call nanging rasane beda, pedih lamun kacritayang nanging lamun simpen di hati masi ngae hati sesek , serba salah hidupe jani.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Covid Foto - Hidup Online Ulian Corona - Ni Putu Putri Prasista
  Balinese
  Cara ninggalin sunset disanja ne, nyoba plalian ekstream ni ada, sampek negak-negak santai nikmatin angin seger ngajak tunangane lamun sg keluarga lan timpale.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Harapan untuk bali dimasa depan
  Balinese
  Lamun keto aba suba makejang merine ento!” “Aduh…, icang tusing bani, ento tusing icang ngelah.
  English
  -
  Indonesian
  Peliharalah dengan baik agar bisa menghasilkan, skarang bawa pulang anak bebek ini!"
  Folktale I Belog Pengangon Bebek
  Balinese
  Lamun keto aba suba makejang merine ento!” “Aduh…, icang tusing bani, ento tusing icang ngelah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Childrens Book I Belog Pengangon Bebek
  Balinese
  Buina lamun ada anak ngupamaang gustine bungan cempaka, gustin anake ento suba lakar rabin Ceninge, tur Cening lakar masalin goba dadi bojog madan I Dempu Awang.
  English
  -
  Indonesian
  Setelah mati Ni Limbur, Raden Mantri keluar.
  Folktale I Dempu Awang
  Balinese
  Lamun suba i raga ada di rurunge beneh, apa sih katakutin?” Bengong dogen I Getap mara maan munyi uli bapane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Getap
  Balinese
  Tiang tundene ngalih dadong apang ngubadin memen icange.” Dadong basang gede nyautin, “Nah lamun keto nyanan dadong kema ngubadin memen nyaine.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Gringsing Teken Ni Ranjani
  Balinese
  I Kancil mapikeneh, lamun ia dadi ane paling becat ngitarin alas, ia lakar liu ngelah timpal cara I Siput.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Kancil lan I Siput
  Balinese
  Lamun sing nyidang ia nyuwun tiing dasa katih, buwung makurenan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Kecut
  Balinese
  Lakar lusin malu sampine.”

  Suud ia nglusin sampi lantas paekina Dadong Geget. “Madak idup I Dadong, lakar masesangi ngupahang jogged.” I Dadong enu mati. “Dadong, idup nah Dong, lamun idup, icang masesangi ngatonin mawayang.” I Dadong enu mati.

  “Beh Dewa Ratu kadi rasa umane ento adep cai asikut, sing sedeng anggon nelahin maimbuh salah.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Kecut
  Balinese
  Nyanan lamun tusing jumah memenne, kauikin I Ketimun Mas!” Masaut i pangangon, “Mindah, bebek tiange tusing ada nongosin.” Galak i Raksasa, “ Yen tusing nyak, ia tendasne kamah.
  English
  -
  Indonesian
  Kalau ada yang mememanggil- manggil selain ibu, jangan dibukakan pintu!"
  Folktale I Ketimun Mas
  Balinese
  Suba keto ia buin ngomong. “Lamun cai ngemang ngebug kulkule ento, icang nyadia ngupahin cai nyambu agencet!” “Nah lamun keto keneh caine, kema alihang icang nyambu!” masaut I Kancil.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Lutung Teken I Kancil
  Balinese
  Lamun ento gebug, sinah para dedarine pacang tedung uli kahyanga.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Lutung Teken I Kancil
  Balinese
  I Sangsiah lamun kenehne tusing (maan), sedih padidi.
  English
  Just started talking to the bird, the monkey spontaneously was angry and embarrassed, then the monkey responded fiercely. "Hei, you bird, how did you say that?
  Indonesian
  Om Swastiastu.
  Folktale I Sangsiah Teken I Bojog
  Balinese
  Melahang dogen ngaba, lekadne durinan, da nyai ngencereweanga, manian lamun suba bisa ia nakonang bapa, patujuhin ngalih ira tanggun langite barak kangin!” Mara amonto maan di pangipian, lantas ia ngendusin.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  Lamun cai predoma baan meman caine, edengang kules caine!
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  Melahang dogen ngaba, lekadne durinan, da nyai ngencereweanga, manian lamun suba bisa ia nakonang bapa, patujuhin ngalih ira tanggun langite barak kangin!” Mara amonto maan di pangipian, lantas ia ngendusin.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  Lamun cai predoma baan meman caine, edengang kules caine!
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale I Sigir, Jlema Tuah Asibak
  Balinese
  Saget teka sang kidang tur ngomong, “Ih Tiwas, apa kaalih ditu?” Masaut I Tiwas tur nasarin pesan, “Tiang ngalih saang teken paku.” “Lakar anggon apa ngalih paku?” Masaut I Tiwas, “Lakar anggon tiang jukut.” “Ih Tiwas, lamun nyai nyak nyeluk jit nirane, ditu ada pabaang nira teken nyai!”
  English
  I Sugih said, "Eh Tiwas, find me louse!
  Indonesian
  I Sugih segera menuju ke rumah I Tiwas, lalu berkata seperti ini, “Eh Tiwas, ini aku mendapatkan kutu satu.
  Folktale I Sugih Teken I Tiwas
  Balinese
  Ane lenan nae tagih.” “Nah, lamun beli tusing ngabaang icang jantung lutung, luwungan suba icang mati!” keto pasaut somahne.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Jantung Lutung Kecag di Punyan Kayune
  Balinese
  Kerukunan antarumat beragama kawastin kondisi sosial lamun sareng sami golongan agama bisa hidup sareng sami, ten mengurangi hak dasar pedidi-pedidi antuk melaksanakan kewajiban agamanyane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Intercultural Kerukunan Antar Umat Beragama
  Balinese
  Mai melali lamun semeton minat teken pemandangan ring Kintamani.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kintamani Tempatnya Turis Jalan-jalan
  Balinese
  Patuh cara tiuk, lamun ngawag ngejang tiuk tur sing nyak ngampilang, pastika lakar nemu baya anggèn keluarga iraganè
  English
  -
  Indonesian
  -
  Comics Komik Yeh
  Balinese
  Berhati – hati dengan judul sane provokatif, waspada terhadap gambar yang dikirim, memace berita secara keseluruhan lan sing asal share informasi ne konden pasti lan jelas, lamun mase sing perlu disebar sampunang disebar .
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit Literasi Hoaks di Kalangan Perempuan
  Balinese
  Krana mangkin pade-pade tusing megae lantas sire sane tunasin tulung lamun sing pemerintah manten.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Amreta
  Balinese
  Lamun ia tusing ngumbah lima anak ento jati tertular.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Amreta
  Balinese
  Pedalem masih kuluke lamun tomplok motor tur mobil.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Anjing lepas berbahaya
  Balinese
  Lamun ngelah niat, niate ento anggo literasi apang dueg.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bawa ilmu dari literasi
  Balinese
  Menurut tiyang pribadi bahasa Indonesia ento wajib mekejang nawang tapi lamun basa bali ento wajib anggo mebasa sewai-wai karna iraga ngoyong di Bali, yen tusing iraga nyen biin kar orain mebase Bali?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Generasi Bali? Tapi lupa berbahasa Bali
  Balinese
  Minakadi, UMKM sane sampun mamargi inggih punika anake sane ngadol ulam segara, pinaka juru pencar, ngadol buah lamun, rumput laut, ngadol klejat goreng, miwah sane lianan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature KERJA CERDAS GENERASI MUDA BALI
  Balinese
  Mula beneh iraga saking bali megantung sajan teken pariwisata lamun ade kalane untuk saling eling teken situasi dan kondisi pang sing makin jele kondisi Baline.
  English
  -
  Indonesian
  Memang benar kami di bali sangat bergantung dengan pariwisata namun ada kalanya untuk saling mengerti situasi dan kondisi agar tidak memperburuk keadaan.
  Literature Kesadaran diri
  Balinese
  Akhir akhir Jani jeleg pesan cuaca di Bali ne, ditengai ne panes pesan jek mase lime melepuh lamun sing mejiket, lantas di petenge bales sajan hujanne misi Sambaran grudug, jeg tau tau mani ne di samping umah, Tukade sube pul misi yeh hujan, cuaca baline akhir akhir Jani sukeh pesan diprediksi, sangkel Jani kita sareng sareng penduduk Bali harus bise membaur ajak alam, harus bise terbiasa ajak alam, peng sing kati uyak gelem gegara sing bise berbaur ajak alam, kita Mase sareng taruna truni Bali harus peka ajak alam, jaga kelestarian bumine, do pesa ngutang sampah sembarangan, do pesa ngacakan leluu mindengan ape Kanti di Tukade ngutang sampah, krna ento slaah satu penyebab banjir krana bumi baline Jani Mase sukeh pesan diprediksi cuacane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Lestariang Gumi baline sareng-sareng.
  Balinese
  Kesadaran nike harus mulai uli dewek iraga pedidi, lamun tongos e bersih nyen masi melah ningalin?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Lingkungan butuh toleransi dari masyarakat
  Balinese
  Aget jani Peraturan Pariwisata Bali langsung nyekenang lamun anak ane malali ka Bali sing dadi ngaba sepeda motor pedidi,harus nganggon travel,ne paling penting ngajak guide.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Liunan Tingkah
  Balinese
  Kesadaran nike harus mulai uli dewek iraga pedidi, lamun tongos e bersih nyen masi melah ningalin?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature MASYARAKAT TIDAK MEMPERHATIKAN DAMPAK LINGKUNGAN YANG BURUK
  Balinese
  Tiang marasa pocol yen katemu lamun keto, tusing maan ngorta sawireh makejang pepesan nolih HP dogenan.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature MELESTARIKAN PERMAINAN TRADISONAL BALI
  Balinese
  Kesadaran nike harus mulai uli dewek iraga pedidi, lamun tongos e bersih nyen masi melah ningalin?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Masyarakat kurang memperhatikan kebersihan lingkungan
  Balinese
  Lamun tusing iraga nyen buin sane ngelestariang?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Melestarikan budaya bali bersama masyarakat bali
  Balinese
  Lamun tusing iraga nyen buin sane ngelestariang?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Melestarikan budaya bali bersama-sama
  Balinese
  Semengan tiang bangun dugas se di hari Minggu ne cerah lan Galang , tiang bangun jam 9 , tiang langsung manjus kal melali ajak timpale nanging tiang ten Tawang tongos melali ne ade di jembrana jek kuang tongos melali asane .Tiang ajak timpale paling mase ngalihin tongos melali ne bagus ajak asri , lamun melali ke Gilimanuk ajak pasih be met jek bes sai kemo melali lamun kal ke cafe pipis sing ngelah jek sakit Kanti duur mikirin tongos melali lan keneh tiang kabupaten Jembrana lebih bek tongos wisata pang bek toris - torise melali mai.Impian tiangnge kabupaten Jembrana lebih maju dalam tongos wisata pang ekonomi warga sejahtera
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Objek wisata sane Bali
  Balinese
  Lamun ten ngidang nyaga kebersihan lingkungan, setidakne de ngentungang luu sembarangan sane ngaenang kerusakan alam.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Sampah Berserakan Di Besakih
  Balinese
  Bali mule terkenal dengan sebutan pulau Dewata , keindahan wisata terkenal kanti di berbagai mancanegara, tempat wisata ne paling terkenal to pantai, liu turis turis lamun ke bali pasti ke pantai ne, saking liu turis turis ne kepantai, bek masih turis turis ne sing ngutang sampah pada tempatne kantii bek sampah sampah plastik, sampah sampah bungkus lumpia bannee
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Sampah di pantai seminyak
  Balinese
  Semeton sareng sami lamun patuh masih taen ngerasanya kene, lan bareng bareng numbuhang rasa ring keneh soang soang, inget jalanan ento tusing gelah dewek pedidi.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Sastra Parkir Sembarangan Keadaan Atau Kebiasaan?
  Balinese
  Yening tanem tusing ngidaang, lamun borbor tusing masi ngidaang.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Sugih Teken Leluu
  Balinese
  Lamun iraga tusing tanggulangi uli jani, leluu plastik puniki ngancan mekelo ngancan ngaliunang, bisa bisa alam Bali puniki ngancan nadi kumuh lan nenten asri.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Sugih Teken Leluu
  Balinese
  ring Bali masi anake demen menyame braya tusing heran lamun dibali damai.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Tinggal di Bali
  Balinese
  lamun anak baline sing nawang teken ajeg ne bali puniki.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature pelancong di bali
  Balinese
  Tumanang bedik apang ada masih amah icang!”

  “Nah, icang janji.” “Lamun keto, enggalin kelesang krangkeng icange!”

  Disubane magagahan krangkenge, encol I Lutung macelep ka krangkenge.
  English
  -
  Indonesian
  Tegakah kau melihat aku sengsara seperti ini.
  Folktale Lutung lan Kekua Ngemaling Isen
  Balinese
  Lamun tusing, depang padine telahang kedis perit buina magebog-gebogan tekane.” “Nyidaang Pa.” Munyine baet.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Masepakbola
  Balinese
  Ngandika Ida Betara Guru, “lh cai panunggun lawang kenken ules nagane di jabaan, lamun majanggar mas matlatah mas, tunden mai parek tekening nira!” keto pangandikan Ida Betara Guru, buin panunggun lawang ka jaba medasin nagane.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Naga Kiles
  Balinese
  Lamun keto, di panekan Nyepine jalan ngae ogoh-ogoh!” “Nah, apang maan malajah ngulat tiing utawi macek kayu.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Ogoh-ogoh Ngendih
  Balinese
  Nah, lamun keto gelah matakon malu teken krama banjare.
  English
  -
  Indonesian
  Bagaimana rakyatku, apa reaksimu terhadap usulan Pan Balang Tamak?” “Saya tidak berani jero bendesa adat.
  Folktale Pan Balang Tamak, Pacentokan Tain Cicing
  Balinese
  Lamun ada sisan daar, kema adep diwang di tenten.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Pan Brengkak
  Balinese
  Lamun iraga biasa nyemak gagaen, diastun amongken baat gagaene ento, lamun suba biasa jemak sinah lakar tusing marasa baat.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Pangangon Sampi
  Balinese
  Lamun iraga biasa nyemak gagaen, diastun amongken baat gagaene ento, lamun suba biasa jemak sinah lakar tusing marasa baat.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Pangangon Sampi
  Balinese
  Lamun keto, ngiring semeton istri maka sami iraga mapupul ring Bale Banjar apang bale banjar iraga khusus nyane ring bali niki tetap eksis silih sinunggil ruang publik sane ramah tur ajer majeng ring masyarakat umum termasuk untuk krama istri.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Womens Spirit STT Putra Perkanthi Ngortang Bale Banjar Sareng Bli Gede
  Balinese
  Lamun keto, ngiring semeton istri maka sami iraga mapupul ring Bale Banjar!
  English
  Bale banjar belongs to all of us.
  Indonesian
  Agar ada keseimbangan dalam pemanfaatan bale banjar tersebut.
  Womens Spirit Sampunang Jejeh, Sampunan Elek! Bale Banjar Punika Genah Iraga Sareng Sami Antuk Mapupul!
  Balinese
  Lamun keto, ngiring semeton istri maka sami iraga mapupul ring Bale Banjar!
  English
  So that there is a balance in the utilization of the bale banjar.
  Indonesian
  Seperti berlatih menari untuk upacara agama, latihan senam PKK, bersih-bersih di wilayaj banjar, latihan makidung (seni suara), berkumpul untuk arisan, kegiatan belajar mengolah sampah rumah tangga, dan membuat perlengkapan sajen dari janur.
  Womens Spirit Sampunang Jejeh, Sampunan Elek! Bale Banjar Punika Genah Iraga Sareng Sami Antuk Mapupul
  Balinese
  Lamun Bli sing nyak nuturang ane sujati, banggiang tiang lakar mati.”

  “Nah mati ja adi, yen adi mati bli lakar sanggup masatya.”

  Mara keto, jeg prajani saja rabinne lemet tur seda.
  English
  -
  Indonesian
  -
  Folktale Sang Aji Dharma
  Balinese
  Nah lamun keto, tegul awak wakene dini apang tusing nyidang mekaad uling tongose ene.
  English
  -
  Indonesian
  Cepatlah menyembah.
  Folktale Sang Mong Nangtang Manusa
  Balinese
  “Ih Titih, lamun saja buka munyin caine, gelah nyak ngajakin cai dini ngalih mamahan.
  English
  -
  Indonesian
  Titih senang dijadikan murid oleh Tuma.
  Folktale Tuma Teken Titih
  Balinese
  Pasar Kodok niki sampun terkenal ring Bali, yening wenten anak metakon lamun ngalih baju ane mudah lan memerek luar negeri alih gen ke Pasar Kodok.
  English
  The Frog Market is already well-known in Bali, if someone asks if they are looking for cheap and foreign branded clothes, just look at the frog market.
  Indonesian
  Pasar Kodok ini sudah terkenal di Bali, bila ada orang bertanya kalo mencarik baju murah dan bermerek luar negeri cari saja ke pasar kodok.
  Literature Bumi susah ekonomi sulit
  Balinese
  B: "lamun irage saling rangkul sing Ade nik Maden tantangan, sebagai generasi harus saling mengisi jk memulihkan situasi"
  English
  -
  Indonesian
  -
  Comics Yowana Nyanggra Kemerdekaan
  Balinese
  B: "lamun irage saling rangkul sing Ade nik Maden tantangan, sebagai generasi harus saling mengisi jk memulihkan situasi"
  English
  -
  Indonesian
  -
  Comics Yowana nyangra kemerdekaan
  Balinese
  Liu sane ten ngerti teken bahasa Bali alus, adaah lamun sebe kene kengken caran Ngelestraia aksera bali, sepatutne krame dese lan pemerintah dese ngadaang acara lomba miwah sosialisasi di sekolah, Banjar soang soang apang trune truni bise ngerti teken aksare bali .
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Kalo bukan kita siapa lagi?
  Balinese
  lamun nenten iraga jadma bali sane ngelestariang nyen biin?
  English
  -
  Indonesian
  -
  Literature Bule berbicara bahasa bali