Literature Suara Remaja Bali! Sampunang Bali Moderen Kaicen Budaya

From BASAbaliWiki
20230509T052529634Z096983.jpeg
0
Vote
Title (Other local language)
Suara Remaja Bali! Sampunang Bali Moderen Kaicen Patriarki
Photograph by
Author(s)
  Affiliation
  SMA N 8 Denpasar
  Category
  High School
  Reference for photograph
  https://www.google.co.id/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ftatkala.co%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F10%2Fdewa-yoga.-perempuan-bali.jpg&tbnid=VYegako79RJLxM&vet=1&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftatkala.co%2F2022%2F10%2F05%2Fmemikirkan-perempuan-bali-di-tengah-budaya-patriarki%2F&docid=h5QPnTrqnYcuZM&w=1280&h=720&itg=1&hl=en-id&source=sh%2Fx%2Fim
  Subject(s)
   Reference
   Related Places
   Event
   Related scholarly work
   Reference
   Competition
   Oneday


   Add your comment
   BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

   What do you think about Bali today?

   Description


   In English

   In Balinese

   Pittrbhir bhratrbhis, caitah patibhir devaraistatha ; Pujya bhusayita vyasca, bahu kalyanmipsubhih. Artinya, wanita harus dihormati dan disayangi oleh ayah-ayahnya, kakak-kakaknya, suami dan ipar-iparnya yang menghendaki kesejahteraan sendiri - Manawa Dharmasastra III 5.5 Anak luh ring Bali pastika sampun saking alit kaicen pakaryan rumah tangga minakadi masak, mebanten, mejejaitan miwah sane lianan, sak wanten anak muani kaaptiang ngambil peran reramannyan ring banjar. Ring sajeroning kauripan sosial adat Bali, y ning anak luh n nten prasida ngic nin sentana lanang utawi jomblo kantos lingsir dan pacang nyarengin ngambil peran ring banjar menyame braye kantos puput kauripannyan , nanging napik dan pacang dados pewaris? Pasaurnyan n nten. Napike semeton uning indik puniki nyihnayang ring ragan y ning anak lanang ring Bali madu hak istimewa miwah genah san tegeh ring anak istri. Kahuripan sosial anak istri ring Bali kalintang kaon majeng ring anak istri sane nenten prasida muputang stigma masyarakat inggih punika persyaratan dados anak istri sane sampurna , minakadi ngamargiang pakaryan rumah tangga, madue pangupa jiwa, prasida muputang pakaryan ring banjar, miwah prasida ngicen katurunan lanang ring kulawarga somahnyane. Suarannyane ngambek pisan. Ritatkala anak istri, sane pinih mulia sayan-sayan uning mungguing ipun wantah mesin produksi pewaris . Bali jaman modern, inggih punika Bali sane uning lan patut nrima kesetaraan gender antara anak lanang lan anak istri. Ngiring iraga ngicalang stigma ring masyarakat sane nganutin indik anak lanang sane maduwe hak ngwangun raga lan tanggung jawab ring kahuripan kluargannyane. Anak istri taler manusa sane pateh ring ajeng hukum lan negara, ipun nenten kalah ring anak lanang. Paiketan gender puniki prasida kamargiang olih para yowana sane patut ngajegang pola pikir krama Bali antuk ngajahin alit-alite lanang lan istri indik sapunapi ngalaksanayang kahuripan pinaka krama Bali manut ring awig-awig lan awig-awig sane wenten. Indik punika dangan pisan, ngawit saking paindikan-paindikan san alit sakadi indik ngajiang anak istri san tiosan, ngeranjingang miwah nguratiang suara anak istri ring sajeroning pabligbagan, miwah san tiosan. Ring masa modern puniki, iraga sareng sami sampun uning indik anak istri nenten mainan sane prasida kagebug wantah antuk ngangge gender. Titiang ngaptiang para yowana Bali mangda prasida ngawetuang pauwahan, lan para yowana Bali sane tiosan mangda prasida nglimbak mangda akeh Kartini sane embas ring Bali sane ngajegang martabat anak istri, taler anak lanang sane prasida ngantenang anak istri pinaka anak sane pateh Yowana Denpasar.

   In Indonesian