Komik Yeh

Translation and Explanation


In English

In Balinese

Y h Sujatin irage dadi nak Bali, setata idupe misi Y h ...........Y h sag t lekad ..............Y h be ged jani .........Y h mare ibi ajak ngorta jani sube ngalain ....Y h telah carik dadi ruko, Iraga tusing dadi campah jak Y h, mun nu me-Agama Tirtha, Y h utawi Toya setata keperluang aidupan iragan sampunang ga ne cemer... sampunang ngutang luu utawi plastik ring tukad, telabah, pasih san nga cemer Buana Agung, nga cemer awak utawi Buana Alit. De kanti Mata Air dadiang Air Mata

Konyang bahan bermanfaat anggon idup iragan , tapi iraga pedidi an harus nawang caran ngampilang an luung apang Plastik ento sing ngeranang baya idup iragan ...

Patuh cara tiuk, lamun ngawag ngejang tiuk tur sing nyak ngampilang, pastika lakar nemu baya angg n keluarga iragan

Ngiring mangkin apikin ngampilang Plastik Mun nepukin plastik dirurung , Jemak Gampilin lan Kutang ring tongos sampah san patut, pang sing keberang angin

In Indonesian