Kawentenan Anak Istri Ngwarnin Sajeroning Gegaen Ring Banjar Sekadi Gegaen Nglestariang Budaya Bali Miwah Kader Kesehatan Krama Banjar

20220725T141450843Z154095.jpeg
0
Vote
Photo credit
Gaudia Anjeli, dkk
Contributor
Gaudia Anjeli, Sri Mahadewi dan Rajini Putri
Related music
Wikithon competition
Bale Banjar


Novisucahyaning

2 months ago
Score 0
Good luck🙏🏻😇

Npmswandewi13

2 months ago
Score 0
Semangatttt 🙌🏻

Agus eka

one month ago
Score 0
Goodluck

Jayengrana

one month ago
Score 0
Becik niki

You are not allowed to post comments.

How could a traditional Balinese community townhall be developed as a creative space for women?

Description


English

Bale banjar is a place used by Balinese people as a place for gathering and deliberation. Having a bale banjar is very useful for Balinese people, because with a bale banjar, Balinese people have a place to channel creativity such as sports, magambel, dancing, meetings and others. What is characteristic of bale banjar is that there is a kulkul. Kulkul is similar to kentongan as a communication tool used by the banjar community.

In Denpasar City, there are many banjars, one of which is the Pekandelan Banjar which is located in Pemecutan Klod Village. In Banjar Pekandelan, many activities are carried out such as; magambel, gymnastics, table tennis, social gathering, meetings and there is a kindergarten in this banjar.

Based on interviews that have been conducted with the three sources, there are creative ideas so that the bale banjar is used as a place for nyacal training (making jaja cacal), running waste bank activities, magambel training for PKK mothers and there are also activities in the health sector, namely adolescent health cadres with the hope of the health of the youth of the banjar can be monitored. That's a creative idea from Banjar Pekandelan women, how about in your banjar?

Balinese

Bale banjar inggih punika genah sane kaanggen olih krama Bali dados genah mapupul tur parum. Kawentenan bale banjar sanget mawiguna majeng ring krama Baline, sawireh antuk kawentenan bale banjare punika krama Bali madue genah kaanggen nyalurang kreativitas sekadi olahraga, magambel, ngigel, sangkep muah sane lianan. Sane dados ceciren banjar inggih punika wenten kulkul. Kulkul mesib teken kentongan pinaka sarana komunikasi sane kaanggen olih krama banjare. Ring Kota Denpasar akeh wenten banjar, silih tunggilnyane wenten Banjar Pekandelan sane magenah ring Desa Pemecutan Klod. Ring Banjar Pekandelan puniki akeh pisan gegaen sane kalaksayanang, luirnyane; magambel, senam, olahraga tenis meja, arisan, sangkep miwah wenten Taman Kanak-Kanak ring banjar puniki. Manut saking wawancara sane sampun kalaksayanang majeng ring tiga narasumber, wenten ide kreatif mangda bale banjar kadadosang genah pelatihan nyacal ngaryanin jaja cacal , nyalanang kegiatan bank sampah, pelatihan magambel ibu PKK taler wenten gegaen ring bidang kesehatan inggih punika kader kesehatan remaja, manahnyane ulian gegaen puniki truna-truni banjar polih pemantauan kesehatan. Punika ide kreatif saking anak istri ring Banjar Pekandelan, sapunapi ring banjar semeton?

Indonesian

Bale banjar adalah tempat yang digunakan oleh masyarakat Bali sebagai tempat berkumpul dan bermusyawarah. Dengan adanya bale banjar sangat berguna bagi masyarakat bali, karena dengan adanya bale banjar masyarakat Bali memiliki tempat untuk menyalurkan kreativitas seperti olahraga, magambel, menari, rapat dan lain-lain. Yang menjadi ciri khas bale banjar yaitu ada kulkul. Kulkul mirip dengan kentongan sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat banjar.

Di Kota Denpasar banyak ditemui banjar, salah satunya ada Banjar Pekandelan yang bertempat di Desa Pemecutan Klod. Di Banjar Pekandelan ini banyak kegiatan yang dilaksanakan seperti; magambel, senam, olahraga tenis meja, arisan, rapat dan terdapat taman kanak-kanak di banjar ini.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan ketiga narasumber, ada ide kreatif agar bale banjar digunakan sebagai tempat pelatihan nyacal (membuat jaja cacal), menjalankan kegiatan bank sampah, pelatihan magambel untuk ibu-ibu PKK dan ada pula kegiatan di bidang kesehatan yaitu kader kesehatan remaja dengan harapan kesehatan para pemuda banjar dapat dipantau. Itulah ide kreatif dari perempuan Banjar Pekandelan, bagaimana di banjar kalian?

Other local Indonesian Language ( )