Bale Banjar Genah Pengembangan UMKM Melalui Media Digital

20220730T011245246Z659692.png
0
Vote
Photo credit
Urip Adi Prabawa
Contributor
Urip Adi Prabawa
Wikithon competition
Bale Banjar


Tejawijaya

4 months ago
Score 0
Om Swastyastu, manut tiang, karya video puniki becik pisan krana ngelah kelebihan tekening karya video sane lianan. Adane alih-basa Indonesia, adane narawakyane ngewakilin munyi para anak istri inggih punika ketua PKK, adane panampen becik ring pamerintah desa inggih punika kepala lingkungan, lan adane penjabaran ngelaksanayang ide kreatif bazzar UMKM antuk memamerkan produk para anak istri lingkungan Banjar Teba ring bale banjar. Dumogi ide kreatif puniki ngicen solusi ekonomi anak istri ring masa Gering Agung Covid-19. Dumogi krama Bali nyidaang ngadopsi ide kreatif puniki. Matur Suksma. Om Santhi, Santhi, Santhi, Om.

You are not allowed to post comments.

How could a traditional Balinese community townhall be developed as a creative space for women?

Description


English

Balinese

Malarapan antuk Wikithon Partisipasi Publik - Bale Banjar, titiang I Putu Urip Adi Prabawa sayaga nangiang gegiras krama Bali utamannyane para anak istri mangda prasida migunayang bale banjar pinaka genah anggen ngembasang, ngembahang miwah ngupapira sarin-sarin pikayunan becik. Sapuniki ide kreatif sane katur manut pabligbagan ring video:

Malarapan antuk Wikithon Partisipasi Publik - Bale Banjar, titiang I Putu Urip Adi Prabawa sayaga nangiang gegiras krama Bali utamannyane para anak istri mangda prasida migunayang bale banjar pinaka genah anggen ngembasang, ngembahang miwah ngupapira sarin-sarin pikayunan becik. Sapuniki ide kreatif sane katur manut pabligbagan ring video:

Bale banjar pinaka genah mapupul lan genah ngelaksanayang kegiatan utawi napi saluirne sane kalaksanayang sareng krama banjar sinamian. Contonyane kegiatan parum banjar, muruk tetabuhan, majejaitan, Pilkada utawi pemilu lan saluwirnyane. Ring Banjar Teba Desa Jimbaran puniki, sampun akeh kegiatan ring banjar sane kalaksanayang sareng krama istri. Silih sinunggil nika kegiatan Bazzar PKK. Bazzar puniki pinaka genah krama istri ring Banjar Teba nyinayang produk UMKM sane kakaryanin. Kegiatan punika jagi kalaksanayang rutin ring banjar lan nika prasida ngwantu krama sane madue UMKM. Mangda kegiatan puniki prasida aktif lan kauningin masyarakat lianan, driki wenten gagasan inggih punika promosi ring media digital. Media digital punika marupa media sosial. Bapak Kepala lingkungan ngaptiang media digital punika mangda prasida nyokong lan ngembangang UMKM lan kegiatan krama istri ring Banjar Teba Jimbaran.

wikibasabali

luhayumanikmas

echalaksmi

basabaliwiki wikithon partisipasipublik wikithonpartisipasipublik balebanjar semangatperempuanhebat milenialberaksi

Lokasi: Br. Teba, Desa Jimbaran, Kuta Selatan - Badung

Video Lainnya: ST. Bhakti Asih Banjar Teba Jimbaran https: www.youtube.com watch?v 0deDk...

Foto Lainnya: Sumber Tertera

Musik: Arya Somajaya https: www.youtube.com watch?v eNNvo...

Indonesian

Bale banjar merupakan tempat berkumpul dan tempat melaksanakan kegiatan ataupun lainnya yang dilakukan oleh masyarakat banjar. Contohnya kegiatan rapat banjar, latihan gamelan, mejejaitan banten, Pilkada dan sejenisnya. Di Banjar Teba Desa Jimbaran ini, sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan di banjar yang dilaksanakan oleh kaum perempuan. Salah satunya adalah kegiatan bazzar PKK. Bazzar ini merupakan sebuah wadah kaum perempuan di Banjar Teba untuk memamerkan produk UMKM yang dimiliki. Kegiatan ini pun hendak rutin dilaksanakan di banjar dan diharapkan dapat membantu para UMKM di Banjar Teba. Agar kegiatan ini bisa aktif dan diketahui oleh masyarakat luas, muncul gagasan yang menegaskan mempromosikan kegiatan ini lewat media digital. Media digital yang dimaksud adalah berupa media sosial. Bapak Kepala Lingkungan mengharapkan media digital ini dapat membantu dan menyokong pengembangan UMKM dan kegiatan kaum perempuan di Banjar Teba Jimbaran.

Other local Indonesian Language ( )
<ul><li>Property "SummaryTopic id" (as page type) with input value "Bale banjar merupakan tempat berkumpul dan tempat melaksanakan kegiatan ataupun lainnya yang dilakukan oleh masyarakat banjar. Contohnya kegiatan rapat banjar, latihan gamelan, mejejaitan banten, Pilkada dan sejenisnya. Di Banjar Teba Desa Jimbaran ini, sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan di banjar yang dilaksanakan oleh kaum perempuan. Salah satunya adalah kegiatan bazzar PKK. Bazzar ini merupakan sebuah wadah kaum perempuan di Banjar Teba untuk memamerkan produk UMKM yang dimiliki. Kegiatan ini pun hendak rutin dilaksanakan di banjar dan diharapkan dapat membantu masyarakat yang memiliki UMKM. Agar kegiatan ini bisa aktif dan diketahui oleh masyarakat luas, muncul gagasan yang menegaskan mempromosikan kegiatan ini lewat media. Media yang dimaksud adalah berupa media sosial atapun media cetak. Diharapkan dapat membantu dan menyokong pengembangan UMKM dan kegaiatan kaum perempuan di Banjar Teba Jimbaran." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Balé banjar pinaka genah mapupul lan genah ngelaksanayang kegiatan utawi napi saluirné sané kalaksanayang sareng krama banjar sinamian. Contonyané kegiatan parum banjar, muruk tetabuhan, majejaitan, Pilkada utawi pemilu lan saluwirnyané. Ring Banjar Teba Desa Jimbaran puniki, sampun akéh kegiatan ring banjar sane kalaksanayang sareng krama istri. Silih sinunggil nika kegiatan Bazzar PKK. Bazzar puniki pinaka genah krama istri ring Banjar Teba nyinayang produk UMKM sane kakaryanin. Kegiatan punika jagi kalaksanayang rutin ring banjar lan nika prasida ngawantu krama sané madué UMKM. Mangda kegiatan ini prasida aktif lan kauningin masyarakat lianan, driki wénten gagasan inggih nika promosi ring media. Media nika marupa media social utawi media cetak. Duaning nika pacing prasida nyokong lan ngembangan UMKM lan kegiatan krama istri ring Banjar Teba Jimbaran." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li></ul>