Mlajah Ngigel ring Bale Banjar

20220724T142556774Z039586.jpg
0
Vote
Photo credit
Contributor
YDS YEHANAKAN
Related music
Wikithon competition
Bale Banjar


Sidew24

4 months ago
Score 0

Om Swastyastu Ampura nyelang galah, sadurungnyané uningayang wastan titiang Ni Kadek Sintia Dewi. Titiang jagi mapenampen ngenénin indik vidéo sané sampun kakaryanin. Mlajahin ngigel ring Balé Banjar punika becik pisan kalaksanayang. Punika prasida dados srana antuk nincapang rasa mliara kesenian tari sané wénten ring kalangan yowana mangkin mangda nénten nyantos lémpas sareng kesenian tari sané sampun kaduénang daweng dumun. Wewehan saking titiang, yéning mrasidayang wénten taler latihan magambel mangda jangkep wénten sané wikan ring seni tari taler wikan ring seni tabuh. Punika ngametuang bibit unggul saking latihan rutin. Inggih wantah asapunika penampén saking titiang, ampurayang yéning wénten sané iwang ring titiang.

Suksma

You are not allowed to post comments.

How could a traditional Balinese community townhall be developed as a creative space for women?

Description


English

Balinese

Malarapan antuk Wikithon Partisipasi Publik - Bal Banjar, titiang Komang Dhea Anggelita Rosa saking Yowana Dharma Satya Yehanakan sayaga nangiang gegiras krama Bali utamannyan para anak istri mangda prasida migunayang bal banjar pinaka genah angg n ngembasang, ngembahang miwah ngupapira sarin-sarin pikayunan becik. Sapuniki id kr atif san katur manut pabligbagan ring video:

Ring Bal Banjar sapatutn kaanggen genah mlajah muruk seni san w nten ring Desa Adat, silih sinunggilnyan igel-igelan. Titiang uning indik punika n nten prasida titiang mamargi, yening n nten w nten sokongan saking alit-alit, krama d sa, lan satinut saking program d sa adat. Dumogi Bal Banjar dados genah nandurin karang awak.

wikibasabali luhayumanikmas echalaksmi

basabaliwiki wikithon partisipasipublik wikithonpartisipasipublik balebanjar semangatperempuanhebat milenialberaksi

Indonesian

Other local Indonesian Language ( )