Lamun

lamun

lmun/
  • if; when; in case (Andap) (Conjunction)
  • kind of sea plant with edible green fruit
  • a type of sea plant whose fruit is green and delicious to eat (Mider) (Noun)
Andap
lamun
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
yening
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Lamun payu luas kemu, kabarin malu nah!
If you go there, let me know!

Lamun keto, bisa masih Ayu ngae ajengan ane lenan? Sane ajeng Beli jani dogen rasane pas gati.
[example 1]
If that's so, do you know how to make other kind of foods (Lit: If that's so, does Ayu know how to make other kind of foods)? The one that I just tasted has a perfect flavor (Lit: The one that Brother just tasted has a perfect flavor).

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Jaman jani, bajang-bajange tusing nyak lamun ajake menyama braya teken keluarga meme bapane.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lamun demen beline tunden ngalihang!

In English:  

In Indonesian:   Si Pembunuh kemudian ke rumah Men Bekung, bertanya kepada Siti Patimah.

In Balinese:   Ngrengkeng kone I Marakarma,

“Beh, dija sih tongosné I Kedis Nuri?” Mara keto abetne I Marakarma, I Kedis Nuri lantas masaut. “Ih nyen ento nakonang kai?” “Iba lakar ajak ka umah kainé.”

“O, lamun keto, jalan malu singgah ka umah kaine,” kéto munyine I Kedis Nuri.

In English:  

In Indonesian:   Mau katanya I Marakarma mampir.

In Balinese:   Lamun keto, ngiring semeton istri maka sami iraga mapupul ring Bale Banjar apang bale banjar iraga khusus nyane ring bali niki tetap eksis silih sinunggil ruang publik sane ramah tur ajer majeng ring masyarakat umum termasuk untuk krama istri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lamun keto, ngiring semeton istri maka sami iraga mapupul ring Bale Banjar apang bale banjar iraga khusus nyane ring bali niki tetap eksis silih sinunggil ruang publik sane ramah tur ajer majeng ring masyarakat umum termasuk untuk krama istri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lamun keto, ngiring semeton istri maka sami iraga mapupul ring Bale Banjar apang bale banjar iraga khusus nyane ring bali niki tetap eksis silih sinunggil ruang publik sane ramah tur ajer majeng ring masyarakat umum termasuk untuk krama istri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Meme tuah ngelah payuk bunter, to di paon, silih ja lamun kanggoang Nyai!” keto raos pisaganne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Patut Nike tebing Wenten berita selidiki dumun ,cek judul ,periksa ,cermati Nike alamat situs punike bilaperlu telpon lamun ba sing angkate telpon e jeg De Suba runguange.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nanging sabda sampun runtuh, kimud ida nitya samaya.

“Nah, lamun buka keto pangidih nyaine.

In English:  

In Indonesian:   Namun kata telah terucap dan janji pantang diingkari.

“Baiklah, jika seperti itu yang kau mau.

In Balinese:   Nyen ja bani mai nginem yehe kal matiang!”

“Icang kaliwat bedak, ada yeh ngudiang tusing dadi inem?” Sang Prabu nyautin. “Ingong tusing rungu, bani ka tengah danune, kal tadah idup-idup!”

“Nah, lamun buka keto munyin caine, icang tusing lakar ka tengah danune ngalih yeh.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Cupak makraik baan takutne. “Aduh mati jani beli adi, yan mone geden taine, lamun apa ja gedene I Benaru, adi?.

In English:  

In Indonesian:   Aku akan mengantar beliau ke istan".

In Balinese:   Suud keto laut bapane ngrumrum I Cupak. “Nah, mendep dewa mendep, buin ajahan lamun teka I Grantang lakar tigtig bapa, lakar tundung bapa uli jumah. “Lega pesan kenehne I Cupak ningeh bapane pedih teken I Grantang.

In English:  

In Indonesian:   Walaupun demikian prilaku kakaknya I Grantang masih menerima dengan baik.

In Balinese:   I Grantang ngomong munyine alus tur nyunyur manis. “Kemu beli malunan mulih tiang lakar manjus abedik. “I cupak masaut gangsar,”Lamun keto kola lakar malunan mulih, adi.

In English:  

In Indonesian:   Dikisahkan sekarang I Cupak diusir dari istana.

In Balinese:   Sube jelas krna bilang malam minggu tusing taen ketemu , pateh sekadi lagu baline tusing ketemu ngae hati paling sepi kerasayang, sebet seken sebet, tusing je ketemu sareng tunangan , katemu sareng timpal timpal masih tusing taen, corona ne masi ngae hubungan ajak nyama sane joh pegat, pegat seken seken pegat, pegat dalam artian tusing nyidang bareng bareng, yadiastun nyidang katemu lewat video call nanging rasane beda, pedih lamun kacritayang nanging lamun simpen di hati masi ngae hati sesek , serba salah hidupe jani.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lamun keto aba suba makejang merine ento!” “Aduh…, icang tusing bani, ento tusing icang ngelah.

In English:  

In Indonesian:   Peliharalah dengan baik agar bisa menghasilkan, skarang bawa pulang anak bebek ini!"

In Balinese:   Lamun keto aba suba makejang merine ento!” “Aduh…, icang tusing bani, ento tusing icang ngelah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Buina lamun ada anak ngupamaang gustine bungan cempaka, gustin anake ento suba lakar rabin Ceninge, tur Cening lakar masalin goba dadi bojog madan I Dempu Awang.

In English:  

In Indonesian:   Setelah mati Ni Limbur, Raden Mantri keluar.

In Balinese:   Tiang tundene ngalih dadong apang ngubadin memen icange.” Dadong basang gede nyautin, “Nah lamun keto nyanan dadong kema ngubadin memen nyaine.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lamun sing nyidang ia nyuwun tiing dasa katih, buwung makurenan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lakar lusin malu sampine.”

Suud ia nglusin sampi lantas paekina Dadong Geget. “Madak idup I Dadong, lakar masesangi ngupahang jogged.” I Dadong enu mati. “Dadong, idup nah Dong, lamun idup, icang masesangi ngatonin mawayang.” I Dadong enu mati.

“Beh Dewa Ratu kadi rasa umane ento adep cai asikut, sing sedeng anggon nelahin maimbuh salah.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nyanan lamun tusing jumah memenne, kauikin I Ketimun Mas!” Masaut i pangangon, “Mindah, bebek tiange tusing ada nongosin.” Galak i Raksasa, “ Yen tusing nyak, ia tendasne kamah.

In English:  

In Indonesian:   Kalau ada yang mememanggil- manggil selain ibu, jangan dibukakan pintu!"

In Balinese:   Suba keto ia buin ngomong. “Lamun cai ngemang ngebug kulkule ento, icang nyadia ngupahin cai nyambu agencet!” “Nah lamun keto keneh caine, kema alihang icang nyambu!” masaut I Kancil.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lamun ento gebug, sinah para dedarine pacang tedung uli kahyanga.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   I Sangsiah lamun kenehne tusing (maan), sedih padidi.

In English:   Just started talking to the bird, the monkey spontaneously was angry and embarrassed, then the monkey responded fiercely. "Hei, you bird, how did you say that?

In Indonesian:   Om Swastiastu.

In Balinese:   Melahang dogen ngaba, lekadne durinan, da nyai ngencereweanga, manian lamun suba bisa ia nakonang bapa, patujuhin ngalih ira tanggun langite barak kangin!” Mara amonto maan di pangipian, lantas ia ngendusin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lamun cai predoma baan meman caine, edengang kules caine!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Melahang dogen ngaba, lekadne durinan, da nyai ngencereweanga, manian lamun suba bisa ia nakonang bapa, patujuhin ngalih ira tanggun langite barak kangin!” Mara amonto maan di pangipian, lantas ia ngendusin.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lamun cai predoma baan meman caine, edengang kules caine!

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Saget teka sang kidang tur ngomong, “Ih Tiwas, apa kaalih ditu?” Masaut I Tiwas tur nasarin pesan, “Tiang ngalih saang teken paku.” “Lakar anggon apa ngalih paku?” Masaut I Tiwas, “Lakar anggon tiang jukut.” “Ih Tiwas, lamun nyai nyak nyeluk jit nirane, ditu ada pabaang nira teken nyai!”

In English:   I Sugih said, "Eh Tiwas, find me louse!

In Indonesian:   I Sugih segera menuju ke rumah I Tiwas, lalu berkata seperti ini, “Eh Tiwas, ini aku mendapatkan kutu satu.

In Balinese:   Ane lenan nae tagih.” “Nah, lamun beli tusing ngabaang icang jantung lutung, luwungan suba icang mati!” keto pasaut somahne.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Patuh cara tiuk, lamun ngawag ngejang tiuk tur sing nyak ngampilang, pastika lakar nemu baya anggèn keluarga iraganè

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Berhati – hati dengan judul sane provokatif, waspada terhadap gambar yang dikirim, memace berita secara keseluruhan lan sing asal share informasi ne konden pasti lan jelas, lamun mase sing perlu disebar sampunang disebar .

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Krana mangkin pade-pade tusing megae lantas sire sane tunasin tulung lamun sing pemerintah manten.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lamun ia tusing ngumbah lima anak ento jati tertular.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Minakadi, UMKM sane sampun mamargi inggih punika anake sane ngadol ulam segara, pinaka juru pencar, ngadol buah lamun, rumput laut, ngadol klejat goreng, miwah sane lianan.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Mula beneh iraga saking bali megantung sajan teken pariwisata lamun ade kalane untuk saling eling teken situasi dan kondisi pang sing makin jele kondisi Baline.

In English:  

In Indonesian:   Memang benar kami di bali sangat bergantung dengan pariwisata namun ada kalanya untuk saling mengerti situasi dan kondisi agar tidak memperburuk keadaan.

In Balinese:   Tumanang bedik apang ada masih amah icang!”

“Nah, icang janji.” “Lamun keto, enggalin kelesang krangkeng icange!”

Disubane magagahan krangkenge, encol I Lutung macelep ka krangkenge.

In English:  

In Indonesian:   Tegakah kau melihat aku sengsara seperti ini.

In Balinese:   Nah, lamun keto gelah matakon malu teken krama banjare.

In English:  

In Indonesian:   Bagaimana rakyatku, apa reaksimu terhadap usulan Pan Balang Tamak?” “Saya tidak berani jero bendesa adat.

In Balinese:   Lamun ada sisan daar, kema adep diwang di tenten.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lamun keto, ngiring semeton istri maka sami iraga mapupul ring Bale Banjar apang bale banjar iraga khusus nyane ring bali niki tetap eksis silih sinunggil ruang publik sane ramah tur ajer majeng ring masyarakat umum termasuk untuk krama istri.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Lamun keto, ngiring semeton istri maka sami iraga mapupul ring Bale Banjar!

In English:   Bale banjar belongs to all of us.

In Indonesian:   Agar ada keseimbangan dalam pemanfaatan bale banjar tersebut.

In Balinese:   Lamun keto, ngiring semeton istri maka sami iraga mapupul ring Bale Banjar!

In English:   So that there is a balance in the utilization of the bale banjar.

In Indonesian:   Seperti berlatih menari untuk upacara agama, latihan senam PKK, bersih-bersih di wilayaj banjar, latihan makidung (seni suara), berkumpul untuk arisan, kegiatan belajar mengolah sampah rumah tangga, dan membuat perlengkapan sajen dari janur.

In Balinese:   Lamun Bli sing nyak nuturang ane sujati, banggiang tiang lakar mati.”

“Nah mati ja adi, yen adi mati bli lakar sanggup masatya.”

Mara keto, jeg prajani saja rabinne lemet tur seda.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Nah lamun keto, tegul awak wakene dini apang tusing nyidang mekaad uling tongose ene.

In English:  

In Indonesian:   Cepatlah menyembah.

In Balinese:   “Ih Titih, lamun saja buka munyin caine, gelah nyak ngajakin cai dini ngalih mamahan.

In English:  

In Indonesian:   Titih senang dijadikan murid oleh Tuma.

In Balinese:   Pasar Kodok niki sampun terkenal ring Bali, yening wenten anak metakon lamun ngalih baju ane mudah lan memerek luar negeri alih gen ke Pasar Kodok.

In English:   The Frog Market is already well-known in Bali, if someone asks if they are looking for cheap and foreign branded clothes, just look at the frog market.

In Indonesian:   Pasar Kodok ini sudah terkenal di Bali, bila ada orang bertanya kalo mencarik baju murah dan bermerek luar negeri cari saja ke pasar kodok.

In Balinese:   B: "lamun irage saling rangkul sing Ade nik Maden tantangan, sebagai generasi harus saling mengisi jk memulihkan situasi"

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   B: "lamun irage saling rangkul sing Ade nik Maden tantangan, sebagai generasi harus saling mengisi jk memulihkan situasi"

In English:  

In Indonesian:  
  1. BASAbali software