UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Bayune

From BASAbaliWiki


byuen.
bayune
Root
Other forms of "Bayu"
Definitions
  • the feeling; someone's feeling about something; the power; the energy en
  • perasaannya; kekuatannya; rasanya id
Translation in English
the feeling; someone's feeling about something; the power; the energy
Translation in Indonesian
perasaannya; kekuatannya; rasanya
Synonyms
Antonyms
Related words
Puzzles
Origin
Linked pages
Word audio
Level of Speech Option
Mider
-
Kasar
Bayune
Andap
Bayune
Alus sor
-
Alus madya
-
Alus mider
-
Alus singgih
-
Dialects
Bali Dataran
-
Bali Aga
-
Sentences Example
Balinese
“Ha….Ha…..Ha…..! Kenken Luh Ayu Manik, suba nyak jejeh bayune? Kema jani telpun Betarane tunden nulungin, suba kal sing nyidaang nulungin awake jani,” keto buin abet raksasane ento. Luh Ayu Manik saling tolih ajak Ayu Kinandari, bibihne ane barak ento gutguta ngedengang deweknyane masih jejeh. Ajaka dadua paturu bajang ento lantas pada-pada ngisiang lima.
English
“Ha...Ha...ha...! How do you feel Luh Ayu Manik? Scared? Go and try to contact your spirit friends - they won't be able to help you,” continued the demon. Luh Ayu Manik and Ayu Kinandari stared at each other, bit their lips in fear and clung to each other.
Indonesian
“Ha….Ha…..Ha…..! Bagaimana Luh Ayu Manik, apakah kamu sudah merasa takut? Ke sana kamu sekarang, teleponlah Dewamu minta pertolongan, sudah tidak bisa lagi menolongmu sekarang,” kata raksasa itu lagi. Luh Ayu Manik saling pandang dengan Ayu Kinandari, bibirnya yang merah digigitnya tanda ia juga takut. Dua orang perempuan muda itu lalu saling berpegangan tangan.
Usage examples pulled from the Community Spaces
Balinese
Ipun ngedenang bayune tur mautsaha nerangang teken kramane. “Tiang nenten ngadol daging manusa.
English
-
Indonesian
Air matanya mengalir seperti pancuran.
Folktale Balian Batur, Pisuna Lawar Jelema
Balinese
Jalan jani gebrasang bayune de buin kena  belog – belog ulian munyi manis.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Cangak Maketu
Balinese
Ia lantas nambung tegeh, mulpulang bayune di ambara lantas makeber nyagjagin I Cupak ane malaib ka tengah guoke.
English
-
Indonesian
-
Folktale Cupak Pahlawan Gobangwesi
Balinese
Sebet bayune mamaca media sosial masane mangkin.
English
-
Indonesian
-
Intercultural Dialog Box About Bhineka Tunggal Ika
Balinese
Sebet kerasa, inguh bayune.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto-Pandemi Belajar Bersyukur-I Made Aditya Prasadha
Balinese
Jengahang bayune, iraga mustine sutindih tekening tetamian leluhur,” keto kelincine ada nyautin. “Nglawan musuh gede, tusing musti nganggon kateguhan muang kasitengan.
English
-
Indonesian
-
Folktale Gajah lan Sanghyang Candra
Balinese
Ia mareren, negtegang bayune.
English
-
Indonesian
-
Folktale Godogan lan Arta Brana
Balinese
Lantas

panik pesan kramane make sami ketug-ketug bayune

nerugtug.
English
-
Indonesian
-
Womens Spirit Hoax' ngenenin wenten isu tsunami
Balinese
Yen keto dija ada tresnane i manusa tekenang icang.” Mara keto raosne I Sampi, jeg liang pesan bayune I Macan sawireh makejang menehang tur ngilonin.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Cita Maprekara
Balinese
Tan kadi-kadi kesiab bayune I Getap, lantas malaib muntag-mantig pati kaplug.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Getap
Balinese
Dadong balian ane aeng ada ditu.”

Ningeh pasaut pianakne buka keto ngancan ngetor bayune Men Ranjani. “Ih nyai Ranjani, tusing ja dadong balian ane ojog nyai, to raksasa ane demen nadah jlema.”

Ni Ranjani kesiab tur jejeh ningehang pasaut memene.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Gringsing Teken Ni Ranjani
Balinese
Bayune ngetor.
English
-
Indonesian
-
Folktale I Gringsing Teken Ni Ranjani
Balinese
Saget teka sang kidang, tur matakon, “Nyen ento krasak-krosok?” Masaut I Sugih sambilanga maakin sang kidang, “Tiang I Tiwas, uli puang tiang tuara nyakan.” I Sugih klebet-klebet bayune kendel pesan.
English
Many people didn't like I Sugih.
Indonesian
Banyak orang tidak menyukainya.
Folktale I Sugih Teken I Tiwas
Balinese
I Buaya keweh ngalih mamahan sawireh bayune suba enduk.
English
-
Indonesian
-
Folktale Jantung Lutung Kecag di Punyan Kayune
Balinese
Ane cerik tonden pasti jerih, dayane adokang!” keto I Bikul ngedenang bayune.
English
-
Indonesian
Menurutnya, tak usah takut dengan burung garuda.
Folktale Jero Ketut
Balinese
KEMULAN MEMEDI LOKA

Rupan memedi sane aeng, bokne gempel tur nyejehin pisan

Jejeh bayune yening suba ningeh Memedi, rikala majalan di tongos sane sepi turmaning bet.
English
-
Indonesian
-
VisualArt Kemulan Memedi Loka
Balinese
I Teruna percaya tur gede bayune nugtugang pajalanne.
English
-
Indonesian
-
Folktale Kenapa Ikut Kelincine Bawak?
Balinese
Ring jaman corona sekadi mangkin makejang anak takut makejang anak dadi parno otomatis imun tubuh dados menurun ane ngaenang bayune ngedrop tur gelem.
English
-
Indonesian
-
Literature Minyak Kutus Kutus
Balinese
Laan nyama, gebrasang bayune malajah basa Bali tur nyaga basa Baline apang setata ajeg.
English
-
Indonesian
-
Literature Agar Tidak Dikalahkan Bule
Balinese
Jaga toyane apang state ening, jaga tarune apang state gadang lan jaga bayune apang state bersih.
English
-
Indonesian
-
Literature Ajeg budaya bali
Balinese
Keto sindiran pisagane ne ngae jengah bayune.
English
-
Indonesian
-
Literature Guru Bahasa Bali Sangat Langka dan Kurang Diperhatikan
Balinese
Sat set sat set nengked dipeken, jeg mekesiab bayune, merasa lek atine, sing je ulian sing ngabe pipis, nanging ane belinin tiang canang to Ndoro Ayu uling tanah Jawi.
English
-
Indonesian
-
Literature JENGAH DENGAN KEADAAN !!!
Balinese
Jaga toyane apang state ening, jaga tarune apang state gadang lan jaga bayune apang state bersih.
English
-
Indonesian
-
Literature Jaga pulau bali
Balinese
Laan nyama Bali, gebrasang bayune milu nyage kebersihan gumi baline men tusing rage nyen buin nyaga.
English
-
Indonesian
-
Literature Kalahin bule
Balinese
Tuni semengan mare bangun titiang langsung mukak tiktok.Berharap ade fyp nak bagus liwat ,apang segeran bayune semengan.Miiih..mare video kapertama sube ade bule ajak dadua negakin nmax di tol Bali Mandara.Eitt..nden malu,mare pebalih nganti suud jeg semengan tiang sube ngedegang basang.Ternyata bulene ento modus sing ngabe e-tol.Baange nyilih e-tol ,do je ganti rugi,matur suksma gen tusing bulene.Jeg kene dogen model wisatawanne kudiang pariwisata lakar maju.Saking kejadian puniki titiang nunas selanturnyane pihak terkait mangda lebih bijak menyikapi ,apang tusing tuman kejadian sakadi puniki.Apang Baline puniki tetep dadi tempat wisata sane berisi wisatawan berbobot tur mautama.
English
-
Indonesian
-
Literature Keserempet fyp bule e-tol
Balinese
Makesyab tiang ningalin penabuh ne penabuhne nika bule ,ia dueg sajan mekendang ,mih kene jani bule ne ane ngoyong di bali .ia dogen melajah ngelestariang budaya Bali, masak jani irage ane lekad lan hidup di Bali tusing bisa menabuh Bali .laan semeton gabrasang bayune melajah menabuh apang tusing pocol sedai ke pura ningeh gamelan Bali , ngiring je lestariang budaya baline mangde tetep ajeg lan lestari
English
-
Indonesian
-
Literature Malu sama bule
Balinese
Makesyab tiang ningalin penabuh ne penabuhne nika bule ,ia dueg sajan mekendang ,mih kene jani bule ne ane ngoyong di bali .ia dogen melajah ngelestariang budaya Bali, masak jani irage ane lekad lan hidup di Bali tusing bisa menabuh Bali .laan semeton gabrasang bayune melajah menabuh apang tusing pocol sedai ke pura ningeh gamelan Bali , ngiring je lestariang budaya baline mangde tetep ajeg lan lestari
English
-
Indonesian
-
Literature Mari lestarikan budaya bali
Balinese
Lan nyame, gebrasang Bayune melajah seni tur nyage tradisi iragane apang setate ajeg.
English
-
Indonesian
-
Literature Ngajegan tradisi bali antuk melajah ngigel bali
Balinese
Lan nyame, gebrasang Bayune melajah seni tur nyage tradisi iragane apang setate ajeg.
English
-
Indonesian
-
Literature Ngajegang tradisi bali antuk melajah ngigel bali
Balinese
Sangkal jalan jani nyama braya bali apabuin pamerintahe makejang entegan bayune ngiring berinovasi makarya pakaryan sane akeh tur becik mangde jeg gumi baline olih truna truni, maju ulian truna truni tur jaya ulian truna truni baline Apang tusing engsap teken taksu iragane.
English
-
Indonesian
-
Literature Siapa yang akan melestarikan Budaya Bali ?
Balinese
Kije jani laku tiang anggon ngilangang inguh bayune.
English
-
Indonesian
-
Literature Sundih Kahuripan Ring Tengahing Sasab Merana COVID-19
Balinese
Lampu ijo be nanging ye jeg ngejer limane ngisiang stang motor, ngengken kaden keneh ye ngilut stang gas e pokokne sing seken bayune ye bise ngaba motor.
English
-
Indonesian
-
Literature Tikungan, kok dia lurus?
Balinese
Dampak sane irage rasayang yening irage nganggen narkoba inggih punika gede bayune rikale irage suud nganggen nanging yening irage ten nganggen irage lakar ngasanin rase resah, panik, lan inguh sane mekade irage mekeneh ane tidong- tidong lan ngae irage tusing nyidaang buin mekeneh ane positif.
English
-
Indonesian
NARKOBA YANG TAK PANDANG UMUR
Government NARKOBA YANG TAK PANDANG UMUR
Balinese
Kerugian tiosan sane kamedalang olih kemacetan inggih punika, wentennyane siat ring sesama pengendara sangkaning emosi sane tan prasida katambakin, bahan bakar, taler bayune telah sangkaning mandeg ring kemacetan sane nelasang galah akeh.
English
-
Indonesian
Terima kasih kami ucapkan kepada para pembawa acara serta para juri atas waktu yang telah diberikan.
Government Ngelimurang Kemacetan Ring Bali
Balinese
Inguh paling bayune tusing karuan, sakit nanging tusing magetih.
English
-
Indonesian
-
Covid Foto - Olah Rasa - Ni Luh Kristiani
Balinese
Adeng-adeng I kedis cangak ngeberang ebene kerana bayune suba enduk.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Sasukat aluh ngalih mamahan, enggal buin bayune seger oger.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Bayune suba ngenduk.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Yen sajan ia las mapitulung, suba tua ngogngod keto sinah bayune ngancan nyuakang.
English
-
Indonesian
-
Folktale Pedanda Baka
Balinese
Tiang mapangenan

Kadirasa ilang telah bayune Dong dadi buka kakene Unduk pajalan tresnan iraga

Nyiksik bulu....nyiksik bulu.....
English
-
Indonesian
-
Covid Tresna Pegat Ulian Corona (Sang Ayu Juniantari)
Balinese
Jemaka, … taluh emas, canting-cantungana, anteb. “Taluh Emas!” ngarugtug bayune.
English
-
Indonesian
-
Folktale Siap Sangkur Mataluh Emas
Balinese
Kedis dedarane ento mautsaha makeber, nanging bayune lemet.
English
-
Indonesian
Dia menduga burung itu akan merusak tanamannya.
Folktale Taluh Mas
Balinese
Bah, mare ketug bayune, kesyab bane ajak berita ane kebaca to.
English
-
Indonesian
Dia menelpon untuk meminta uang voucher yang ia akan gunakan sebagai biaya kirim tersebut.
Womens Spirit Undian Pipis Jutaan